Morten Jest

22. maj 2017 af Morten Jest

Åbenhed i og indflydelse på planlægningen

Læs mere
22. maj 2017 af Morten Jest

Nok er nok. Arbejdstagerorganisationerne er generelt enige om, at arbejdsgiver må lægge stilen om til de kommende overenskomstforhandlinger.
Det afspejles også i GL’s netop vedtagne OK 18-krav.

Læs mere
26. april 2017 af Morten Jest

Der var stort set ingen slinger i valsen, da GL's repræsentantskab i fuldkommen enighed onsdag vedtog kravene til de kommende overenskomstforhandlinger (OK 18) og i samme forbindelse gav hovedbestyrelsen bemyndigelse til at tiltræde AC's forhandlingsaftale.

Læs mere
2. marts 2017 af Morten Jest

Gymnasielærerne har behov for en mere jævn arbejdsfordeling og åbenhed og medindflydelse i planlægningen af opgaver. Det var først og fremmest det, der blev givet udtryk for på et af GL's medlemsmøder som forberedelse til OK 18-forhandlingerne.

Læs mere
24. januar 2017 af Morten Jest

Det første af en lang række skolemøder om kravene til de kommende overenskomstforhandlinger viste blandt andet, at GL’s medlemmer føler sig dårligt behandlet af modparten.

Læs mere
19. december 2016 af Morten Jest

Neoliberale managementteorier presser arbejdstagerne på et stadig vildere arbejdsmarked, der dyrker ungdoms­idealer, siger den franske forfatter Pierre Lemaitre. Han har skrevet en roman om problemerne. Set fra en ældre arbejdsløs’ synspunkt.

Læs mere
28. november 2016 af Morten Jest

Hvis reformer skal lykkes, kræver det først og fremmest, at lærerne er med hele vejen fra design til implementering, siger fremtrædende OECD-aktør.

Læs mere
21. november 2016 af Morten Jest

Blå blok indgik fredag aftale om finansloven for 2017. Der var - desværre for gymnasierne - ingen overraskelser. Således er fortsatte nedskæringer i sektoren en realitet.

Læs mere
20. september 2016 af Morten Jest

Det er lidt af et paradoks; GL's stående udvalg for ikke-fastansatte kæmper dybest set for at nedlægge sig selv. Men Frederik Lind, udvalgets repræsentant i hovedbestyrelsen, er bekymret for vikarerne, der rammes ekstra hårdt i nedskæringstider.

Læs mere
20. juni 2016 af Morten Jest

Thomas Reuss sagde før jul sit job som gymnasielærer op for at begynde en ny tilværelse på Langeland med mere tid til familien.

Læs mere
20. juni 2016 af Morten Jest

Det seneste skoleår har budt på en række anderledes og både ventede og uventede opgaver for GL. Noget af arbejdet foregår i kulissen – usynligt for medlemmerne. Men det bliver det ikke mindre vigtigt af.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

Gymnasielærerne i Grønland er til tider frustrerede over elevernes fravær og manglende færdigheder. Men hvem er de der egentlig for?

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

Masser af muligheder for aktiviteter, især i naturen. Men ellers et liv, der ikke behøver at adskille sig synderligt fra livet som gymnasielærer i Danmark. Bare med mindre stress og andre typer elever, fortæller nogle af gymnasielærerne i Grønland.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

Den ”nye” akademikeroverenskomst i Grønland har ikke alene et utilfredsstillende økonomisk resultat. Et i GL's øjne væsentligt fastholdelsestillæg er stadig ikke gennemført trods mange års ønske om det.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

Rekruttering af gymnasielærere har ikke altid været lige let på de grønlandske gymnasier. I disse tider med nedskæringer i den sydligste del af rigsfællesskabet kan Grønland derfor være en god beskæftigelses­mulighed for ledige gymnasielærere – men det er måske ikke for alle og enhver, lyder beskeden nordfra.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

En kommende pensionsreform i Grønland har sat nogle af de danske sind i bevægelse. Danskerne udgør jo en væsentlig del af arbejdsstyrken på den store ø. Nogle er derfor bekymrede for, hvad der sker, når deres pensioner – hvis reformen gennemføres – så at sige overflyttes til Grønland. Udfordringen er beskatningen, fordi skattereglerne ikke er ens i Danmark og Grønland.

Læs mere
6. maj 2016 af Morten Jest

Flere af handelsgymnasierne i det primært syddanske synergisamarbejde har i en årrække haft succes med tre uger lange studieture til Kina, hvor der både står undervisning, opgaveskrivning og menneskelige oplevelser på programmet.

Det giver eleverne noget, de aldrig ville kunne få tilsvarende gennem almindelig teoretisk undervisning, siger de lærere, der har stået bag udviklingen af programmet.

