Nyhed

VUC: Regeringens plan vil lukke flere afdelinger

Flere VUC-afdelinger vil lukke og adgangen til uddannelse blive forringet for mange unge, hvis regeringen ikke opbløder udspil om udsatte unge, mener VUC.

18. maj 2017 af Johan Rasmussen
VUC-afdelinger i tyndt befolkede områder vil være sårbare over for at miste kursister og risikerer derfor lukning med regeringens udspil, siger VUC-ledere.

VUC kæmper nu for at redde fremtiden for flere små VUC-afdelinger rundt om i landet.

VUC-centre siger, at en række VUC-afdelinger står til at lukke, hvis et udspil om den nye forberedende grunduddannelse for unge uden arbejde eller ungdomsuddannelse gennemføres i sin nuværende form.

Hvis det sker, vil unge flere steder i landet miste adgangen til uddannelse i deres lokalområde.

“Hvis vi må lukke afdelingerne i Himmerland, så vil der være unge mennesker fra Vesthimmerland, som skal køre to timer i bus for at tage hf enkeltfag i Aalborg,” siger Lene Yding Pedersen, som er forstander på VUC og HF Nordjylland.

Regeringen foreslår i et nyt udspil en ny indsats for unge under 25 år, som hverken har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, at der oprettes en ny forberedende grunduddannelse, som kommunerne får ansvaret for.

Det betyder, at cirka halvdelen af de 10.000 årselever, som i dag tager en almen voksenuddannelse (AVU) på VUC, skal begynde på den nye uddannelse.

Svært at opretholde tilbud
For flere af de mindre VUC-afdelinger i landet vil et tab af kursister betyde, at økonomien bliver meget skrøbelig og en lukning vil være meget sandsynlig, siger VUC-centrene. Dermed kan regeringens forslag også blive et problem for de ældste AVU-kursister og personer, som læser hf enkeltfag i de mere tyndt befolkede områder.
“Vi vil reelt set have svært ved at opretholde decentrale tilbud, når vi i forvejen også kæmper med besparelser. I dag har vi afdelinger i ni byer, men jeg kan frygte, at vi må nøjes med at have afdelinger i tre byer,” siger Lene Yding Pedersen.

Samme melding kommer fra fra HF & VUC Fyn. Her har direktør Stig Holmelund Jarbøl regnet på tingene.

På afdelingerne i Langeland, Faaborg, Glamsbjerg, Middelfart, Søndersø og Nyborg vil der ifølge ham være mellem 12 og 20 AVU kursister tilbage på hver afdeling med regeringens udspil.

“Det er hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt, og derfor vil afdelingerne være lukningstruet. Det betyder også, at unge flere steder mister muligheden for at tage hf enkeltfag,” siger han.

Han nævner også, at VUC afdelingen i Faaborg lejer lokaler på Faaborg Gymnasium. En lukning af VUC-afdelingen vil derfor betyde, at gymnasiet mister lejeindtægter for 800.000 kroner om året, bekræfter rektor Sophie Holm Strøm.

Blødes op
Regeringens ønsker med deres udspil at få fat i alle unge under 25 år, som hverken har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. VUC-lederne mener dog, at regeringen tager unødvendigt mange kursister væk fra AVU, hvis målgruppens afgrænsning ikke blødes op.

“Vi har flere velfungerende unge i 20’erne, som ved, hvad de vil, men mangler dansk og matematik på 10. klasse niveau for at komme i gang med hf. Der er ingen grund til, at de skal på en forberedende uddannelse med udsatte unge på 17 år,” siger Stig Holmelund Jarbøl.

Han foreslår derfor, at kommunerne får ansvaret for at visitere de unge og vurderer, om de vil passe bedst til den nye forberedende grunduddannelse eller på AVU på VUC.

90 procent passer til VUC
Forstander for VUC og HF Nordjylland, Lene Yding Pedersen appellerer også til, at reglerne blødes op.

Hun mener, at omkring 10 procent af de unge AVU-kursister under 25 år i Nordjylland har brug for ekstra støtte og hjælp.

“De har psykiske og sociale problemer og har brug for mere hjælp, end vi kan give dem. De 90 procent andre passer godt til VUC,” siger hun.

Hun appellerer til, at regeringen og politikerne i deres videre arbejde med udspillet tænker i de baner.

Hun foreslår konkret, at der skabes en løsning med et forpligtende samarbejde mellem kommunerne og VUC og eventuelt andre tilbud.

“I stedet for at vi ender med at lave to adskilte systemer, som vil fungere dårligt i de tyndt befolkede områder, så kan vi lave et samarbejde, hvor kommunerne bruger os til at give de unge uddannelse,” siger Lene Yding Pedersen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønsker ikke at svare på spørgsmål, mens udspillet er til forhandling.

Regeringens udspil

  • Der oprettes én ny forberedende grunduddannelse til unge under 25 år.
  • De nuværende tilbud til denne gruppe for eksempel AVU sløjfes.
  • Kommunerne overtager ansvaret for den nye uddannelse og for de unge under 25 år.
  • Der oprettes 75 uddannelsessteder over hele landet.

Læs regeringens udspil

Så mange kursister mister VUC

10.000 årskursister læser AVU. 5.600 af dem er under 25 år, og de skal ikke længere læse AVU på VUC, med mindre de er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Ifølge VUC er det dog “forsvindende” få.

Kilde til tal: Undervisningsministeriet

 

Hvad er AVU?

Almen Voksenuddannelse er enkeltfagsundervisning på grundskoleniveau for voksne.

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.