Arbejdsmiljøekspert: Her er nøglen til større arbejdsglæde

Alle gymnasier bør arbejde på at få en høj professionel kapital. Belønningen vil være bedre undervisning og lærere, der trives, siger arbejdsmiljøekspert Tage Søndergård Kristensen.

På hovedparten af landets gymnasier er professionel kapital et temmelig ukendt begreb. Men det bør der laves om på. Det mener Tage Søndergård Kristensen, der er en af landets førende arbejdsmiljøforskere.

Når man arbejder med professionel kapital, får man nemlig nøglen til at skabe bedre undervisning og større arbejdsglæde på én gang, forklarer han.

”Der er efterhånden omfattende evidens på området for, at høj professionel kapital hænger sammen med høj undervisningskvalitet, bedre samarbejde, mindre stress og øget trivsel,” siger Tage Søndergård Kristensen, der tidligere har været professor i psykisk arbejdsmiljø på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I dag er han selvstændig forsker og konsulent.

Han har hjulpet Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) med at udvikle et koncept, som landets gymnasier kan bruge til at måle deres professionelle kapital. 13 skoler har afprøvet konceptet i efteråret. Nu bliver det et tilbud til alle gymnasier.

Kerneopgaven i centrum
En arbejdsplads med en høj professionel kapital er et sted, hvor der er fokus på kerneopgaven, og hvor der er et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Man har et fælles mål, et fælles sprog og en gensidig respekt.

I dag arbejder mange både private og offentlige arbejdspladser med professionel eller social kapital – blandt andet børnehaver, folkeskoler og hospitaler.

Tage Søndergård Kristensen mener, at det er på høje tid, at gymnasierne tager begrebet til sig og tager arbejdshandskerne på.

”Det er kerneopgaven – altså god undervisning – der er i centrum, når et gymnasium arbejder med professionel kapital. Og det burde alle gymnasier jo være interesseret i,” siger Tage Søndergård Kristensen og tilføjer:

”Leverer lærerne undervisning af en høj kvalitet, bliver de stolte af deres arbejde, og så trives de. Vejen til større arbejdsglæde går gennem kerneopgaven.”

Kræver samarbejde
En kortlægning af professionel kapital kan pege på, hvad den enkelte skole kan blive bedre til – og blive startskuddet til en god diskussion om, hvordan man kommer videre.

Skal den professionelle kapital forbedres, er det nødvendigt, at ledelsen og lærerne samarbejder, understreger Tage Søndergård Kristensen.

”Et godt arbejdsmiljø opstår ikke af sig selv. Det er noget, ledelse og lærere kun kan skabe i fællesskab, og som kræver en konstant indsats,” siger han og tilføjer, at der ikke følger en særlig værktøjskasse med, når man skal arbejde med professionel kapital. Skolerne har hele tiden haft redskaberne – de har bare ikke altid brugt dem.  

”Hvis der er problemer, nytter det ikke noget at skyde skylden på eksterne faktorer. Ledere og lærere er tvunget til at se hinanden i øjnene og snakke om, hvordan det går. Kerneopgaven og gode relationer er to gode steder at starte,” siger Tage Søndergård Kristensen.