Laura Engstrøm

5. maj 2017 af Laura Engstrøm

Det mener gymnasielærer Pascale Stenberg, der underviser på Køge Gymnasium i religion og samfundsfag. Hun ser det som sin forpligtelse som lærer at gøre eleverne opmærksomme på, at de skal være yderst kritiske over for den information, de møder på nettet.

Læs mere
5. maj 2017 af Laura Engstrøm

Journalist fra TV Avisen Erkan Özden har netop skrevet en e-bog med gode råd til, hvordan unge lærer at spotte misinformation på nettet. Inspirationen fik han, da han var ude med DR-projektet I Sandhedens Tjeneste, hvor han også kunne konstatere, at han måtte revidere sine fordomme om danske unge.

Læs mere
5. maj 2017 af Laura Engstrøm

På professor Vincent F. Hendricks’ Center for Information og Boblestu­dier på Københavns Universitet har de netop modtaget fondsmidler til at udvikle undervisningsmateriale om digital dannelse og falske nyheder til gymnasier og grundskolens udskoling. Her fortæller han om, hvordan han forestiller sig, at undervisningsmaterialet kan bruges i de fem fag matematik, dansk, historie, samfundsfag og engelsk.

Læs mere
5. maj 2017 af Laura Engstrøm

Med den nye reform kommer lærerne ikke uden om at inddrage den digitale virkelighed i undervisningen. Dansk- og religionslærer Jan Aasbjerg Petersen er gået sammen med sin kollega, Johanne Larsen, der under­viser i engelsk og religion, om at skrive en undervisningsbog om digital dannelse.

Læs mere
5. maj 2017 af Laura Engstrøm

Passer vi ikke på, kan misinformation på nettet ende med at under­minere demokratiet. Løsningen, siger medieanalytiker Jan Birkemose, er mere digital dannelse på alle niveauer af samfundet. Og her spiller lærerne en afgørende rolle.

Læs mere
2. september 2016 af Laura Engstrøm

Nyt, norsk forskningsprojekt viser, at notetagning i hånden ikke bare giver bedre indlæring, det styrker også hukommelsen. Forskerne opfordrer uddannelsesinstitutioner til at tage pen og papir i brug igen.

Læs mere
12. maj 2016 af Laura Engstrøm

Vil vi i fremtiden kunne tale med computere, som var de mennesker. Det mener Erik David Johnson, der forsker i, hvordan man kan bygge bro mellem computerens forståelse af sprog - og det menneskelige sprog.

Læs mere
6. maj 2016 af Laura Engstrøm

Sådan en opringning har gymnasielærer Philippe Soupault fået utallige gange, når han var på studietur med en klasse. Det gør han ikke længere, for nu tillader København Nord, hvor Philippe Soupault er uddannelsesleder, ikke længere druk på studie­ture. På Det Frie Gymnasium i København, hvor Liselotte Unger underviser, må ele­verne godt drikke på studieture, men kun i et omfang, så de er i stand til at deltage i programmet næste dag.

Læs mere
23. oktober 2015 af Laura Engstrøm

Sidste år blev lavalderen for alkoholindtag sænket i Holland. Derfor serverer hollandske gymnasier ikke længere alkohol ved skolefesterne. Danmark er derimod et af de få lande i Europa, der fortsat har en aldersgrænse på 16, når det gælder køb af øl og vin. Er vejen frem at gøre som i Holland?

Læs mere
9. oktober 2015 af Laura Engstrøm

I samarbejde med Dansk Røde Kors laver kunstmuseet Louisiana undervisningsforløb for flygtninge. I denne uge blev et billedkunsthold fra Espergærde Gymnasium inviteret med til at deltage. For billedkunstlærer Kirstine Hindhede var det en oplagt mulighed for at undervise i kunst i en anden kontekst.