Læs mere
6. maj 2016 af Morten Jest

En ny type studieture er blevet populære: kombinationen af fagligt stof og det at gøre en indsats for andre. Eleverne lærer mere af det, siger lærerne. Og måske er de, når det kommer til stykket, ikke så dovne og egoistiske, som man ellers har travlt med at udråbe dem til?

Læs mere
25. april 2016 af Morten Jest

Almendannelsen er truet. Nytteværdi og medborgerskab. Det er de to primære dagsordener, man skal tage hensyn til, hvis man vil påvirke uddannelsesdiskursen blandt store aktører som EU og OECD, hvor der også kan trækkes tydelige tråde til den øjeblikkelige reformdebat i Danmark. Det var nogle af de erfaringer, GL’s hovedbestyrelse fik på en studietur til Bruxelles og Paris.

Læs mere
10. marts 2016 af Morten Jest

GL's repræsentantskab stemte på et ekstraordinært møde ja til at åbne foreningens reservefond til særlige hjælpeinitiativer i forbindelse med afskedigelser i kølvandet på nedskæringerne.

Læs mere
29. februar 2016 af Morten Jest

Ørestad-rektor Allan Kjær Andersen efterlyser en mere grundig diskussion af, hvad vi uddanner gymnasieelever til. Verden er omskiftelig, men politikerne er blevet tilbageskuende, mener han.

Læs mere
4. februar 2016 af Morten Jest

SF’s uddannelses- og undervisningsordfører Jacob Mark frygter, at nedskæringerne på gymnasieområdet vil gå ud over kvaliteten. Men ministeren vil ikke gribe ind i selvejet og ledernes prioriteringer. Det svarer hun til både SF’s paragraf 20-spørgsmål og GL’s åbne brev.

Læs mere
16. december 2015 af Morten Jest

Finanslovsforliget og de kommende års bebudede nedskæringer kom naturligt nok til at udgøre et dystert udgangspunkt for efterårets repræsentantskabsmøde i GL.

Læs mere
18. november 2015 af Morten Jest

Mens vi venter på, at den nye minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, kommer med regeringens konkrete udspil til en ny gymnasiereform, vil hun gerne i dialog med det, hun i Gymnasieskolen fra den 20. august i år kalder ”aktører på området”, og dette indlæg må meget gerne opfattes som et led i den dialog. I alt fald har kronikørerne noget på hjerte.

Læs mere
18. november 2015 af Morten Jest

Alle tre lister i den nyvalgte hovedbestyrelse synes at være indstillet på bredt samarbejde i den kommende treårige valgperiode, hvor udfordringerne nærmest står i kø.

Læs mere
10. november 2015 af Morten Jest

Erhvervsskolerne i det såkaldte synergisamarbejde har fået bevilget halvanden million kroner af Region Syddanmarks uddannelsespulje til styrkelse af praksisnær og forlagt undervisning. Håbet er blandt andet at motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse - gerne i udlandet.

Læs mere
9. november 2015 af Morten Jest

Historiens sandhed eller forfatterens sandhed? De to ting flyder sammen, mener den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson, der har været rundt i Skandinavien og blandt andet afholdt skriveværksteder på gymnasier i forbindelse med udgivelsen af den nærmest dokumentariske roman Hundedage.

Læs mere
4. november 2015 af Morten Jest

Udviklingsorganisationer som Plan Danmark oplever stigende interesse fra gymnasier, der vil lave støtteprojekter. Det går i nogle tilfælde ud over Operation Dagsværk, der onsdag samlede penge ind til gymnasier i Somaliland. Men Operation Dagsværk bør bakkes op, lyder det fra Plan Danmark.

Læs mere
26. oktober 2015 af Morten Jest

Stor tilfredshed med Pensionsdagen i MP Pension, der havde opfordret medlemmerne til at bruge den ekstra time ved overgangen til vintertid til at give pensionen et servicetjek.

Læs mere
15. oktober 2015 af Morten Jest

Fra mandag og 14 dage frem er det muligt at afgive sin stemme til valget til GL's hovedbestyrelse. Husk at opdatere dine oplysninger på gl.org.

Læs mere
14. oktober 2015 af Morten Jest

I dette nummer af Gymnasieskolen kan du læse et tema om, hvordan taxameterpengene til uddannelserne er fordelt, og hvilke konsekvenser den nye taxameteraftale har. Redaktionen har også kigget nærmere på, om Danmark nu også bruger så mange penge på uddannelse, som politikerne påstår?

Læs mere
14. oktober 2015 af Morten Jest

GL-formanden ønsker at sætte skub i samarbejdet med de andre lærerorganisationer. Det handler ikke om at skabe en ny hovedorganisation, men om mere deling af viden og erfaringer, lyder argumentet. Andre af DUS-medlemmerne er begejstrede.

Læs mere
13. oktober 2015 af Morten Jest

Det er på tide at sætte hårdt mod hårdt. Hvis lærerne på nogen måde skal kunne acceptere nedskæringer, skal der komme noget til gengæld, siger liste 2-formand og GL-næstformand Sigrid Jørgensen.

