Du er her
22. jan 2016

Anbefaling af tid til kursuslederen

Af: Malene Romme-Mølby

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening har lavet en vejledning til jobbet som kursusleder:

Opgave Timer
A. Udarbejde og ajourføre uddannelsesplan. 9
B. Kandidatkontakt (møder & forberedelse, dagsordener & referater, læsning og feedback på kandidatens portfolio).  30
C. Observere kandidatens undervisning i vejlederklasser og egenundervisning  20
D. Møder m. vejledere og særlige vejledere om kandidatens fokuspunkter, sammenhæng og progression i forløbet.  12
E. Afvikling af de 3 besøg m. tilsynsførende: observation af kandidatens undervisning og efterfølgende konference. 18
F. Forberedelse & efterbehandling af de 3 tilsynsbesøg (tlf.kontakt/mailkorrespondance/møder, dagsordner & referater). 10
G. Udtalelse og realiserede uddannelsesplan: udkast, revisioner à færdig udgave. 10
H. Evt. ansættelse af kandidaten . 2
I.  Samarbejde med rektor/skemalægger øvrige kursusledere om fx tildeling af vejledere, aftaler om kursus for nye vejledere og nye kursusledere. 7
J. Kontakt til IKVs administration og UVM. 2
K. Kursusleders kompetenceudvikling: Deltage i kurser, årsmøde, regionale arrangementer. Være ajour med ny pædagogisk og fagdidaktisk litteratur. Holde sig orienteret om bekendtgørelser. 25
L. Skoleudvikling: Medtænke pædagogikum som kompetenceredskab i skoleudviklingsperspektiv v/pædagogiske arrangementer. 5
Total 150

 

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.