Anne Boie Johannesson

23. marts 2015 af Anne Boie Johannesson

Så er årets Big Bang-konference netop overstået. Mere end 900 naturfagslærere fra grundskole til universitet var samlet i Roskilde til to dage spækket med spændende oplæg - både om naturvidenskabsdidaktik og af den nørdede naturvidenskabelige type.

Læs mere
6. marts 2015 af Anne Boie Johannesson

Man kan påvirke menneskers handlinger uden at fratage dem valg og uden at opstille love og regler. For eksempel kan man skære kage ud i mindre stykker og stille frugten foran kagen til konferencer. Så får man folk til at vælge sundere. Eller man kan lave grønne fodspor mod skraldespande - så havner mere affald det rigtige sted.

Læs mere
16. februar 2015 af Anne Boie Johannesson

Ind i mellem blusser debatten om skriftlighed op, senest i forbindelse med regeringens oplæg om at 50 % af elevtiden skal omlægges.

Læs mere
21. januar 2015 af Anne Boie Johannesson

I sidste blogindlæg skrev jeg om, hvilke principper jeg inddeler elever i grupper. Men at få længerevarende gruppearbejde til at fungere er ikke gjort med det. På mine hold starter vi altid forløb i nye grupper med udarbejdelse af gruppearbejdskontrakt.

Læs mere
6. januar 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige brugt to timer på at inddele min klasse i grupper. Det tager tid, hvis grupperne skal fungere fornuftigt, og i mine timer, hvor eleverne arbejder i faste grupper i et par måneder ad gangen, er det rigtig vigtigt, at grupperne kommer til at fungere.

Læs mere
5. december 2014 af Anne Boie Johannesson

Min 1.g-klasse bruger digitale værktøjer og læremidler hele tiden. Men det roder for dem. De har svært ved at finde ud af, hvor det, de skal bruge i dansk, ligger, eller hvor linket til ibogen i fysik er henne. Og ligger øvelsesvejledningen til kemi i Lectio, Classroom eller på kemi-sitet?

Læs mere
11. november 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har igen i år haft glæden af at undervise noget af tiden på de fagdidaktiske pædagogikumkurser i kemi. Og det er simpelthen en stor fornøjelse! Der er så mange ideer, så meget inspiration, nytænkning, gå-på-mod og lyst til videndeling, at jeg er kommet hjem med en hel masse, som jeg gerne vil afprøve eller arbejde videre med.

Læs mere
29. oktober 2014 af Anne Boie Johannesson

De gymnasiale uddannelser skal ifølge bekendtgørelserne ”forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene”.

Læs mere
10. oktober 2014 af Anne Boie Johannesson

I min klasse har vi lige haft en klassens time om anvendelse af nettet til litteratursøgning og i den forbindelse om, hvad plagiat er, og hvor grænsen for, hvornår noget er plagiat, går. I evalueringen af grundforløbet (der hos os slutter ved efterårsferien) fremhævede eleverne netop denne klassens time.

Læs mere
25. september 2014 af Anne Boie Johannesson

Nej, det er ikke det, der er spørgsmålet. Det er derimod, hvad eleverne skal kunne med it, når de får studenterhuen på.
I hvilken grad skal it-kompetencer være en del af den almendannelse, vi skal hjælpe dem med at tilegne sig? Og hvilke it-kompetencer er vigtige?

Læs mere
3. september 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lavet læseforsøg med mine 1.g-elever. Formålet var at undersøge, hvordan mine elever læser på skærm og på papir samt at undersøge, hvordan deres hukommelse og forståelse ved de forskellige typer af læsning var.

Læs mere
14. august 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg sad som sædvanligt i stuen og forberedte undervisning, mens min datter så sin yndlingsserie på Netflix. Samtidig chattede jeg med en kollega på Facebook og fulgte med på Twitter.
Så spurgte min søn om noget. Ja, svarede jeg. Og så blev han sur! Men jeg havde da givet ham lov…

Læs mere
30. juni 2014 af Anne Boie Johannesson

For mig er tiden op til sommerferien altid en særlig tid på året. Stemningen sitrer af forventninger, nervøsitet, spænding og glæde.

Læs mere
12. juni 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har i de sidste par år praktiseret flipped classroom – også før jeg blev klar over, at det var det, jeg gjorde. Min motivation var, at jeg ikke syntes, at mine tavlegennemgange af nyt stof fungerede optimalt. Nogle elever forstod hurtigt stoffet, andre skulle have en del eksempler på anvendelse af stoffet, og andre igen opgav eller stod af.

Læs mere
28. maj 2014 af Anne Boie Johannesson

Flere fag anvender efterhånden digitale eksamener med internetadgang. Det virker ret fornuftigt og tidssvarende, og jeg mener absolut, at det er et fremskridt. Men det kan også være problematisk.

Læs mere
14. maj 2014 af Anne Boie Johannesson

Omkring 8000 lærere og andre uddannelsesfolk var samlet til årets SETT-konference i Stockholm. SETT står for ”Scandinavian Educational Technology Transformation”, og det er den svenske udgave af den britiske BETT-konference. Der var enormt mange mennesker, lange køer og visse logistiske problemer med blandt andet frokost, men frem for alt var der inspiration at hente.

Læs mere
28. april 2014 af Anne Boie Johannesson

John Hattie er over det hele for tiden. Der refereres til ham rigtig mange steder i den aktuelle debat - se bare kronikken i sidste udgave af Gymnasieskolen. Men hvorfor er vi så begejstrede for ham?

Læs mere
9. april 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på EdCamp.dk i Aarhus. EdCamp-konceptet går ud på at undervisere mødes og tager aktuelle emner op i workshoprunder. Det eneste, der ligger fast på forhånd, er tid og sted.

