Du er her
Nyhed
|
09. feb 2013

AC: GL kan ikke komme ud af aftalen

Erik Jylling formand for AC

Foto: 
På trods af et spinkelt flertal af Repræsentantskabet i går vendte tommelfingeren nedad til den nye OK-aftale, kan GL ikke forlade aftalen, slår AC-formand Erik Jylling fast.
Af: Johan Rasmussen

Formand for Akademikernes Centralorganisation (AC), Erik Jylling, afviser, at gymnasielærerne kan komme ud af aftalen, som fredag morgen blev indgået med finansminister Bjarne Corydon (S).
I går stemte et snævert flertal af GL’s Repræsentantskab for, at de ikke mente at GL, skal være en del af den nye overenskomstaftale, og at hovedbestyrelsen skal forsøge at få GL løsrevet fra aftalen.
GL har en såkaldt forhandlingsaftale med AC. (læs mere om processen og ok-forhandlingerne i artiklen OK13 for begyndere)

Aftalen binder
Ifølge Erik Jylling betyder forhandlingsaftalen, at gymnasielærerne ikke kan træde ud af aftalen om den nye overenskomst.
»Det er en AC-aftale, og den er de bundet af,« siger AC's formand Erik Jylling til Ritzau, som er citeret i flere medier i dag.

På Repræsentanskabsmødet i går var der en livlig debat. Salen var delt i stort set to lejre, en ja og en nej-fløj. Nej-fløjen vandt afstemningen med 105 stemmer mod 91. Ingen på talerstolen havde særlig meget godt at sige om aftalen - tværtimod, men på den anden side var der heller ikke mange, som reelt troede på, at GL kunne eller kan få en bedre aftale. GL’s Hovedbestyrelse vil i næste uge tage kontakt til Akademikernes Centralorganisation for at forsøge at træde ud af aftalen. Det afviser Erik Jylling dog som en mulighed.

Finansminister Bjarne Corydon skal i øvrigt også give grønt lys for, at GL kan komme ud af aftalen.

 

Kommentarer

6
You must have Javascript enabled to use this form.
R. Pedersens billede

Det er ubegribeligt at AC formand Erik Jylling efter ”indgåelse” af et ok13 forlig, kan komme med en udtalelse som ”Jeg er tilfreds med, at det via en sammenhængende lønstruktur på undervisningsområdet lykkedes at skabe et resultat på gymnasie- og erhvervsskoleområdet, der har været under pres fra Finansministeriet. Både CFU-forliget og forliget på AC-området er tilfredsstillende, de økonomiske omstændigheder taget i betragtning, men absolut ikke prangende."Gennem hele forhandlingsforløbet har det været klart at AC ikke forhandler på GL-medlemmernes vegne, men alene forsøger at klamre sig til forhandlingsbordet for at sikre egen eksistensberettigelse som forhandlingsorganisation. Og det vil sikkert vise sig at Yngre Læger (og andre læger) har fået en glimrende aftale (læs selv). Som følge af ac følagtige holdning i forhandlingsforløbet og amatøragtige forhandlingstilgang, vil GL’s medlemmer endnu engang vil man blive tvunget ind i en overenskomst der indeholder massive forringelser både på arbejdstid og løn. Det ville klæde AC organisationen hvis man ikke valgte en karklud som formand, men ansatte en professionel forhandler der magtede at sige nej når det var nødvendigt. Det vil GL’s medlemmer vide at gøre, men Gorm Lesley har desværre ikke formået (eller villet) at sikre udtrædelse hvis aftalen forkastes af et specialforbund (her GL) Det er jo morsomt at finansministeren efterfølgende kan udtale: ”Der er tale om et solidt resultat, hvor forhandlerne fra CFU og AC har udvist ansvarlighed i forhold til at nå et samlet resultat, som Danmark har brug for i den nuværende situation. Det vil jeg gerne kvittere for. Forhandlingerne har været hårde, og begge lejre har måttet give og tage, men jeg synes, at vi står med et stærkt resultat.Forhåbentligvis smagte frokosten.

Kama Koldings billede

Det er jo ikke første gang, Erik Jylling lufter sin arrogante holdning til GLs arbejdstidsaftale. Og desværre bygger arrogance jo alt for ofte på uvidenhed. Hvis man som han - og mange andre forhandlere - aldrig har stået med de planlægningsmæssige problemer, drift af en skole giver, kan man - hvis man ikke lytter til dem, der ved noget - komme med udtalelser om, at læreres arbejdstid ikke er anderledes end andres - 1924 timer og en god rektor!Når man så samtidig skal lytte til Rektorforeningens formand, der i TV udtaler, at nu kan lærerne begynde at koncentrere sig om, hvordan eleverne lærer, i stedet for hvad de får i forberedelsesfaktor, ja - så blegner Corydons gentagne besværgelser om de dovne gymnasielærers, der kun arbejder 9 timer om ugen i snit. Hvis man stemmer ja til den aftale, tager man medansvar for den.

