Tina Rasmussen og Malene Romme-Mølby

Har gymnasielærerne en gammeldags forståelse af undervisningsdifferentiering, eller gør de det så godt, som de kan? Det har forskerne forskellige holdninger til. De er til gengæld enige om, at kravet om at nå alle elever er en daglig kamp.

Læs mere

I ny undersøgelse går Danmarks Evalueringsinstitut tæt på otte gymnasielærere, der arbejder målrettet med at nå alle deres elever – trods stor niveauforskel. Formålet med undersøgelsen er at inspirere andre.

Læs mere

Nye fastansatte lærere skal i pædagogikum det første år, de er ansat. Men mange skoler ser stort på reglen. Undervisningsministeriet må skærpe sit tilsyn, mener GL.

Læs mere

Ved at gå i dialog med en række skoler har GL fået fastansat mange lærere, der hidtil kun var vikarer. Nogle ledelser prøver bevidst at omgå reglerne på området, vurderer GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen.

Læs mere