Hanne Hellisen

20. marts 2017 af Hanne Hellisen

Man kan være nok så god didaktisk, men hvis man ikke brænder for sine fag, så mærker eleverne det hurtigt.

Læs mere
6. marts 2017 af Hanne Hellisen

Der er et stort potentiale i elev-til-elev feedback, men hvis det skal lykkes, skal eleverne have konkrete guidelines for feedbacken. To lærere fortæller om deres erfaringer med peer feedback.

Læs mere
1. marts 2017 af Hanne Hellisen

Lærerne skal lære at give løbende, formativ evaluering til eleverne, og det er der tid til, lyder det fra undervisningsministeren.

Læs mere
28. februar 2017 af Hanne Hellisen

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse afleverede i dag sine anbefalinger til regeringen. Forslagene tæller blandt andet en helt ny uddannelse og en ændring af 95-procent-målsætningen om, at alle skal have en ungdomsuddannelse.

Læs mere
24. februar 2017 af Hanne Hellisen

Uddannelsessystemet er alt for fokuseret på boglig læring og individuelle præstationer i stedet for at matche den verden, de unge uddannes til. Det giver de unge psykiske udfordringer, mener professor Carsten Obel.

Læs mere
23. februar 2017 af Hanne Hellisen

Peer feedback eller elev-til-elev feedback bliver anvendt mere og mere i gymnasiet. Professor peger på, at der både er gevinster og udfordringer.

Læs mere
17. februar 2017 af Hanne Hellisen

Når man undersøger andre, undersøger man samtidig sig selv. I Roskilde og Aarhus har antropologiske metoder i undervisningen skabt større forståelse for både lokale og globale sammenhænge.

Læs mere
16. februar 2017 af Hanne Hellisen

På VUC Syd skal undervisningen standardiseres efter fælles læringsplaner. Lærerne er bekymrede for konsekvenserne, men direktør siger, at det ikke er en spareøvelse.

Læs mere
14. februar 2017 af Hanne Hellisen

Virksomheden A2B, der driver sprogcentre over hele landet, vil ikke indgå overenskomst med Lærernes Centralorganisation.

Læs mere
10. februar 2017 af Hanne Hellisen

På Tørring Gymnasium betyder nedskæringerne, at efteruddannelsen er halveret i en toårig periode. Vi kan leve med det, siger tillidsrepræsentant Lone Brun Jakobsen.

Læs mere
8. februar 2017 af Hanne Hellisen

Rumdelere, nyt inventar og digitalt udstyr for tusindvis af kroner skulle skabe fremtidens klasseværelse. Meget lykkedes, men udfordringen er at bryde med rummets vante rammer, erfarer lektor Kasper Winther.

Læs mere
6. februar 2017 af Hanne Hellisen

Dårligt mobilsignal er et godt udgangspunkt for 1.m’s hyttetur. Det tvinger nemlig lærere og elever til at lære hinanden at kende og danne nye fællesskaber, når de spiller Uno og ser hinanden med morgenhår.

Læs mere
27. januar 2017 af Hanne Hellisen

De private overenskomstforhandlinger er i gang, og det kan meget vel ende med lønstigninger. Det er en fordel, når de offentligt ansatte skal forhandle til næste år.

Læs mere
16. januar 2017 af Hanne Hellisen

Nye feedbackformer i dansk kan løfte de svage elever, siger ph.d. Anne Smedegaard. Men det kræver tid og penge.

Læs mere
11. januar 2017 af Hanne Hellisen

På Facebook er gymnasielærerne ikke imponerede over den nye ph.d.-afhandling, der konkluderer, at især de svage gymnasieelever mangler konstruktiv feedback på deres stile. Lærernes kritik går på, at afhandlingen er for tynd, samt at de mangler tid i hverdagen.

Læs mere