Rita Houmann

3. maj 2017 af Rita Houmann

Min matematikkollega og jeg som dansklærer har nu i 3 år samarbejdet om en klasse med matematik i studieretningen.

Læs mere
29. september 2016 af Rita Houmann

Når man har været underviser i 37 år i den danske gymnasieskole, har man set en del forskellige formidlingsformer fra eleverne, når resultatet af de stillede opgaver skal præsenteres stående ved tavlen for resten af klassen og læreren.

Læs mere
23. september 2016 af Rita Houmann

For et stykke tid siden blev skolen kontaktet af Andelskassen, der i samarbejde med VIA CFU har tilrettelagt et undervisningsforløb, der igangsætter elevernes evne til at tænke kreativt, søge anderledes løsninger på problemerne – og måske selv blive iværksættere senere.

Læs mere
29. august 2016 af Rita Houmann

Hvad er det, der bevirker, at man kan få ca. 30 lærere (overvejende kvinder) fra de nordiske lande til at mødes til efteruddannelseskursus i sommerferien? Ganske vist var kurset placeret på den smukke og historisk interessante ø Gotland, - men alligevel?

Læs mere
20. maj 2016 af Rita Houmann

Tidligere havde alle elever i en klasse en boglig tilgang til stoffet, men i dag er flere elever udfordret i forhold til at læse og stave, hvorfor der i en klasse er mange forskellige måder at lære på. Dette skal i stigende grad imødekommes i undervisningen for, at hver enkelt elev lærer mest muligt i den enkelte lektion.

Læs mere
17. februar 2016 af Rita Houmann

Som lærer gennem mange år i den danske gymnasieskole kan man godt blive rigtigt træt af New Public Management og den overhåndtagende djøfisering af uddannelsessektoren, hvor især målinger af dit og dat og den mere eller mindre implicitte kontrol, der knytter sig til disse undersøgelser, virker som målinger for målingens skyld i stedet for at kunne bruges til at tilføje værdi til det, det hele d

Læs mere
12. februar 2016 af Rita Houmann

Hvad betyder det at bruge læse-skriveteknologi (CD-ORD) i en normalklasse i fagene dansk og engelsk? Umiddelbart fjerner man den stigmatisering, som enkelte elever med læse-skrivevanskeligheder har oplevet hele deres skoletid.

Læs mere
21. januar 2016 af Rita Houmann

Gymnasier i region Nordjylland og Midtjylland har i samarbejde med Aarhus Universitet etableret et kursus i at være gymnasielærer.
De overordnede formål er, som der står i samarbejdsaftalen : ”…at den studerende får et indtryk af hverdagen på et gymnasium, af jobbet som gymnasielærer og af, hvordan det er at arbejde med fagets teori og metode i gymnasiet.”

Læs mere
11. januar 2016 af Rita Houmann

I forbindelse med en projektopgave på 5.semester på teknoantropologistudiet (AAUCPH) henvendte 3 studerende (Pelle Israelsson, Troels A. Andersen og Andreas F. Reffeldt)  sig på Randers Statsskole og Gladsaxe Gymnasium for at undersøge, hvordan implementeringen af den interaktive tavle er foregået, og hvilken betydning, tavlen har for læringsrummets deltagere, elever såvel som lærer. 

Læs mere
3. november 2015 af Rita Houmann

Over 200 gymnasielærere havde fundet vej til Aarhus Universitet den 2. nov. for at deltage i den første af to planlagte konferencer om Klasseledelse og relationskompetencer.

Læs mere
27. oktober 2015 af Rita Houmann

I Jyllands-Posten den 26.okt kunne man læse, at lektor i litteraturhistorie på Syddansk Universitet, Lars Handesten oplever, at hans studerende ikke kan huske, hvad de har læst af dansk litteratur i gymnasiet. De studerende har ingen erindring om teksterne, ej heller værker og forfattere, som indgår i Kanonlitteraturen.

Læs mere
19. oktober 2015 af Rita Houmann

Min skoles bibliotekar er kommet med et forslag om en mere aktiv brug af hendes kompetencer, og jeg har allerede med stor succes afprøvet en ny brug af bibliotekaren i mine klasser, når eleverne skal skrive eller arbejde med større opgaver.

Læs mere
18. september 2015 af Rita Houmann

Jeg har altid mine dansk- og engelskklasser med på det lokale kunstmuseum i Randers mindst en gang hvert semester.