Læs mere
21. april 2015 af Morten Jest

Professor Dennis Shirley fra Boston College var kommet til GL's jubilæumskonference for som en af hovedtalerne at sætte ord på nogle af de udfordringerne, lærerne står overfor i dagens uddannelsesverden samt hvad man kan gøre ved det.

Læs mere
15. april 2015 af Morten Jest

Må formanden maksimalt sidde på posten i seks år? Skal hovedbestyrelsens valgperiode ændres fra to til tre år? Det er nogle af emnerne i urafstemning om ændringer af GL's love.

Læs mere
25. marts 2015 af Morten Jest

Mange steder lider gymnasielærernes tidsregistrering under, at der reelt stadig er tale om ledelsesudmeldte estimater, som lærerne skal leve op til uanset det reell­ tidsforbrug. GL kan støtte, rådgive og facilitere, men har ikke som førhen en ”shotgun” i form af et regelstyret system at løse problemerne med. Gymnasieskolen har talt med to af GL’s konsulenter om tidsregistreringens udfordringer.

Læs mere
25. marts 2015 af Morten Jest

Mere end halvandet år efter tidsregistreringens fødsel i gymnasieverdenen volder systemet stadig problemer og møder mange steder kraftig modstand. På Rosborg Gymnasium og HF i Vejle har man efter en svær start fået skabt en model og en dagligdag, der nærmer sig intentionerne bag paradigmeskiftet.

Læs mere
25. marts 2015 af Morten Jest

Det nyligt forhandlede overenskomstresultat var på forhånd hovedpunktet på repræsentantskabsmødets dagsorden. Men afstemningen kom højst usædvanligt til at foregå uden forudgående debat. Mæthed, siger nogle. Det bør der evalueres på, siger andre. Fælles er dog en undren.

Læs mere
4. marts 2015 af Morten Jest

GL's repræsentantskab anbefalede med et komfortabelt flertal medlemmerne at stemme ja til OK 15 ved den kommende urafstemning. Det var dog efter en usædvanlig, nærmest chokerende, tavs debat - ikke en eneste ønskede ordet.

Læs mere
3. marts 2015 af Morten Jest

Undervisningsmiddelprisen blev tirsdag uddelt i forbindelse med Læringsfestivalen i Bella Center. Førsteprisen gik til fire gymnasielærere, men der var også gymnasielærere blandt de to andenpriser.

Læs mere
25. februar 2015 af Morten Jest

Før OK 13 var der fastere roller i forholdet mellem tillidsrepræsentanter og ledelse. Men i bund og grund er TR-opgaven den samme som før: At varetage medlemmernes interesser og hjælpe med at udvikle arbejdspladsen.
Magnus Porse fra Viborg Gymnasium & HF fortæller om en tillidsrepræsentants udfordringer.

Læs mere
25. februar 2015 af Morten Jest

OK 13 fjernede noget af tillidsrepræsentanternes formelle indflydelse. Hvis TR-rollen skal styrkes under de nye forhold, kræver det ”empowerment” – uddannelse og ikke mindst opbakning fra både kollegerne og ledelsen, lyder det fra alle parter. Samtidig bør man på skolerne se på nye måder at organisere sig på.

Læs mere
6. februar 2015 af Morten Jest

Fredag eftermiddag har parterne indgået forlig i overenskomstforhandlingerne til OK 15. Uenighed i GL om resultatet.

Læs mere
15. januar 2015 af Morten Jest

Første møder i OK 15-forhandlingerne havde karakter af præsentation og uddybning, men GL-formanden sidder umiddelbart med en lidt bedre følelse end før møderne.

Læs mere
18. december 2014 af Morten Jest

Finansministeren og CFU tog i dag fat på overenskomstforhandlingerne med en kravsudveksling. Fredag gælder det AC, mens GL*s specielle krav følger efter i januar.

Læs mere
10. december 2014 af Tina Rasmussen

Peter Bamberg Rosenkjær
tillidsrepræsentant, Sankt Annæ Gymnasium

Læs mere
10. december 2014 af Tina Rasmussen

På nogle gymnasier er dialogen mellem lærere og ledere så dårlig, at der er opstået en tavsheds­kultur. Men skolerne kan ikke undvære lærernes viden og vurderinger, lød det fra GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen, på repræsentant­skabsmødet.

Læs mere
10. december 2014 af Tina Rasmussen

Årets beskæftigelsesundersøgelse viser en positiv udvikling. Men antallet af fastansatte på orlov og nedsat tid er stigende. GL har iværksat undersøgelse.

Læs mere
10. december 2014 af Tina Rasmussen

Store lønstigninger til alle lærere forhandlet hjem centralt er ikke realistisk i de kommende år, vurderer GL. Blandt andet derfor blev fremtidens lønpolitik i GL diskuteret på repræsentantskabsmødet.

