Louise Wethke Buch

16. september 2015 af Louise Wethke Buch

Frilandsmuseet Hjerl Hede: Historie for alle generationer

Læs mere
2. september 2015 af Louise Wethke Buch

Stort set alle nye lærere er glade for deres job, viser en ny undersøgelse fra Gymnasieskolen. Arbejdsglæden tanker den energi, der hjælper i svære tider, siger ekspert.

Læs mere
19. august 2015 af Louise Wethke Buch

Regler for vikarer
Som vikar har du samme rettigheder som fastansatte med hensyn til løn, barsel og ferie, indtil ansættelsesforholdet udløber. Der er dog forskel på, om du er ansat på stx og hf under GL-overenskomsten eller på er­hvervsgymnasierne (hhx, htx eller eux), som er omfattet af AC-overenskomsten.  

Læs mere
19. august 2015 af Louise Wethke Buch

Næsten 80 procent af de nye lærere har følt sig stressede på et tidspunkt, viser en ny undersøgelse, som Gymnasieskolen har lavet. For mange opgaver og forventninger til sig selv er hovedårsagerne.

Læs mere
19. august 2015 af Louise Wethke Buch

63 procent af de nye lærere er endnu ikke gået i gang med pædagogikum, viser en ny undersøgelse. Jeg lærte først at undervise ordentligt efter pædagogikum, siger en lærer.

Læs mere
19. august 2015 af Louise Wethke Buch

Hanne Møller Vennegaard har afsluttet sit første år som ny lærer. Et år, hvor hun har knoklet, og advarselssignalerne har meldt sig. Men også et år, der har bekræftet hende i, at hun laver lige netop det, hun brænder for.

Læs mere
13. august 2015 af Louise Wethke Buch

Over en tredjedel nye lærere, der er ansat som vikarer, har fået deres stilling forlænget mindst en gang, viser en undersøgelse fra Gymnasieskolen. Næsten halvdelen har arbejdet som vikar på andre skoler før. Uacceptabelt, mener formanden for GL.

Læs mere
13. juni 2015 af Louise Wethke Buch

Mere fokus på kvote to og mindre på karaktergennemsnit. Sådan lød nogle af ønskerne fra paneldeltagerne til en debat om adgangskrav til videregående uddannelser på Folkemødet. Urealistisk, mener områdechef hos EVA.

Læs mere
11. juni 2015 af Louise Wethke Buch

Kun en ud af ti universitetsstuderende kommer fra uddannelsesfremmede hjem. De er begrænsede på karaktererne, ikke intelligensen, påpeger Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.

Læs mere
11. juni 2015 af Louise Wethke Buch

Følg med, når Gymnasieskolen de næste par dage holder dig opdateret direkte fra Folkemødet både på hjemmesiden, Facebook og Twitter.

Læs mere
4. juni 2015 af Louise Wethke Buch

Mere frihed til at dyrke sin fascination og færre rigide regler. Alternativets undervisningsordfører, Sascha Qvortrup, mener, at gymnasiet skal være en dannelsesinstitution - ikke bare en vej til universitetet.

Læs mere
21. maj 2015 af Louise Wethke Buch

Share. Det er navnet på en ny vidensdelingsplatform, Herlev Gymnasium og HF har opfundet. Den gør op med mangelfulde systemer og gør det nemt at få inspiration og dele viden på tværs af faggrupper.

Læs mere
13. maj 2015 af Louise Wethke Buch

Engagerede og målrettede. Det kendetegner det første hold eux landmandselever på Kold College i Odense. Eleverne elsker kombinationen af teori og praktik, der åbner muligheder for dem i fremtiden.

Læs mere
12. maj 2015 af Louise Wethke Buch

Højt snit rimer på tårnhøje forventninger. Det er de dygtige piger på gymnasierne, der søger hjælp til at klare eksamenerne. De er ofre for en konkurrencekultur, som kendetegner det nye gymnasium, mener ekspert.

Læs mere
7. maj 2015 af Louise Wethke Buch

Flere eux-uddannelser springer ud efter sommerferien, og eleverne springer med. Eux udfylder den grøft, der er mellem erhvervsuddannelser og gymnasier, mener formanden for Danske Erhvervsskoler.