Læs mere
25. marts 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på Big Bang 2014. Det var et ret stort brag, for det er temmelig sjældent, at så mange mennesker med matchende interesser er samlet på samme sted.

Læs mere
12. marts 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige læst rapporterne fra udviklingsprojektet ”Undervisningsorganisering, -former og –medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser” (3. runde, 2012-13).

Læs mere
26. februar 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har mange roller i løbet af en skoletime.

Læs mere
13. februar 2014 af Anne Boie Johannesson

Hvor skal vi hen med it-anvendelsen i gymnasiet? Vi diskuterer sociale medier i undervisningen, digital dannelse eller mangel på samme, men hvilken vej skal vi egentlig gå?

Læs mere
30. januar 2014 af Anne Boie Johannesson

… men derimod stor ros til Jesper Tække og Michael Paulsen for deres gymnasieforskning med håb om meget mere fremadrettet og løsningsorienteret forskning i gymnasieverdenen i fremtiden.

Læs mere
15. januar 2014 af Anne Boie Johannesson

I den sidste uge har der været en del debat som følge af, at et gymnasium har besluttet at forbyde mobiler og computere i timerne. Der har været alt fra jubel over ophedede diskussioner til voldsomme protester i de sociale medier. Men efterhånden er det dog blevet klart, at forbuddet mod it ikke er altomfattende. Der er kun forbud, når it ikke anvendes fagligt og lærerstyret i timerne.

Læs mere
20. december 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er lavet undersøgelser, der viser, at e- og i-bøger læses som hjemmesider, dvs. ikke lineært og systematisk, men springende og overfladisk (se det tidligere blogindlæg ”Digitale eller analoge bøger?”).

Læs mere
2. december 2013 af Anne Boie Johannesson

Virkeligheden er mere kompliceret, end man får indtryk af, når man læser om forskning indenfor undervisning og læring.

Læs mere
15. november 2013 af Anne Boie Johannesson

Efterhånden tilbyder forlagene rigtig mange spændende ibøger og portaler med masser af filmklip, quizzer, link hvor man kan læse mere osv. Udvalget er stort, men hvad skal vi vælge – og er det smart at vælge digitale læremidler fremfor papirbøger?

Læs mere
1. november 2013 af Anne Boie Johannesson

Jeg mener selvfølgelig ikke, at skolekom skal nedlægges, eller at al kommunikation skal foregå på Facebook. Men vi – og de faglige foreninger - bør være opmærksomme på, at Skolekom og Facebook fungerer forskelligt og henvender sig til forskellige målgrupper.

Læs mere
15. oktober 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er store potentialer i de nye læreres friske syn på undervisningen, og det ville være ærgerligt, hvis vi ”gamle” ikke lader os forny.

Læs mere
30. september 2013 af Anne Boie Johannesson

Gymnasiedage.dk var nogle virkelig inspirerende dage, der som sædvanligt gav masser af inspiration og gode muligheder for at netværke med kolleger fra andre skoler og gymnasieformer.

Læs mere
9. september 2013 af Anne Boie Johannesson

For mig virker tavleundervisning ikke. I begge mine fag arbejder eleverne i grupper hele tiden.

Læs mere
26. august 2013 af Anne Boie Johannesson

Omlagt skriftlighed - hvordan gør vi det, uden at det ender med, at vi arbejder mere, når vi både er til stede, mens de skriver, og vi også skal rette bagefter?

Læs mere
24. juni 2013 af Anne Boie Johannesson

Efteruddannelsen har været horisontudvidende og berigende, hvor jeg har været sammen med andre end gymnasielærere. Det har været en fornøjelse at møde engagerede forskere og undervisere indenfor IKT og læring.

Læs mere
31. maj 2013 af Anne Boie Johannesson

Så er vi igen nået til eksamensperioden. Eleverne sidder og sveder over deres skriftlige eksamener, mens vi lærere har travlt med at forberede mundtlige eksamener, når vi da ikke lige er ude som censorer. Meget af det kører på rutinen for os, og vi gør, som vi altid har gjort uden at reflektere så meget over det.

Læs mere
8. maj 2013 af Anne Boie Johannesson

Okay, jeg har været naiv. Skal jeg gå tilbage til prøver på papir uden hjælpemidler? Øv! Det får mig til at tænke på, hvad man egentlig forestiller sig med netadgang til eksamen?

Læs mere
30. april 2013 af Anne Boie Johannesson

Let’s face it – Facebook bringer sindene i kog! Skal vi forbyde det i timerne? Skal eleverne have lov til at smutte på Facebook ind i mellem, så længe det ikke forstyrrer de andre?

Læs mere
14. april 2013 af Anne Boie Johannesson

Hvorfor skal eleverne skrive rapporter i de naturvidenskabelige fag på C-niveau? Husker vi at fortælle dem om genrens relevans? Og er genren egentlig relevant på C-niveau?

Læs mere
22. marts 2013 af Anne Boie Johannesson

Hvor kan vi stx’ere lære meget af htx’erne!

Læs mere
11. marts 2013 af Anne Boie Johannesson

Gymnasieskolen vil komme ud af trit med resten af verden, hvis vi ikke kommer i gang med at følge med.

Læs mere
1. marts 2013 af Anne Boie Johannesson

Vi kan lære af eleverne – om digital dannelse

Læs mere
21. februar 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er for lidt it i teoretisk pædagogikum.

Læs mere
11. februar 2013 af Anne Boie Johannesson

Hvorfor tænke tanker, der bliver indenfor tænketanken?

Læs mere