Læs mere
10. december 2014 af Tina Rasmussen

Alt for defensivt, lød kritikken af GL’s OK 15-oplæg, som repræsentantskabet dog selv vedtog tidligere på året. Diskussionen kom imidlertid til at handle meget om det akademiske forhandlingsfællesskab.

Læs mere
12. november 2014 af Morten Jest

Uddannelsesverdenen skal finde Den Fjerde Vej, siger professor Dennis Shirley, som er en af hovedtalerne på GL's jubilæumskonference i april. Det er svært, når lærerne angribes og udsættes for pres fra mange sider. Men også lærerne og deres organisationer bliver nødt til at tænke anderledes, lyder beskeden.

Læs mere
27. oktober 2014 af Morten Jest

Lærerne i USA og den internationale sammenslutning af lærere i Education International (EI, som GL er medlem af) er i oprør over en del af et tema, det ellers velansete Time Magazine har udgivet i elektronisk form, og som vil pryde forsiden på den trykte udgave, der udkommer mandag den 3. november.

Læs mere
16. oktober 2014 af Morten Jest

Lønudvikling, stille pigers angst for at sige noget ”forkert”, et stort hollandsk lærerdrevet projekt samt et interview med coachen Rasmus Ankersen er blandt emnerne i det nyeste nummer af Gymnasieskolen.

Læs mere
17. september 2014 af Morten Jest

To af uddannelsesverdenens i øjeblikket mest feterede forskere, Andy Hargreaves og Pasi Sahlberg, var på en nordisk konference om fremtidens lærerroller enige om, at de nordiske lande har et godt udgangspunkt for at knække den store uddannelseskode, alle higer efter. Men lærerne skal have støtte.

Læs mere
26. juni 2014 af Morten Jest

Gymnasieskolen har brug for nye anmeldere af bøger og lærermidler i en række forskellige fag

Læs mere
18. juni 2014 af Morten Jest

Thorkild Bach Andersen går efter noget nær et halvt liv som tillidsrepræsentant på pension i næste uge. Gymnasieskolen har talt med ham om karrieren, udviklingen og udfordringerne ved tr-jobbet, som er blevet sværere.

Læs mere
2. juni 2014 af Morten Jest

Gå efter at være en god skole for hver eneste elev - placeringen på ranglister er ligegyldig, lyder det fra den finske Harvard-professor Pasi Sahlberg, der sammenligner de sidste mange års markedsgørelse og managementtendenser i uddannelsessystemet med en epidemi, der kan få alvorlige konsekvenser.

Læs mere
30. maj 2014 af Morten Jest

Omstilling er nødvendigt i mange uddannelsessystemer, men de tre hovedspor, man hidtil har set, er ikke holdbare. Den finske model kan måske inspirere, men den lider nu under nedskæringer.

Læs mere
28. maj 2014 af Morten Jest

Stor EI-OECD konference i Canada diskuterer kvalitet i undervisningen i denne uge. Første dag bød blandt andet på oplæg fra OECD, der betoner vigtigheden af at bryde den negative sociale arv.

Læs mere
21. maj 2014 af Morten Jest

GL’s repræsentantskab var samlet på en af de sidste aprildage for blandt andet at diskutere krav til den kommende vinters overenskomstforhandlinger. Hovedbestyrelsens forslag til krav blev vedtaget, men det var ikke uden bump på vejen.

Læs mere
16. april 2014 af Morten Jest

Lederne skal blive dygtigere, og lærerne erkende, at klasserummet ikke længere er et personligt kongerige. Professor Andy Hargreaves fra Boston College ser usunde tegn i det danske uddannelsessystem, der er alt for præget af konflikt og stor ulighed mellem stærke og svage, lyder diagnosen. Medicinen kan være at opbygge en langt større professionel og social kapital til glæde for alle – men det kræver sam­arbejde på alle niveauer.

Læs mere
29. marts 2014 af Morten Jest

Har du lyst til at være med til at præge fremtidens kommunikation i GL? Gymnasieskolen er i samarbejde med Datagraf Communications ved at undersøge, hvad medlemmerne sætter pris på og savner i kommunikationen. Vi mangler til to møder, som gennemføres af Datagraf Communications nu på mandag, den 31.

Læs mere
26. marts 2014 af Morten Jest

Undervisningsmiddelprisen 2014 og 45.000 kroner gik til Christina Hove og Mathilde Nygaard Beck for tyskbogen "Ein neuer Anfang", som forfatterne selv har afprøvet og udviklet i deres daglige undervisning.

Læs mere
19. marts 2014 af Morten Jest

GL havde i styrkelsen af tillidsrepræsentanterne for en dag allieret sig med konsulenthuset Dacapo, der benytter interaktivt teater til at få dilemmaer frem og skabe dialog mellem
forskellige grupper i forandringsprocesser.