Læs mere
17. juni 2015 af Laura Engstrøm

Den tosprogede Manhattan Bridges High School i New York optager fortrinsvis elever af immigranter, der har haft opholdstilladelse i maksimum tre år i landet.
Nogle af dem kan ikke engang skrive deres navn rigtigt, når de begynder på skolen. Det har ikke forhindret Manhattan Bridges High School i at blive rangeret blandt New Yorks 20 bedste highschools i de senere år.

Læs mere
12. maj 2015 af Laura Engstrøm

I uddannelsessystemet handler det hele tiden om at komme videre til noget andet, siger den 86-årige tidligere tennisspiller, forfatter, jazzkritiker og praktiserende buddhist Torben Ulrich. Vi ville have godt af at se større helheder og lære eleverne det samme, mener han. Måske skulle de endda lære at opleve ”det rene ingenting”.

Læs mere
7. maj 2015 af Laura Engstrøm

Gymnasieskolen kiggede 1.mz på Nørre Gymnasium over skulderen i en af Mette Hermanns tysktimer, hvor de skulle forberede en tur til Lübeck.

Læs mere
7. maj 2015 af Laura Engstrøm

Hvis lærerne ikke bruger it aktivt i undervisningen og inddrager computeren didaktisk, risikerer de fagligt svage elever at tabe på det, siger Michael Paulsen, der er lektor og forsker i læringsfilosofi på Aalborg Universitet. For eleverne kan ikke alene tage ansvaret for at bruge computeren konstruktivt. De skal lære det – af læreren.

Læs mere
7. maj 2015 af Laura Engstrøm

Tysk- og engelsklærer Mette Hermann er en ildsjæl, når det gælder brug af it i undervisningen. Af den simple grund at det virker.

Læs mere
7. maj 2015 af Laura Engstrøm

For et par måneder siden udkom en Horizon Report om it i det skandinaviske skolesystem. Larry Johnson, der er direktør for konsulentfirmaet, er ikke i tvivl om, at det danske
undervisningssystem er blandt verdens bedste, når det gælder innovation, it og generel kvalitet i undervisningen.

Læs mere
25. marts 2015 af Laura Engstrøm

Rektor skal ikke blande sig i min undervisning! Sådan har mange lærere det. Men der er ingen vej uden om at finde fælles fodslag med lederen og resten af lærerkollegiet, hvis man vil have de bedste resultater, siger den newzealandske professor Viviane Robinson, der forsker i skoleledelse.

Læs mere
20. marts 2015 af Laura Engstrøm

Ingeniøren Ann Kaiser skiftede karriere og blev high school-lærer i fysik og kemi. Nu har hun lavet et praktisk læringsprogram, der er en stor succes. Ofte kan hun ikke få eleverne ud af fysiklokalet igen.

Læs mere
25. februar 2015 af Laura Engstrøm

Tidens mantra kalder på udvikling, og man skal helst være visionær, omstil­lingsparat og tænke stort.
Professor i psykologi Svend Brinkmann har hejst advarselsflaget i sin bog Stå fast. Det er på tide at sige nej til den "udviklingstvang", der også gennem­syrer arbejdsmarkedet, mener han.

Læs mere
31. oktober 2014 af Laura Engstrøm

Paraplyorganisationen Akademikerne bliver større år for år, men ikke helt som det stod i artiklen i Gymnasieskolens særnummer, der udkom i forgårs.

Læs mere
29. oktober 2014 af Laura Engstrøm

Den danske model, hvor arbejdsgiver og arbejdstager finder frem til en løsning, bygger på en konsensuskultur, der er unik for de nordiske lande. Men er den måde at forhandle på snart en saga blot?

Læs mere
29. oktober 2014 af Laura Engstrøm

På fem år er de akademiske fagforeninger vokset med 67 procent, så der nu samlet set er 203.000 medlemmer. Det gør akademikerne stærke ved overenskomstforhandlingerne, men de skal passe på ikke at hvile på laurbærrene, siger professor Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Læs mere
29. oktober 2014 af Laura Engstrøm

Gymnasielærere burde engagere sig noget mere i fagforeningsarbejde, mener Jette Gottlieb, der er tømrer og vejleder i 3F’s a-kasse og tidligere gymnasielærer og folketingspolitiker.
For det handler om mulighed for medindflydelse på sin arbejdsdag. Og der er rigeligt at tage fat på, mener hun.

