Årsvikarer til HHX på Køge Handelsskole

Vil du bruge dine talenter på unge mennesker?

 

Køge Handelsgymnasium søger engagerede og fagligt dygtige gymnasielærere til fagene Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Innovation og Samfundsfag pr. 1. august 2021 til 30. juni 2022. Andre merkantile fag kan evt. også komme i betragtning.

Vi tilbyder en udviklingsorienteret skole med internationalt udblik

Køge Handelsgymnasium fokuserer på pædagogisk udvikling, og vi er kendt for at have højt til loftet, når vi implementerer pædagogiske løsninger. Vi tror på ægte nærvær og engagement i alle relationer. Vi samarbejder med erhvervslivet og er midt i et projekt med at sikre alle klasser en fast partnervirksomhed, så virkeligheden forankres i skolefagene. Vores skole er blandt de få, der er 5-årigt certificeret til at formidle Erasmus+-stipendier, og vi sender cirka 100 elever på udlandsophold årligt. Gennem forståelse for fællesskabet udvikler vi studenter, der er parate til livet og til videre uddannelse.

Derfor søger vi nye kolleger, der foruden stærk faglighed også har vilje og lyst til at støtte eleverne i deres dannelses- og uddannelsesprocesser. På Køge Handelsgymnasium står faggruppernes og studieretningernes praksisfællesskaber meget centralt, og vi forventer, at vores lærere indgår aktivt i samarbejdet. Vi lægger desuden vægt på, at vores lærere deltager i skolens sociale liv. Som ny kollega vil du opleve, at der bliver lyttet til dig, både når du præsenterer en god idé, og når du efterspørger sparring og samarbejde.

Alle nye undervisere tilbydes et pædagogisk grundkursus og en erfaren lærer at sparre med.

Vi forventer nærvær, humor og faglighed

Du er den rette til jobbet, hvis du

Er nysgerrig på uddannelse og samvittighedsfuldt interesserer dig for eleverne

Er en stærk formidler og får glæde ved at gøre en forskel for elever og kolleger

Er ambitiøs og optaget af samarbejde og vidensdeling

Tænker globalt og møder verden med mod og nysgerrighed

For mere information om de faglige mindstekrav som gymnasielærer se https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9698

Ansøgere både med og uden pædagogikum har interesse for os.

På Køge Handelsgymnasium ønsker vi, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Ansættelsesforhold

Der er tale om deltidsansættelse i et årsvikariat fra 1. august 2021 til 30. juni 2022.
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Vi stiller gerne en arbejdsplads til rådighed, men vi har ikke tvungen tilstedeværelse.

Hør mere om Køge Handelsgymnasium

Kontakt konstitueret uddannelsesrektor Jonas Lindelof på 9134 6648.

Køge Handelsgymnasium har 12 klasser pr. årgang. Læs mere om Køge Handelsgymnasium på https://khs.dk/hhx  - så du får indblik i vores skoles kultur og værdier på dit – måske – næste karrieretrin. Køge Handelsskole huser foruden HHX også EUX Business, EUD Business og Kursuscenter.

Tak fordi du viser interesse for vores skole.

Ansøgningsfrist

Mandag d. 21. juni 2021, klokken 9.00.

Ansøgning med CV, kopi af eksamensbeviser samt relevant dokumentation sendes via Køge Handelsskoles hjemmeside: www.khs.dk/job

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

 

Søg jobbet