Basisfysik B

Med en densitet på cirka 0.8 g/cm3 kan denne bog flyde i vand og i mange andre sammenhænge. Den vejer lidt over et kilo, så det er ikke en letvægter, men en grundig lærebog til fysik på B-niveau, som introducerer alle de emner, der er krævet i bekendtgørelsen. 

Alle fysiklærebøger indeholder regneeksempler, forklarende tekst og formler, men vægtningen mellem disse tre typer af fysikbeskrivelser er meget forskellig. Denne bog er ikke formelforskrækket, og i de afsnit, hvor det giver mening at beskrive fysikken med en regneforskrift, er en sådan indsat. Men det er bestemt ikke en bog, der appellerer til en ”søg en formel med de rigtige bogstaver og brug den”-tankeløs fysikforståelse. Mange steder i bogen findes blå ”Tænk efter”-bokse, hvor eleverne bliver opfordret til at stoppe op og tænke den beskrevne fysik efter. Siderne er derudover pædagogisk opbygget med små stikord og små billeder i en lidt bredere venstre margen, hvilket vil hjælpe elever til hurtigt at finde rundt i bogen. 

Bogen er grundig og dybdegående. I forbindelse med gennemgangen af Newtons 2. lov indfører den for eksempel impulsbevarelse, samt at ændringen i impuls per tid svarer til kraftpåvirkningen. Dette sætter den dygtige elev i stand til at forstå, hvorfor Newtons 2. lov (bare) er et udtryk for ændring i bevægelsesmængden, når massen holdes konstant. Den er dog så omfangsrig, at man nok bliver nødt til at springe nogle afsnit over for at nå igennem på den givne tid. 

Bogen er meget overskuelig med 22 kapitler samt et appendiks, der blandt andet indeholder en beskrivelse af kinematik ved hjælp af differentialregning. I næsten alle kapitler findes der forslag til elevaktiviteter. Enkelte af disse er regneøvelser (som for eksempel en fin udledelse af Hubbles lov), men langt de fleste er eksperimenter, der er beskrevet så udførligt, at de kan bruges som øvelsesvejledninger til eleverne. De fleste af disse øvelser er dem, vi traditionelt laver på fysik til B-niveau, men det er rart, at det hele er samlet i bogen. Bogen indeholder al den litteratur, der er brug for til fysik på B-niveau … hvilket er lidt af et særsyn i en tid, hvor det faglige pensum ofte er stykket sammen af pdf’er, hjemmesider og henvisninger til forskellige bøger. 

Mange steder i bogen findes perspektiverende tekster, der beskriver, hvor den fysik, man netop har arbejdet med, er på spil uden for fysiklokalet. Nogle af disse er spændende og utraditionelle, som for eksempel beskrivelsen af polonium-forgiftningen af den tidligere russiske spion Alexandr Litvinenko i London i 2006.

Bogen kan bestemt flyde og næsten også svejse under vand. Den vil synes lidt tung for svagere elever (både i faglig og fysisk forstand), men med sin ”all-in-one”-intention vil den gøre det simplere for de fleste elever og lærere at nå sikkert i havn med fysik på B-niveau.