Læs mere
27. april 2015 af Louise Wethke Buch

1. k på Niels Brock flyttede undervisningen udendørs, da de i sidste uge gik i danske forfatteres fodspor i København. At opleve stederne, der knytter sig til litteraturen, giver et helt andet engagement, fortæller elever.

Læs mere
22. april 2015 af Louise Wethke Buch

Undervisningsministeren mindede lærerne om gymnasiets udvikling, da hun talte til GL’s 125 års jubilæum. Reformer har været nødvendige, og vi skal ikke være bange for at forny os, mener hun.

Læs mere
22. april 2015 af Louise Wethke Buch

Det går lynhurtigt, og man når ud til rigtig mange. I en gruppe på Facebook deler over 2.000 engelsklærere undervisningsforløb og idéer med hinanden.

Læs mere
22. april 2015 af Louise Wethke Buch

På CPH West i Ishøj har lærerne speeddatet og delt viden på tværs af faggrupper. Nogle er gået på anden date og arbejder nu sammen med andre faggrupper eller bruger nye metoder i undervisningen.

Læs mere
1. april 2015 af Louise Wethke Buch

1. i fra Ørestad Gymnasium er i et modul gået om bord på Greenpeace-skibet Arctic Sunrise. Det giver dem et andet aspekt på klimaproblematikker og et indsigt i hverdagen som miljøaktivist på havet.

Læs mere
27. marts 2015 af Louise Wethke Buch

Den første tid som ny lærer er meget stressende, fortæller to nyuddannede til gymnasieskolen.dk. Men erfaringen har gjort, at de nu hviler mere i sig selv og tør sætte grænser for deres arbejde.

Læs mere
19. marts 2015 af Louise Wethke Buch

Manglen på matematiklærere i gymnasiet betyder, at skolerne må ansætte underkvalificerede undervisere. Problemet bliver større, når næsten alle elever skal have matematik på B-niveau.

Læs mere
13. marts 2015 af Louise Wethke Buch

Flere skoler forsøger med 10 procent omlagt skriftlighed. Skal det hæves til 50 procent, får de både skemamæssige og praktiske problemer, vurderer flere tillidsrepræsentanter.

Læs mere
9. marts 2015 af Louise Wethke Buch

Socialdemokratiets ungdomsuddannelsesordfører, Ane Halsboe-Jørgensen, mener, at omlagt skriftlighed vil gavne alle elever. Men om det præcis skal være 50 procent, er hun ikke religiøs omkring.

Læs mere
3. marts 2015 af Louise Wethke Buch

SF, Venstre og Dansk Folkeparti mener, at regeringens forslag om 50 procent omlagt skriftlighed er for stramt. Det skal i højere grad være op til de enkelte gymnasier at vurdere, hvad eleverne har brug for.

Læs mere
23. februar 2015 af Louise Wethke Buch

Da Det Frie Gymnasium var lukningstruet, stod Anne Dorte Michelsen i de københavnske gader og sang og protesterede. Skolen var hendes familie, og den har haft afgørende betydning for det, hun laver i dag.

Læs mere
19. februar 2015 af Louise Wethke Buch

”Unødvendigt meget matematik,” siger tre rektorer om regeringens planer for fremtidens gymnasium. Færre studieretninger er fornuftigt, men begyndersprogene og valgfriheden svækkes, mener rektorerne.

Læs mere
12. februar 2015 af Louise Wethke Buch

Cirka en tredjedel af gymnasielærerne har søvnbesvær, og det er ifølge psykolog og søvnspecialist Torben Jager Petersen et problem. Manglende søvn er nemlig en farlig genvej til stress.

Læs mere
11. februar 2015 af Louise Wethke Buch

Som følge af OK15-forhandlingerne har en ændring i barselsaftalen givet fædre ret til en uges ekstra forældreorlov med løn.

Læs mere
5. februar 2015 af Louise Wethke Buch

HF-søfartsuddannelsen i Svendborg har sadlet om og bringer frafaldsprocenten ned på nul. Eleverne har nu kombineret teori og praksis gennem hele uddannelsen, og en ”velfærdsmedarbejder” sørger for, at de trives.

Læs mere