Læs mere
26. februar 2014 af Morten Jest

"Vores censor har meddelt mig, at han ikke ønsker at give hånd til kvinder. Så det vil nok være en god idé ikke at forsøge at give ham hånden. I hvert fald er I nu advaret, så I ikke i eksamenssituationen skal blive forvirrede over det."

Læs mere
28. januar 2014 af Morten Jest

GL’s nye formand, Annette Nordstrøm Hansen, mener, at det er urealistisk at komme tilbage til tiden før OK 13 med en central arbejdstidsaftale. I stedet skal GL sætte fokus på at formulere nogle præcise krav til væsentlige forbedringer i forhold til medarbejderindflydelse, TR’s rolle og arbejdsmiljøet, siger hun blandt andet i dette interview med Gymnasieskolen om den nye hovedbestyrelses intentioner og arbejdsopgaver.

Læs mere
19. december 2013 af Morten Jest

Antallet af ikke-fastansatte gymnasielærere er ikke faldet trods øget elevtilgang og GL's mangeårige fokus på problemet. Det viser dette års beskæftigelsesundersøgelse.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Debatten om OK 13-forløbet var lang og havde mange talere på podiet. Da det ikke er muligt at referere alle synspunkter – og da en del af diskussionen indeholdt mange detaljer om tidspunkter, steder og hvem sagde hvad hvornår – har vi valgt at gengive en del af den som citatuddrag.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Jeg fortryder ikke, at jeg skrev under på OK 13. Alternativet var værre, lød det fra GL’s formand, Gorm Leschly, da han aflagde sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Hovedbestyrelsesvalget, der var i fuld gang under repræsentantskabsmødet, lagde sin utvetydige skygge over debatten om OK 13-forløbet. Støttede man formandens beslutning den 8. februar, eller støttede man ”oppositionen”?

Læs mere
12. november 2013 af Morten Jest

GL’s formand gennem 14 år, Gorm Leschly, søger ikke genvalg, når valgperioden udløber om halvanden måned. Han ser tilbage på en tid med store omvæltninger og ikke mindst et turbulent overenskomstforløb, hvor der er behov for at gøre op med myterne, mener han. Han har det godt med den beslutning, han tog natten til den 8. februar, hvor OK 13 blev født.

Læs mere
22. oktober 2013 af Morten Jest

Gorm Leschly siger ved det kommende hovedbestyrelsesvalg stop efter 14 år som formand. Yngre kræfter skal til fadet og afspejle generationsskiftet blandt medlemmerne, lyder det fra formanden.

Læs mere
16. oktober 2013 af Morten Jest

Fagforeningerne har stadig tendens til at gøre, som de altid har gjort, selv om tiderne har ændret sig. Det kan komme til, sammen med generationsspørgsmålet, at true foreningernes eksistens, siger EI-medarbejder.

Læs mere
16. oktober 2013 af Morten Jest

Lærerorganisationernes internationale arm, Education International, har igangsat en kampagne, som det næste år skal få omverdenen til at få øjnene op for vigtigheden af at investere i kvalitet i uddannelsessystemet.

Læs mere
16. oktober 2013 af Morten Jest

OK 13 trækker spor gennem GL’s politiske landskab. Allerede inden opstillingslisterne er på plads, og inden valget til GL’s hovedbestyrelse officielt er gået i gang, er der ved at være varmet godt op under kedlerne. Medlemmer kan stadig nå at stille op til valget, der afgøres i begyndelsen af december.

Læs mere
16. oktober 2013 af Morten Jest

Den økonomiske krise fortsætter med at gøre ondt på de europæiske uddannelsessystemer, viser ny rapport fra ETUCE, den europæiske fagforeningskomite for uddannelse. Danske gymnasielærere kan i et år, hvor bølgerne har gået højt på grund af en ny overenskomst, trøste sig med, at de langtfra har det så slemt som mange andre. Alligevel gemmer tallene måske på sandheder, det er værd at tænke nærmere over.

Læs mere
16. oktober 2013 af Morten Jest

I forbindelse med kvalitetskampagnen har EI ændret strategien i forhold til tidligere; i stedet for demonstrationer og røde faner er det nu medansvar og konstruktive løsninger, der skal synliggøre lærerarbejdet og dets udfordringer. Og dermed sikre indflydelse. Lærerne og deres organisationer er dog oppe imod stærke kræfter i en kommerciel verden, der mener, at fagforeninger er roden til alt ondt.

Læs mere
4. oktober 2013 af Morten Jest

I dag lyder startskuddet til en global kampagne for nødvendigheden af kvalitet i uddannelsessystemet. Men fagbevægelsen er i krise, lyder det fra paraplyorganisationen bag, som har ændret strategien.

Læs mere
18. september 2013 af Morten Jest

Den alsidige islandske forfatter, essayist, lyriker, samfundsdebattør med mere Einar Már Gudmundsson har i anledning af sit seneste værk været i Danmark. Mellem litteraturfestival på Louisiana og besøg på gymnasier tog islændingen sig tid til en længere snak med Gymnasieskolen om blandt andet ungdommen i dag, litterære genrer og ikke mindst det islandske finanskrak og efterdønningerne, der skabte et nyt udgangspunkt for Gudmundssons arbejde, og hvor han for alvor opdagede sin rolle i samfundet.

