Du er her
TEMA
|
11. apr 2011

Uden for studievejlederens rækkevidde

Nogle gange er de unge så hårdt ramt af eksamensangst, at det ikke er nok at gå på de generelle kurser på skolen. Ofte har de også andre traumer som mobning. Men der er håb for dem, hvis man hjælper dem i tide.
Af: Malene Romme-Mølby

En kæmpe mailstorm. Det oplevede Psykiatrifonden, da den for halvandet år siden oprettede de første grupper for unge med præstations- og eksamensangst.
"Vi kunne se fra vores psykologiske rådgivning, at det er en problemstilling, som mange unge henvender sig med. Men vi var nok ikke klar over, at problemet var så stort," siger psykolog Mette Haaning, der også er psykologfaglig koordinator for Psykiatrifondens ungdomsprojekt.

De unge kan blive henvist til grupperne af studievejlederen på deres uddannelsessted, hvis de har oplevet præstations- eller eksamensangst i en sådan grad, at den almindelige studierådgivning ikke kan hjælpe dem videre.
"De unge i grupperne har oplevet forfærdelige eksamener, som bringer dem yderligere ind i en dårlig eksamensspiral, så de har meget svært ved at præstere. Mange har også oplevet hverdagstraumer, som at det har været svært at sidde i en skoleklasse, eller de har været udsat for direkte mobning undervejs," fortæller Mette Haaning.

Rent fagligt er der ikke et mønster, mener Mette Haaning. Det er både fagligt stærke og svage unge, der rammes af ekstrem præstations- og eksamensangst. Fælles for de unge er dog deres engagement. De oplever deres eksamener som betydningsfulde og vigtige.

Ny skolekultur efterlyses
Grupperne for unge med præstations- og eksamensangst samles normalt hver anden uge i et par måneder sammen med psykologer. I starten tager de meget udgangspunkt i generel viden om angst og nervøsitet.
"Det er vigtigt at få de unge til at forstå, at det påvirker os alle at gå til eksamen, og her er det en stor hjælp at møde andre, der står i den samme situation. Vi hjælper dem til at få en opmærksomhed for de forskellige processer i forbindelse med angst. Siden kan vi gå lidt tættere på og høre om deres oplevelser og hjælpe dem til at komme ud af den dårlige eksamensspiral," siger Mette Haaning.

I gruppen arbejder de også med mindfulness, der er en meditationsteknik, hvor de træner at skærpe og fastholde opmærksomheden på den aktuelle situation. Forskning har vist, at mindfulness blandt andet reducerer symptomer på angst og stress, og at det har positiv effekt på menneskers adfærd, selvopfattelse og modstandskraft.

Som en del af forløbet hjælper psykologerne også de unge med en minutiøs planlægning af eksamen.
"Vi tager udgangspunkt i de enkelte elever, og hvad der skal til, for at de kommer godt igennem eksamen: Hvad skal ske inden eksamen? Hvem kan hjælpe undervejs? Hvilken rolle spiller læreren? Og skal der en person med til selve eksamenen for at støtte?" siger Mette Haaning.

Forløbene er tilrettelagt, så de ligger før de unges eksamen. På den måde kan de nå at komme hjem på skolen og prøve det i praksis og tilbage til gruppen for at reflektere over processen.

Eksamens- og præstationsangstgrupperne er for unge fra alle ungdomsuddannelser, men de fleste kommer fra de gymnasiale uddannelser. På nær én så har alle deltagerne været piger.
"Jeg tror, at kønsfordelingen er et udtryk for, at pigerne generelt har skrappere præstationskrav og snævre rammer for, hvor meget de må falde ved siden af. Og så selvfølgelig at pigerne er bedre til at søge hjælp, og at det er mere acceptabelt, at de gør det," siger Mette Haaning.
"Jeg ved, at der er mange drenge, der også tumler med eksamensangst, men det er bare ikke så cool at tale om. Jeg tror, at drengen og de andre piger i gruppen bare har været så heldige at gå på gymnasier, hvor der er opbygget en kultur for at tale om angst og nervøsitet. Jeg kunne godt ønske mig, at man opbygger sådan en kultur på alle skoler," siger Mette Haaning.
"Eksamensangst er ikke en sygdom, og man kan sige, at det er ikke farligt at opleve eksamensangst og få en dårlig karakter. Men det bliver farligt, hvis man ikke konfronterer angsten, for så kan den sprede sig til andre dele af ens liv. I værste tilfælde kan man blive invalideret og for eksempel få svært ved at søge job, gå ud eller bare at møde fremmede mennesker," siger Mette Haaning.

Alle unge, der har deltaget i præstations- og angstgrupperne, er kommet godt igennem eksamenerne siden.

 

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.

Annoncer