Læs mere
15. oktober 2014 af Laura Engstrøm

Forældre er i stigende grad interesserede i deres børns skolegang – også i gymnasiet. Det er både godt og skidt, lyder det fra de lærere, vi har talt med. Tendensen peger i samme retning som i resten af velfærdssamfundet: Brugerne vil have noget for pengene.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Stod det til den tidligere direktør for DI Lars Goldschmidt, behøver fremtidens gymnasieelever ikke at stille spørgsmålet: “Jamen, hvad skal vi bruge det til?” Han mener, al undervisning bør være anvendelsesorienteret.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Bedre forberedelse til efterfølgende studier og mere
anvendelsesorientering

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

– og sådan har det altid været. Spørgsmålet er, om studenterne kan det, de videregående uddannelser efterspørger. Vi har spurgt rektorerne på tre videregående uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Det er ikke så lidt, fremtidens studenter skal kunne, når man spørger politikerne.­ De skal være de dygtigste nogensinde. Ikke bare til at samarbejde, innovere og reflektere. De skal også være dannede og kunne fordybe sig. Og så er der lige ­kommaerne – de skulle også gerne sættes rigtigt.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Det danske uddannelsessystem er ligesom en hånd med fem fingre, siger professor Katherine Richardson, der også var formand for følgegruppen for gymnasiereformen. Hvis man bliver ved med at specialisere sig, bliver der for langt mellem fingrene til at bygge bro mellem fagene. Hun mener, at mere bredde og større tværfaglighed i gymnasiet er vejen frem.

Læs mere
7. februar 2014 af Laura Engstrøm

Ungdomsuddannelserne har en forpligtelse til at lære eleverne at bruge it og nettet på en forsvarlig måde, mener Jesper Tække, der sammen med Michael Paulsen har fulgt en gymnasieklasses brug af Twitter i undervisningen. Bogen Sociale medier i gymnasiet om klassens første år med Twitter er netop udkommet.

Læs mere
14. januar 2014 af Laura Engstrøm

Musikeren og forfatteren Kristian Leth har mange jern i ilden. Et af dem er en glødende passion for det spirituelle, som han har videreformidlet i radio- og tvprogrammer. Han mener, den åndelige dimension er gået tabt i vores samfund. Men hvordan ville han selv anspore en flok gymnasieelever til at interessere sig for det åndelige?

Læs mere
11. december 2013 af Laura Engstrøm

Den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie er det nye sort inden for undervisning, siges det. Ingen andre har før lavet så omfattende forskning af metaanalyser inden for læring og undervisning og set på, hvad der virker statistisk set. John Hattie er fortaler for test og feedback fra elever og kolleger – og for, at lærerne holder bøtte, når de under­viser. For så kommer dialogen med eleverne.

Læs mere
11. december 2013 af Laura Engstrøm

Dansk Industri og andre arbejdsgiverorganisationer har meninger om ungdomsuddannelserne og lærernes arbejdstid og ytrer det offentligt. Ifølge professor Hans Siggaard Jensen fra Aarhus Universitet er der nu intet nyt i det. Arbejdsgivere vil til hver en tid påvirke dannelsesidealet.

Læs mere
10. december 2013 af Laura Engstrøm

Ny forskning viser, at god skønlitteratur gør læseren mere medfølende og bedre til at aflæse andre menneskers signaler.

Læs mere
27. november 2013 af Laura Engstrøm

Vejen til et højere fagligt niveau ligger hverken i flere lektier eller i lavere klassekvotient, understregede den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie til konferencen Visible Learning. Nøglen ligger hos lærerne og i relationen mellem lærer og elev, sagde han.