Læs mere
19. juni 2013 af Morten Jest

Den gymnasiale sektor kan endnu en gang fremvise et samlet overskud på mere end en halv milliard kroner. Men skolernes ledelser risikerer i forhold til et kommende taxameter at have skudt sig selv i foden ved at holde på pengene. Spis brød til, siger rektorformand.

Læs mere
4. juni 2013 af Morten Jest

Med et samlet overskud på mere end en halv milliard kroner – igen - klinger det hult i GL-ører, når ledelserne siger, at lærerne selv skal hente lønstigningerne i overenskomsten hjem. Rektorer mener, pengene både vil blive brugt og brugt forsvarligt.

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

Niels Brock har fået tilladelse til at udbyde den treårige hhx som et toårigt forløb.
Målgruppen er den samme som til det gammelkendte studenterkursus – udgangspunktet er bare merkantilt.

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

Alligevel er det en succes på Næstved Gymnasium og HF

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

På Ørestad Gymnasiums kinesiske partnerskole er de glade for samarbejdet med danskerne, som giver både lærere og elever en ny dimension i arbejdet, lyder det.

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

Kineserne er rigtig dygtige til at lytte til, hvordan vi indretter verden, men vi tager fejl, hvis vi tror, at det er Vesteuropa og USA, der sætter hele dagsordenen fremadrettet. Vi skal forstå, hvad der sker i Kina, og det skal vore unge mennesker være en del af og ikke bare tilskuere til.

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

Partnerskoler skaber grobund for lærerig udveksling for både elever og lærere. Og er med til at aflive myter, siger Ørestad-lærere, der netop har afholdt workshop med kollegerne i Beijing.

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

Kinesisk er blevet det største ikke-europæiske sprog i den danske gymnasieskole. Fagkonsulenten mener, der ligger store pædagogiske muligheder, som måske kan bruges i de klassiske sprogfag også.

Læs mere
22. maj 2013 af Morten Jest

De studerende på Shanghai Finance University er meget begejstrede for deres danske undervisere.

Læs mere
21. maj 2013 af Morten Jest

Niels Brock har samarbejdet med kinesiske uddannelses­institutioner siden før årtusindskiftet. I dag leverer de danskinspireret uddannelse på videregående niveau til ­studerende på eget fakultet i Shanghai. Det er en faglig og menneskelig udfordring – og en god indtægtskilde.

Læs mere
24. april 2013 af Morten Jest

Helt som ventet stemte en overvældende del af GL’s medlemmer nej til OK 13 ved urafstemningen. Og helt som ventet blev det samlet et overvældende ja i det akademiske forhandlingsfællesskab.

Læs mere
4. april 2013 af Morten Jest

Det er nu og de kommende knap to uger, GL's medlemmer kan afgive deres stemme til overenskomstresultatet.

Læs mere
20. marts 2013 af Morten Jest

Der var både frustration og kritik i luften på GL’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde
den 6. marts. Et overvældende flertal anbefalede medlemmerne at stemme nej til OK 13 ved den kommende urafstemning. Det vil dog næsten med sikkerhed ikke ændre et samlet AC-ja.

Læs mere
6. marts 2013 af Morten Jest

Et klart flertal i GL's repræsentantskab stemte onsdag eftermiddag for at anbefale medlemmerne at stemme nej til den netop indgåede overenskomstaftale ved den kommende urafstemning.

Læs mere
20. februar 2013 af Morten Jest

Med overenskomstaftalen, som blev indgået fredag den 8. februar, skal gymnasielærerne indrette sig på et nyt arbejdstidssystem. En række spørgsmål kan først besvares, når aftalen udmøntes i praksis fra august 2013 – ligesom aftalen jo er en del af en samlet AC-pakke, der skal stemmes hjem eller afvises af alle organisationernes medlemmer i løbet af marts måned. Men vi prøver her at komme med nogle bud på konsekvenserne af aftalens hovedpunkter.

Læs mere
20. februar 2013 af Morten Jest

Repræsentantskabet var forsamlet, få timer efter overenskomsten blev indgået. Et snævert flertal forkastede aftalen som kulminationen på en dramatisk dag – vel vidende at afvisningen næppe gjorde nogen konkret forskel i sidste ende.

Læs mere
20. februar 2013 af Morten Jest

Så kom der en ny overenskomst på bordet. Ikke til alles udelte tilfredshed, kan man vist godt tillade sig at sige. En del af medlemmerne – efter alt at dømme mindst halvdelen, hvis man betragter repræsentantskabet som et repræsentativt udsnit – vil stemme nej og havde hellere set, at GL var gået planken ud i forhandlingerne. 