Læs mere
12. august 2015 af Rita Houmann

Ved at se IKEAS sjove reklamefilm The Power Of A Bookbook kommer man som lærer til at tænke på, at mange af de digitale læremidler, man arbejder med i sine klasser egentlig ikke udnytter de digitale muligheder fuldt ud. Bogmediet bliver bare remedieret til en online-bog, eller med IKEAs filmreklames ord, bogen bliver til en ”bookbook.”

 

Læs mere
22. april 2015 af Rita Houmann

I Intervention nr. 2 i ph.d Dorte Ågårds projekt ”Relationer og klasseledelse i gymnasiet”, hvor jeg arbejder sammen med en mandlig matematikkollega om en 1g, er der fokus på styring og feedback.

Læs mere
3. februar 2015 af Rita Houmann

Hvad betyder det at bruge læse-skriveteknologi (CD-ORD) i en normalklasse i fagene dansk og engelsk?

Læs mere
27. januar 2015 af Rita Houmann

Første pædagogiske intervention med titlen ”Det fysiske klasserums muligheder” i ph.d Dorte Ågårds forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på klasserumsledelse, er nu afsluttet her i uge 4.

Læs mere
1. december 2014 af Rita Houmann

Internettet har bragt forfattere i en unik position, idet de med oprettelse af en hjemmeside kan få kontakt til et uendeligt antal læsere. Ligeledes kan forfatterne pga. internettets multimedienatur formidle deres værk i alle medier.

Læs mere
18. november 2014 af Rita Houmann

Clay Shirky, en amerikansk professor i sociale medier ved New York University, har forbudt brugen af bærbare computere, iPads og smartphones under sine forelæsninger!
Som daglig it-bruger af sociale medier i undervisningen er man lettere rystet. Hvad er der gået galt med Clay Shirkys viden om it-teknologi og hans pædagogiske praksis? Der er noget, der skurrer i ørerne.

Læs mere
5. november 2014 af Rita Houmann

Tidligt i skoleåret var jeg på et kursus i CD-ORD, som er et læse-skrive-program, der hjælper ordblinde og svage læsere med stavning og oplæsning af alle former for e-tekster. 

Læs mere
8. oktober 2014 af Rita Houmann

Betyder lærerens uformelle snak med eleverne noget for elevernes motivation mht. at arbejde med lærerens fag?

Læs mere
11. juni 2014 af Rita Houmann

Der er meget fokus på innovation og kreativitet i ungdomsuddannelserne; men hvordan får man stablet et projekt på benene, som rent faktisk tillader eleverne at arbejde med disse efterspurgte kompetencer?

Læs mere
2. juni 2014 af Rita Houmann

Adskillige undersøgelser har vist, at brugen af digitale medier er en stor motivationsfaktor for eleverne. Eleverne nævner f.eks., at de virtuelle rum, hvor de kan samarbejde om både indhold og udseende af den faglige opgave, er motiverende, idet de selv kan bestemme, hvordan de organiserer sig.

Læs mere
14. april 2014 af Rita Houmann

I 2006 afholdt jeg den første digitale mundtlige stx-eksamen i Danmark med brug af smartboardet. Det skete i min 3.w dansk med lektor Jon Christensen fra VUC & HF Silkeborg som censor. Det blev en god oplevelse, og det er senere blevet til adskillige lignende eksamener, og min begejstring for netop denne eksamensform er ikke blevet mindre med årene.

Læs mere
5. marts 2014 af Rita Houmann

Kan man forvente, at gymnasieelever, når de præsenteres for et digitalt undervisningsmiljø med brug af pc, iPad og smartphones, ved, hvordan de skal opføre sig? Har eleverne ikke lært en ordentlig it-adfærd i folkeskolen, så må vi gymnasielærere træde i karakter og fortælle eleverne, hvordan de skal opføre sig i vores undervisning. Så enkelt er det.

Læs mere
20. januar 2014 af Rita Houmann

Hvilke nye krav står lærer og elever over for i et elektronisk klasseværelse?

Læs mere
27. november 2013 af Rita Houmann

Brugen af it i undervisningen er et must i moderne undervisning; men it skal naturligvis ikke bruges for dets egen skyld; men fordi det som intet andet pædagogisk værktøj motiverer til fagligt arbejde.

Læs mere
31. oktober 2013 af Rita Houmann

Hvad stiller man op med de fagligt svage elever i det digitale og ”flipped” klasseværelse? Hvordan får man dem til at gå til tavlen med et smil og frivilligt overtage lærerrollen?

Læs mere