Læs mere
30. oktober 2013 af Laura Engstrøm

Det er uansvarligt at bruge Facebook i undervisningen, mener journalist og forfatter Pernille Tranberg. For Facebook er en kommerciel platform, ikke en social infrastruktur, og det skal man ikke glemme.

Læs mere
30. oktober 2013 af Laura Engstrøm

Forlagene skal være på forkant med udviklingen, og de sælger e- og i-bøger som aldrig før. Hvornår bliver vi helt papirløse? Og hvad kommer efter tabletten? Ja, det kan være undervisningsmateriale med 3-d-simulationer af artefakter. Med andre ord: I fremtiden vil eleverne kunne tage skulpturer fra Louvre og genstande fra Pompeji i nærmere øjesyn, mens de sidder i klassen. Sådan næsten da.

Læs mere
30. oktober 2013 af Laura Engstrøm

Gymnasieskolen var med, da 3.k fra Ørestad Gymnasium skulle bruge iPads til at formidle en opgave i historie. Lærerne mener, der ligger et godt potentiale i iPad-undervisningen. Eleverne var lidt mere skeptiske og syntes, der gik for meget tid med det tekniske.

Læs mere
30. oktober 2013 af Laura Engstrøm

For forfattere kan de digitale distraktioner som Facebook, smartphones, nyheder og Youtube tage livet af bøger, inden de bliver skrevet. Men for Kaspar Colling Nielsen er distraktionerne en del af den stridbare proces med at få de rigtige ord ned på papiret.

Læs mere
30. oktober 2013 af Laura Engstrøm

Videnskabsjournalist Søren Hebsgaard har undersøgt godt 500 gymnasieelevers telefonvaner. Resultaterne viser, at eleverne mister koncentrationen, når smart­phonen bipper og vibrerer i lommen. Og det gør den tit. Hvis ansvar er det, at koncentrationen ryger? Søren Hebsgaard mener, det er op til lærerne at tage diskussionen med eleverne.

Læs mere
30. oktober 2013 af Laura Engstrøm

Teknologien og de digitale undervisningsmidler tvinger lærerne til at gentænke, hvordan de vil videreformidle deres fag. Det siger professor Helle Mathiasen, der netop er ved at lægge sidste hånd på en omfattende undersøgelse af brugen af it på de gymnasiale uddannelser.

Læs mere
16. oktober 2013 af Laura Engstrøm

Den italienske ph.d.-studerende Rocco Fava er taget til København for at finde forbindelsen mellem Niels Bohrs kvanteteori og Søren Kierkegaards filosofi. Den er ikke sådan ligetil. Men måske er den der ... Og måske er der ideer her at hente til et tværfagligt AT-forløb i anledning af jubilæumsåret for hver af de to danske tænkere.

Læs mere
21. august 2013 af Laura Engstrøm

Hvad er det, der afgør, om en undervisningstime forløber succesfuldt? Tilfældigheder eller et nøje tilrettelagt undervisningsforløb? Mest det sidste, mener Søren Boy Skjold, der selv har været gymnasielærer og netop har udgivet en bog med 20 gode råd til underviseren.

Læs mere
21. august 2013 af Laura Engstrøm

At lære at skrive er som at lære at danse salsa eller lære et sprog. Det kommer ikke bare af sig selv, siger den amerikanske bestsellerforfatter og pulitzerprisvinder Junot Diaz, der underviser i creative writing på MIT i Boston. Gymnasieskolen mødte Junot Diaz i New York til en snak om at lære at skrive.

Læs mere
19. juni 2013 af Laura Engstrøm

GL har i mange år lavet internationalt solidaritetsarbejde. Hans Laugesen, der er chefkonsulent i GL, forklarer her, hvorfor det er vigtigt at hjælpe lærerorganisationer i andre lande, der står midt i politiske omvæltninger.