Læs mere
12. februar 2013 af Morten Jest

Den netop indgåede overenskomstaftale byder på nye løntillæg til lærerne. Se hvor meget du får.

Læs mere
8. februar 2013 af Morten Jest

Et snævert flertal i GL's repræsentantskab forkastede tidligt fredag aften morgenens overenskomstresultat mellem AC og finansministeren.

Læs mere
8. februar 2013 af Morten Jest

AC og Finansministeren blev fredag morgen enige om et overenskomstresultat. GL's repræsentantskab diskuterer lige nu.

Læs mere
24. januar 2013 af Morten Jest

Danske Erhvervsskoler (DE) og GL har sammen skrevet et debatoplæg. Formålet er, ligesom med det tilsvarende projekt mellem GL og Rektorforeningen, at sætte gang i en debat på skolerne om, hvordan man i fællesskab kan udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen i de gymnasiale uddannelser.

Læs mere
7. december 2012 af Morten Jest

Flere skoler er allerede ved at planlægge forsøg med tilrettelæggelse og organisering af arbejdstiden. Gefion Gymnasium er allerede i gang og fortalte om de foreløbige erfaringer på det første dialogmøde i forbindelse med GL-GR projektet.

Læs mere
7. december 2012 af Morten Jest

Der var stort fremmøde og positiv, konstruktiv stemning på det første dialogmøde om det fælles projekt om organisering og tilrettelæggelse af gymnasielærernes arbejdstid.

Læs mere
12. november 2012 af Morten Jest

GL’s OK 13-rundtur til skoler i hele landet er ved at være slut. Rammerne og de mulige scenarier for de kommende forhandlinger er præsenteret for medlemmerne, som til gengæld er kommet med input til, hvordan nogle af problemstillingerne eventuelt kan løses.

Læs mere
12. november 2012 af Morten Jest

Menneskets dannelsesrejse begynder for alvor i de senere teenageårs søgen efter identitet. Derfor bruger forfatteren John Irving ofte børn og unges kvaler og abnormiteter i det gængse normsamfund som omdrejningspunkt for sine værker. Gymnasieskolen mødte Garps ”far” en smuk novembersøndag i København.

Læs mere
15. oktober 2012 af Morten Jest

Et ambitiøst fælles debatoplæg fra GL og Rektorforeningen skal være med til at skabe bedre rammer for tilrettelæggelse af arbejdstid og undervisning og dermed øge kvaliteten for både elever og lærere. GL har foreløblig afsat seks millioner kroner til projektet.

Læs mere
9. oktober 2012 af Morten Jest

Tre ud af fire bøger sælges allerede som iBøger hos forlaget Systime, som er en af de store spillere på ungdomsuddannelsesområdet. Om to år er det mere eller mindre slut for den traditionelle bog i undervisningsøjemed, spår forlagets direktør.

Læs mere
3. oktober 2012 af Morten Jest

Den pædagogiske ledelse og den pædagogiske diskussion på skolerne kan styrkes, mener både rektorformanden og GLs næstformand.

Læs mere
20. september 2012 af Morten Jest

Norsk gymnasium har vendt dårlig udvikling med målrettet ledelsesfokus på pædagogik. Det indebærer blandt andet uanmeldt lederobservation af alle læreres undervisning og tre årlige udviklingssamtaler.

Læs mere
19. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

”Diagonal rule. Red light, don’t fight.
You make a right.”

* Svar: Copland (1997)
 

Læs mere
19. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Hvilke tre kulturelle ting skal du og læserne opleve i juni?

Læs mere
19. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Vindere fundet
Der var ikke mange forkerte svar fra læserne til konkurrencen i nummer 9. Om de bare er kloge, eller om de har benyttet elevernes favorit Google, vides ikke. Men en glimmerbøsse er selvfølgelig en bille, det er Andorra, der regeres af to prinser, og citatet er fra Bjarne Reuters Løgnhalsen fra Umbrien.

Læs mere
19. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Er du sportstosset? Så er det nok ikke denne sommer, du bliver Ulf Pilgaard-brun! Gudeevents som EM, Tour de France og OL i London kræver sine ofre foran skærmen. Men når sommeren går på hæld, din muskelmasse er som en otteårigs, og du reflekterer solen bedre end vand, så er det tid til at slippe sofaen. Med appen 2012 Games fra Vishal Shah kan du følge med i OL fra stranden.

Læs mere
19. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Fremtiden ser lys og lykkelig ud for garagesalgsnørder, indsamlingsildsjæle og folk, der supplerer lærergerningen med musikalske sidegesjæfter. For nu kan alle trylle deres iPad eller iPhone om til en mobil dankortterminal. Vidunderet, der sender sætningen, ”jeg har desværre kun dankort,” på pension, hedder iZettle.

