Ane Munk-Madsen

Ane Munk-Madsen

Den 2. februar døde Ane Munk-Madsen uden varsel, kun 67 år gammel, få dage før en planlagt operarejse til Hamborg. Ane underviste på Kalundborg Gymnasium og HF fra 1972 til 2001.

Ane kom til Kalundborg Gymnasium fra Sverige med eksamen i engelsk og fransk fra Göteborg Universitet. Hun tog pædagogikum på Kalundborg Gymnasium, hvortil hun vendte tilbage efter 2 år på Risskov Amtsgymnasium. Fra Göteborg medbragte Ane også et ekstra bifag: italiensk. Hun kæmpede en brav kamp for at få italiensk indført som valgfag, og da det lykkedes, medvirkede hun også til at få uddannet en kollega, som kunne videreføre italienskundervisningen, når Ane skulle pensioneres.

Da Ane senere tog spansk som bifag og nu havde undervisningskompetence i 4 fag, var sprogbuketten fuld.

Som man vil forstå, var Ane et sprogligt begavet menneske. Det ytrede sig også uden for skolens rammer. Hun har sendt mange bidrag til Politikens Oh Danmark og moret sig meget over, hvad journalister kunne finde på at underholde deres læsere med. Sjove eksempler på elevers brug af ordbog var et tilbagevendende tema, og hun oprettede en samling af utroligt morsomme fejltagelser på diverse sprog.

Film optog også en væsentlig del af Anes liv, og hun var stærkt medvirkende til, at der blev dannet en filmklub på skolen til gavn for både lærere og elever.

Den musikalske spændvidde var stor. Ane deltog i mange år som »syngepige« ved lærerfesterne, hun sang og spillede bas til vores lærerkomedier og har endog spillet guitar i et rockband, bestående af kvindelige kolleger. Men oftest var hun lyttende og nydende, især til klassisk opera, som hun opsøgte i København og Sverige, i Italien og Frankrig, og senest også i Tyskland. Desværre nåede hun ikke operaen i Hamborg.

Birgit Jørgensen