Blogindlæg

Undervisningsminister blåstempler pjæk

Fra Undervisningsministeriets side kommer der et signal af den helt forkerte slags: man skal nu ikke længere have fravær for at deltage i elevsrådsaktiviteter i undervisningstiden.

4. december 2012 af Marie Krarup

 

Alle lærere kender det. Når elever har været fraværende fra timer, kræver det ekstra tid at få dem med op på niveau. Også selvom det er dygtige elever. Det er simpelthen forstyrrende for undervisningen og ødelæggende for elevernes egen indlæring, når elever pjækker og dermed undergraver lærerens planlægning om progression. Hvis fraværet skyldes sygdom, bruger man som lærer gerne en ekstra time efter skoletid på at få eleven med, men skyldes det pjæk, er det mildest talt noget andet.

Nu har en officiel undersøgelse så påvist, at pjæk og dårlige karakterer hænger sammen. Skulle man så ikke tage konsekvensen og forsøge at få nedbragt fravær mest muligt?
Det vil undervisningsministeren heldigvis gerne. Og hun foreslår, at man udvisker forskellen på fritid og skole i folkeskolen. Jeg mener, det er den forkerte vej at gå. Man skal i stedet netop stille faglige krav i undervisningstiden og så lade eleverne have deres egen fritid for sig selv hos familierne. Dermed være ikke sagt, at undervisningen skal være kedelig. Det skal den naturligvis ikke. Men den skal netop være faglig og gøre helt klart, hvad og hvorfor man skal lære faget.

I gymnasiet er der også problemer med pjæk og fravær. Også her er der en kamp, der skal tages for at nedbringe fraværet. Der er mange ting, man kunne gøre fra officielt hold og fra skoleledernes side. Men det er meget forskelligt, om man forsøger at gøre noget ved problemet ude på gymnasierne. Overskudsgymnasier kan have modet og viljen til at sætte hårdt ind imod fravær, mens mindre søgte gymnasier har svært ved at få råd til det. Det koster jo en masse taxameter-kroner at smide eleverne ud…. Noget, der med al tydelighed viser, hvor forkert det er at finansiere skolerne efter taxameter.

Fra Undervisningsministeriets side kommer der imidlertid et signal af den helt forkerte slags: man skal nu ikke længere have fravær for at deltage i elevsrådsaktiviteter i undervisningstiden. Det bliver altså nu tilladt at pjække, hvis man er politisk aktiv. Politik er altså vigtigere end undervisning. Det er til at græde over, at vi har en undervisningsminister, der sætter så lidt pris på undervisning. Naturligvis skal eleverne have lov til at deltage i politisk arbejde – både på skolen og i kommunen eller på landsplan. Men det skal da bare ikke foregå i undervisningstiden. Det er jo at gøre grin med lærerne og skolen – ja, med samfundet, der betaler skat for, at vores børn skal lære noget i skolerne. Men en politisk minister kan ikke se, at der er noget, der står over politik. Det er rystende.  Det er også synd for de elever, der nu vil engagere sig i politik i undervisningstiden og derfor få dårligere karakterer.

Men først og fremmest viser det en minister, der ikke vil forstå, at faglig viden og grundig undervisning er det vigtigste i vores undervisningssystem. Noget, der sandt for dyden har været underprioriteret i mange år, - men netop derfor burde trækkes frem nu, hvor skolen skal rettes op på grund af års dårlige resultater.

Marie Krarup

Marie Krarup, f. 1965. Valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti i 2011. Forsvars –og gymnasieordfører.

Cand. Mag og reserveofficer. Tidligere fuldmægtig, diplomat og gymnasielærer i samfundsfag, religion, erhvervsøkonomi og russisk.

Kommentarer

tor, 13/12/2012 - 20:36
Viktor Dylander

Rystende er ordet. Marie Krarup viser her tydeligvis meget lidt forståelse for hvad undervisning i gymnasieskolen er i dagens Danmark. Det almene gymnasium (stx) skal først og fremmest danne eleverne almenmenneskeligt, men også indføre dem i demokratiet. Det er første prioritet. Lærerne må undervise på disse præmisser. I min daglige gang som gymnasieelev, elevrådsaktiv og politisk aktiv, er der tid til det hele. Lærerne er ikke dumme - og udviser langt hen ad vejen stor forståelse for mit virke som mere og andet end bare elev. Jeg er politisk aktiv, det vil jeg ikke skamme mig over, og det er ikke noget der skal køres af sporet fordi jeg skal sidde til to ekstra tysk timer. Jeg får ikke noget ud af min skole hvis jeg ikke får lov at udfordre den, min studievejleder, mine lærere, medelever og skolens ledelse på det demokratiske og politiske.

Det er en del af min og mange andres unge politiske aktives dannelse, at vi får lov til at danne os i mere end bare grammatik og 2. gradsligninger - men også at udvikle og få forståelse for demokratiet - måske endda melde os ind i et parti, sågar gå ind i lokalpolitik og opstille til valg...

Jeg mistænker Marie Krarup for at ville udrydde fremtidige politiske modstandere, ved at slå ned på elevdemokratiet i gymnasieskolen. Har jeg ret?

Med venlige hilsner
Viktor Dylander, formand Birkerød Gymnasiums Elevråd

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.