Læs mere
19. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Så faldt tiøren! Sådan siger vi, når noget endelig går op for os eller andre. Udtrykket stammer fra 1896, hvor de første telefonbokse blev opsat i København. En samtale kostede ti øre, som man lagde i en møntrende. Når telefonistinden hørte tiøren falde (ned i boksen), etablerede hun forbindelsen.
 

Læs mere
19. juni 2012 af Morten Jest

Den storsælgende britiske historiker Antony Beevor udgiver i disse dage et værk, der forsøger at samle det komplekse puslespil, Anden Verdenskrig var. Vi kan stadig lære af de grusomme år, men vi skal passe på med upræcise historiske sammenligninger til nutidige konflikter, advarer han.

Læs mere
19. juni 2012 af Morten Jest

Endnu et skoleår nærmer sig hastigt sin afslutning. Når disse linjer læses, kastes huer i en lind strøm på de nye studenters hoveder, og hestetramp og lastvognenes tuden i hornet vil snart kunne høres på gader og veje over det ganske land.

Læs mere
18. juni 2012 af

Lad mig først slå fast i dette specifikke tilfælde, at Gymnasieskolen skrev og offentliggjorde den nævnte historie, inden den så dagens lys i Politiken. Vi har således i høj grad beskrevet nogle af de problemer, du nævner, i forbindelse med digitaliseringen af undervisningen.

Læs mere
18. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Perler med strejf af pink

Læs mere
6. juni 2012 af

Først: Det er ganske elegant, hvordan du så kortfattet og med sammenhæng får udtrykt kritik af både Gymnasieskolens tema om innovation, om samme blads Skemafri-sider og om Jørgen Leth samtidig med problematiseringen af trafficking.

Læs mere
4. juni 2012 af Morten Jest

Endelig skiftede vejret til noget for årstiden mere passende. Her gik man og troede, at vejrguderne havde drukket sig stive og forvekslet forår med efterår – 12 grader og jævn til frisk vind fra vest med byger (i øvrigt en vejrudsigt, der vel passer 200 dage om året her til lands).

Læs mere
4. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Klar til fremtiden? Google barsler sidst i 2012 eller først i 2013 med Project Glass headgear cum eyewear.

Læs mere
4. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

*) Hvilken film stammer citatet fra? Find svaret nederst på siden.

”They say you are a man of good... taste.“

* Svar: Dracula (1992)

Læs mere
4. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Hvilke tre kulturelle ting skal du og læserne opleve i juni?

Læs mere
4. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Svar rigtigt på de tre spørgsmål, og vind lækkert bogguf fra forlaget Modtryk til sommer­ferien af blandt andre Håkan Nesser og Åsa Larsson:

A: Biologi: Hvad er en glimmerbøsse (meligethes aeneus)?

B: Samfund: Hvilket europæisk land regeres af to prinser?  

Læs mere
4. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Er din lokale kinagrills lækre, store forårsruller skrumpet ind til undseelige minisnacks og plasket ind halvharsk fritureolie? Så lav dem selv! Tynde firkantede dejplader fås på frost i asiatiske supermarkeder eller velassorterede supermarkeder, for eksempel Irma.

Læs mere
4. juni 2012 af Rikke Høm Jensen

Det skal man ikke kimse ad! Siger man, hvis folk ringeagter nogen eller noget uberettiget. Men hvordan ”kimser” man? Jo, man slår hånligt med nakken som udtryk for hovmod og foragt. Ordet kommer fra det fællesgermanske ord ”kimison”, der betyder ”at dreje frem og tilbage”.
 

Læs mere
4. juni 2012 af Morten Jest

GL’s pensionistudvalg udsendte i foråret en spørgeskemaundersøgelse til foreningens pensionistmedlemmer. Den viste stor interesse for aktiviteterne – men også kritik.

Læs mere
4. juni 2012 af Morten Jest

Kære læser!

Læs mere
23. maj 2012 af Morten Jest

Gymnasieskolens nye website er i luften. Det giver nogle nye muligheder for både læserne og for redaktionen.

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Svært at måle kvalitet

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Et frontalangreb på arbejdstiden?

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

OECD fralægger sig i den officielle forklaring ansvaret, men kilder i organisationen siger, at alarmklokkerne burde have ringet, da de danske læreres årlige undervisningstid pludselig blev halveret. Den store abe sidder dog muligvis ved Frederiksholms Kanal i form af den kontroversielle Rambøllrapport, der skulle bruges til overenskomstforhandlingerne i 2008.

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Danmark ligger helt i bund på listen over, hvor mange timer gymnasielærere i OECD-landene underviser.

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Gymnasielærernes arbejdstid bliver i denne tid underkastet en gennemgribende undersøgelse - men hvordan måles kvalitet?

Læs mere
24. oktober 2011 af Cecilie Holm

Halvdelen af landets gymnasieelever har kopieret opgaver, de har fundet på ?internettet. Det viser en omfattende undersøgelse. Rektorformand erkender, at han ikke ved, hvad der kan gøres for at mindske snyderiet, der også rammer eksamen.

Læs mere