Afskaf hf-vintereksamen på blandede institutioner

I den seneste reforms aftaletekst lægges der vægt på hf som uddannelsen for de målrettede elever, som ved, hvad de vil. På den anden side tales der også om hf som en mulighed for de elever, som har dårlige erfaringer med skolegang, måske endda har været helt væk fra skolen, og som kan være frafaldstruede. Ordet ’fejebakke’ blev efterfølgende brugt flittigt. Og for at tilgodese de sidstnævnte indførte man semestereksamen for at give struktur, og så en elev altid ville kunne tage et eller flere fag med, hvis uddannelsen skulle blive afbrudt.

Vi mener, det er en fejl, særligt for den toårige hf-uddannelse på institutioner med et blandet uddannelsesudbud. Modellen kan fint give mening på en VUC-institution, hvor mulighederne er nogle helt andre, men set fra vores skole, en blandet stx- og hf-institution med henholdsvis fem og tre spor, er det dog en i praksis teoretisk gevinst, som har nogle kæmpe omkostninger på både lærer- og elevside.

Det altoverskyggende problem er en voldsom skævvridning af lærernes arbejdstid. Når nogle hold afvikles som semesterforløb, mens andre tilrettelægges hen over et helt skoleår, oplever lærerne en langvarig og urimelig spidsbelastning. Dertil kommer, at semesterforløbene bidrager til en skævvridning af alle øvrige fag, for når eksamensfaget/-fagene presser skemarammen, må alle øvrige fag tilpasse sig. Denne strukturelle udfordring gør det ganske enkelt umuligt at udjævne lærernes arbejdstid – noget, som ellers påstås at være et tydeligt og presserende ønske på nationalt plan. Dertil kommer, at det skaber unødig stress for lærere i alle fag, når der skal arbejdes med en eller flere afsluttende eksamener sideløbende med deres øvrige undervisning. Det stiller læreren i fortsætterfag over for en nærmest umulig opgave: at skulle motivere eleven til en seriøs indsats, samtidig med at eleven har eksamen i et andet fag lige om hjørnet. Her er alle parter bedre tjent med, at eksamen ligger samlet i én længerevarende, undervisningsfri periode.

Men også på elevsiden koster det. Vi oplever, at strukturen stresser eleverne meget. Der er hele tiden eksamen om et par måneder, og dermed befinder de sig reelt i ‘eksamensmodus’ hele tiden. Igen: Det kan være fint på en institution, hvor man på grund af enten udbud eller størrelse har mulighed for at tilrettelægge sig ud af det. Men vi oplever, at eleverne føler sig pressede, har øget koncentrationsbesvær og dermed også har manglende fokus i de fag, som ikke umiddelbart skal afsluttes. Dermed skader det den faglige fordybelse i alle fag, og det skader elevernes trivsel. Der er ikke tilstrækkeligt med ro og kontinuitet til at lære, til at dannes. Med reformen er der endvidere åbnet op for tilgang direkte fra 9. klasse, og som vi ser det, har det blot øget behovet for tid og ro til at få klassernes sociale liv til at fungere. Det er i forvejen rigeligt problematisk at etablere kontinuitet i dagligdagen; ’turbo-forløb’ og vintereksamen har forringet dette væsentligt.

Vi har med den begrundelse, at vi er en blandet stx- og hf-institution, søgt ministeriet om dispensation fra vintereksamen. Men vi har fået afslag. Vi mener dog, at dette burde være en mulighed for de institutioner, som ønsker det, af hensyn til lærerne, eleverne og dermed også uddannelsens kvalitet. Det siger sig selv, at ikke alle udfordringer ville blive løst hermed, men det ville godt nok være en hjælp!

 

Randi D. Atiser, tillidsrepræsentant, HF-udvalget, og Marie-Louise Ebert, uddannelsesleder, Tønder Gymnasium