Læs mere
19. juni 2013 af Laura Engstrøm

Beretning fra marken: Lektor Anders Schultz fra Gentofte HF har været i Egypten i forbindelse med GL’s samarbejdsprojekt med egypterne og fortæller her om situationen for underviserne i landet.

Læs mere
19. juni 2013 af Laura Engstrøm

En del af GL’s samarbejde med den egyptiske lærerorganisation ISTT handler om ligestilling. De to danske gymnasielærere Malene Friis og Terese Kokseby tog til Egypten for at holde seminarer om kvindernes arbejdsvilkår på gymnasierne. Det var ikke helt let.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

Kristine Lewinsky Hald fra Lectio er næsten blevet kimet ned, siden overenskomsten blev indgået tidligere på året. Der bliver foreslået næsten lige så mange løsninger, som der er gymnasier, der vil have dem.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

I de første uger efter indgåelsen af den nye overenskomst skulle tillidsrepræsentanten og rektoren på Næstved Gymnasium lige føle hinanden på tænderne. For hvad lagde OK 13 egentlig op til? Efter en dialog mellem lærere og ledelse har de nu indgået en fælles forståelse om, hvordan OK 13 skal implementeres på deres gymnasium.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

– det mener Lotte Espenhain Møller, der er forhandlingsleder i Dansk Magisterforening. For at registrere sin tid er ensbetydende med, at man får sat en grænse for det ellers så grænseløse arbejde. Men hun kan godt forstå, hvorfor det sætter sindene i kog. For der ligger også en umyndiggørelse i, at gymnasielærerne nu skal tjekke ind og ud, hvornår de arbejder.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

Ingen arbejdsplads på skolen? Det kunne de adspurgte lærere på Nydalen Videregående Skole i Oslo slet ikke forestille sig. De sidder i rum med seks arbejdspladser, og det fungerer fint. Nogle af lærerne laver al forberedelse og alt skriftligt arbejde dér.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

Alle døre og vægge i Nydalen Videregående Skole er af glas, for arkitekterne ville have et transparent udtryk. Det er ikke hos alle, det er faldet i god jord.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

På Nydalen Videregående Skole holder de også mange møder, men de har valgt at lægge møderne midt på dagen, mens eleverne kan gå til forskellige aktiviteter. Nogle lærere synes, der er for mange møder, men mødestrukturen sikrer, at deres arbejdsdag ikke bliver alt for lang

Læs mere
12. december 2012 af Laura Engstrøm

Den nuværende præsident har gået her, det samme har Jacques Chirac, Molière og Victor Hugo. Gymnasiet Louis le Grand er et af Frankrigs mest prestigiøse gymnasier. Her underviser landets bedste lærere landets bedste elever ud fra et meritokratisk system, der stammer fra revolutionstiden. Men der er delte meninger om, hvordan det er at være lærer der.

Læs mere
9. oktober 2012 af Laura Engstrøm

Hvem har den bedste digitale platform? Og hvem kan tilbyde det bedste og billigste undervisningsmateriale? Lige nu foregår der en kamp blandt forlagene. Det kommer ikke bare til at gå ud over de små forlag, men også over undervisningsmaterialet, der i højere grad vil være udenlandske bøger, der er oversatte og
versionerede til et dansk pensum.

Læs mere
9. oktober 2012 af Laura Engstrøm

Ord er ikke bare ord. De er også indpakket i bøger, sat på papir – og nu på en skærm. Man kan ikke adskille bogen fra dens omslag, dens papir og den sammenhæng, den er købt eller givet i, siger Bo Tao Michaëlis, der ud over at være litteraturanmelder på Politiken også underviser i oldtidskundskab på Birkerød Gymnasium.

Læs mere
9. oktober 2012 af Laura Engstrøm

USA-korrespondenten Annegrethe Rasmussen har netop skrevet undervisningsbogen USA’s udfordringer i samarbejde med lektor Peter Brøndum. Selv om det kan se ud, som om det amerikanske demokrati lider åndenød, øjner hun håb.

Læs mere