pallebos billede

Jeg synes hele forhandlingsforløbet mellem AC og Ministeriet afspejler det forkastelige i, at GL fra starten har givet afkald på et selvstændigt forhandlingsforløb. Nogle i GL's top må have haft på fornemmelsen, at denne gang ikke var lykkens gang - men ulykkens gang. I årevis har arbejdsgiversiden - Finansministeriet - i forhandlinger med GL - haft som sit hovedpunkt: afskaffelse af forberedelsesfaktoren.Denne gang skulle der skydes et gevaldigt hul i dette bolværk mod forringelse af lærernes løn -og arbejdsvilkår. Dette var et flertal i GL's Hovedbstyrelse ikke forberedt på, og valgte at tro på, at "ulven heller ikke kom denne gang". Men det gjorde den, og arbejdsgiverne stod fast på afskaffelse af den centralt fastlagte forberedelsesfaktor. Der er nu åbnet op for vilkårlighed i tilrettekæggelsen af lærernes arbejdstid til arbejdsgivernes udelte fordel. GL burde fra starten havde advaret sine medlemmer om det sandsynlige udfald af forhandlingerne og mobiliseret sine medlemmer i overensstemmelse hermed. Denne undladelsessynd er utilgivelig og svær at rette op på. Ikke desto mindre mener jeg, at alle sejl bør sættes til, hvis GL's medlemmer skal have ordentlige løn -og arbejdsvilkår i fremtiden: Stem nej til det fremlagte forligsdiktat!Stil de ansvarlige til regnskab for det elendige diktat og kræv nyvalg til HB!Mobiliser tillidsmandssystemet og forklar medlemmerne hvorledes forliget vil komme til at påvirke deres kommende arbejdsforhold.

Jan Andreasens billede

Gorm - hvad har du dog lavet! Jeres udsalg af aftaleretten for jo fatale konsekvenser for alle andre aftaler på udannelsesområdet.Efter jeres knæfald bliver det rigtig svært at beholde bare retten til indgå arbejdstidsaftaler! Det er dog en trøst at et flertal i jeres repræsentantskab har sagt nej - men skaden er sket. Gorm for s.....Jan Andreasen, Formand for landets ungddomsskolelærere

Gorm Leschlys billede

Jan - det var ikke GL som åbnede det bal. Det blev afgørende at der 28. Januar blev underskrevet en aftale for professionshøjskoler og Danmarks Medie- og journalisthøjskole med den arbejdstidsmodel vi nu har fået. Få dage efter fulgte en tilsvarende aftale for Erhvervsakademierne. I løbet af vore egne forhandlinger måtte vi konstatere at der kun var den bane " at spille på" og i lyset af det store folketingsflertals tilkendegivelser kunne vi forudse at vi ville få denne aftale enten via AC- bordet eller via et udsigtsløst 4 ugers vinduen( Moderniseringsstyrelsen ville jo på intet tidspunkt i vore egne forhandlinger skrive noget ned eller imødekomme os! Hvorfor skulle de så gøre det efter et AC bord) og forligsen med en efterfølgende lockout og lovgivning. Så det var et spørgsmål - eftermiddag vurdering - om rettidig omhu og få den bedst mulige aftale for alle gymnasiale lærere

GormLeschlys billede

Til PalleboDet er naivt at forestille sig at et selvstændigt GL forhandlingsforløb kunne have givet et bedre forløb. Og ja : hele GLs HB havde på fornemmelsen at ulven kom denne gang. Derfor havde vi på de 50 skolemøder vi gennemførte i efteråret så at sige "ulven med" på vore slides. Vi vidste jo nemlig at denne gang havde FM i modsætning til både 2008 og 2011 både Rigsrevissionen og et markant folketingsflertal i baghånden. Derfor har der overhovedet ikke været uenighed i HB eller blandt TRerne i repræsentantskabets om at vi skulle "lægge os ind under AC" i forhandlingerne med de implikationer det nu har.Så de er faktisk det mest velforberedte og gennemdiskuterede OK forløb jeg har været med tilLad derfor være med at mytologisere dette i bagklogskabens klare lys. Det der nu er uenighed om er så om GL skulle have forladt AC forhandlingerne i det sidste døgn og have satset på forligsen/lockouten for at " dø med støvlerne på" eller GL skulle erkende overmagten og sikre sig det bedst mulige resultat. Som bekendt har jeg været tilhænger af det sidste. Du og andre er tilhænger af det første og det er helt legitimt. Men der har altså ikke været uenighed om at vi netop denne gang ikke ville have nogen chancer i et selvstændigt GL forløb uden for AC. At så AC heller ikke kunne sejle op mod en Finansminister med et overvældende folketingsflertal bag sig beviser jo ikke at GL nok kunne have klaret ærterne bedre selv. Lad os nu stå sammenlignet kampen på skolerne frem for at strides og skabe myter som intet har med virkeligheden at gøre. Jeg tror på lærerværelsernes og GLs styrke - også under nye vilkår.