Nyhed

Tidsplan for afviklingen af selve det innovative forløb

fre, 10/03/2017 - 10:43

August 2016:
Orientering til alle AT-lærere på dette forløb med tilbud om at tilmelde deres klasse til at deltage i dette forløb.

September 2016:
Eftermiddag/aften foredrag om historien bag den aktuelle flygtningekrise dels som en social aktivitet på Køge Gymnasium, og dels som en fælles referenceramme for at kunne hjælpe eleverne senere.

Uge 43, 2016:
Fælles præsentation fra to studerende på KRM for de cirka 180 elever på Køge Gymnasium, hvor de 14 udfordringer til innovative caseforløb blev fremlagt, og eleverne individuelt kunne vælge, hvilke to forløb de ønskede at arbejde med.

Uge 43, 2016:
Workshop for alle 20 AT-lærere. De blev præsenteret for det 4-dages program, som skulle gennemføres i uge 45, hvor selve eventen fandt sted. Lærerne blev præsenteret for et idegenererings- og ideudviklingsforløb, som de efterfølgende skulle gennemføre i de 10 klasser. Lærerne skulle parvis have ansvar for en gruppe af elever, der skulle arbejde med den samme udfording (valgt individuelt af eleverne), og eleverne blev derfor sat sammen på tværs af klasser og studieretninger.

Uge 44, 2016:
Eleverne blev tildelt en udfordring på bag­grund af deres prioriterede ønsker, og lærerne blev parvis tildelt et lokale med en bestemt udfordring, som alle elever i dette lokale havde til fælles.

Mandag uge 45, 2016:
• Fælles kickoff i salen, hvor ugens program blev præsenteret og forventningerne til eleverne og rammen for den fælles konkurrence om at komme med den mest innovative løsning på en af de 14 udfordringer blev præsenteret.
• Idegenerering og ideudvikling i hvert af de 10 lokaler.
• I hvert lokale blev der dannet grupper undervejs, så der var 3-6 grupper i hvert lokale. I alt 45 grupper arbejdede med deres vinkel på en løsning på et hjørne af flygtningeproblemet.
• Dagen sluttede med, at hver gruppe lagde en video af deres foreløbige handleplan og to do-liste på en fælles Facebookgruppe oprettet til lejligheden.

Tirsdag uge 45, 2016:
• Grupperne havde mulighed for at søge ”ekspertbistand” fra den samlede gruppe af de 20 tilknyttede AT-lærere, hos studerende på KRM og hos en gruppe af personer, der tidligere var flygtet til og nu har ophold i Danmark.
• Grupperne præsenterede deres foreløbige innovative ide til løsning på deres udfordring og fik feedback på, hvordan ideen kunne underbygges, især med henblik på forstærket faglig underbygning.
• I salen etableredes en Skypedialog med en flygtningelejr i Irak dels for at fortælle om den aktuelle situation, og dels for at eleverne havde mulighed for at stille kon­krete spørgsmål til, hvilke behov der aktuelt kunne være lokalt.  

Onsdag uge 45, 2016:
• Som tirsdag, men uden Skypesamtalen. Til gengæld skulle grupperne nu præsentere med udgangspunkt i en egentlig præsentation – efter eget valg.

Torsdag uge 45, 2016:
• Formiddag: Alle grupperne præsenterede deres endelige ide i en ”semifinale” og blev bedømt ud fra kriterierne:
- Evne til at sætte sig ind i en sag
- Brug af faglige metoder/viden
- Graden af kreativitet og nytænkning
- Evne til at præsentere idéen seriøst og inspirerende, og at løsningen er realistisk at gennemføre.
• Eftermiddag: Alle samledes i salen, og de fem af de 45 grupper, der har klaret sig bedst, blev kaldt på scenen for at præsentere for et panel af dommere (bl.a. bestående af repræsentanter fra Folkekirkens Nød-hjælp, Red Barnet, tidligere flygtninge, en lektor fra Metropol), som efterfølgende kårede en vinder.

fre, 10/03/2017 - 10:43Nyhed