Du er her
| 08. sep 2017

ABCbox – et læringsspil i kemi

Af: Maiken Rabøl Rossen

ABCbox – kemi er et sæt med tre forskellige kasser med flashkort til henholdsvis A-, B-, og C-niveau i kemi. Den medfølgende beskrivelse fortæller, at kortene er tænkt som supplement til de almindelige lærebogssystemer, og at de kan anvendes som eksempelvis en opstartsøvelse, mens der eventuelt noteres fravær i begyndelsen af en lektion.

Kortene i C-niveau dækker over emnerne atomer, ioner, stofklasser, syrer og baser, laboratorieudstyr, dekadiske præfikser, det græske talsystem, alkaner og mængdeberegning.

B-niveaukortene indeholder en supplering til nogle af C-niveauemnerne og en række nye emner, der dækker over enzymkinetik, termodynamik, chromatografi, reaktionskinetik og spektroskopi.

A-niveaukortene indeholder derudover NMR, IR, spektrofotometri, bindinger, orbitaler, pH-beregninger og ligevægt.

Kasserne er desværre ikke indbyrdes uafhængige, og B-niveaukassen indeholder eksempelvis ikke ret mange kort. For at dække det obligatoriske stof på B-niveau er det dermed nødvendigt at blande kortene fra de tre niveauer af ABCboxe, og man kan derfor ikke nøjes med blot at tage B-niveaukassen med til eleverne.

I beskrivelsen af ABCbox fra forhandleren lægges der op til, at hver elev har sin egen kasse med flashkort, og at eleven placerer kortene på forskellige måder i kassen, alt efter om eleven mestrer kortets indhold eller ej. Det bliver på denne måde væsentligt, at den enkelte kasse med kort følger den enkelte elev. Dette er umiddelbart en dyr løsning eftersom hver enkelt ABCbox koster op til 160 kroner i indkøb – vel at mærke ved køb af minimum ni kasser. Muligheden for at anvende kasserne på en anden måde i undervisningen er dog god. For eksempel kan de med fordel benyttes i mindre elevgrupper i forskellige faglige sammenhænge – det være sig som spil a la tegn og gæt, som en del af en CL-øvelse såsom quiz og byt eller til repetition inden en eksamen.

Hvis man vil have en nærmere ide om, hvad kortene kan bruges til, er det muligt at bestille et gratis eksemplar hjem til skolen på ABCbox’ hjemmeside www.abcbox.dk, hvilket jeg stærkt anbefaler, at man gør.