Anne Boie Johannesson

22. maj 2017 af Anne Boie Johannesson

Ny inspiration er altid godt - specielt hvis man kan anvende det i undervisningen. Vi, en håndfuld it-vejledere fra Køge Gymnasium, var så heldige, at vi fik lov til at tage til SETT i Stockholm. SETT står for “Scandinavian Educational Technology Transformation”.

Læs mere
8. maj 2017 af Anne Boie Johannesson

Så nærmer skoleåret sig sin afslutning. Eleverne har fået deres blå bøger og deres studenterhuer til opbevaring, indtil den skal på hovedet. Deres humør er højt, men blandet med vemodighed over, hvor hurtigt de tre år er gået, og med spænding med hensyn til, hvad fremtiden bringer.

Læs mere
4. april 2017 af Anne Boie Johannesson

Jeg skrev i starten af året om, hvordan jeg ville eksperimentere med det skriftlige arbejde på mit kemi A-hold. Vi havde i kemigruppen set et behov for at arbejde mere målrettet med at få løftet de svage elever, da erfaringerne på landsplan siger, at 12-13 % dumper til den skriftlige eksamen.

Læs mere
8. marts 2017 af Anne Boie Johannesson

Jeg fik et nyt ord i mit ordforråd i sidste uge på Danmarks Læringsfestival: Todding. Det dækker over en grov form for netmobning, der medfører, at ofrene kan udvikle stress, angst, depression og i sidste ende begå selvmord. Det var Vincent F. Hendricks, der introducerede mig for ordet i sit oplæg med titlen “Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede?”.

Læs mere
13. februar 2017 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på et seminar om sikkerhed arrangeret af Google. Det var tankevækkende på flere måder. Først og fremmest fordi Google fremstår så troværdig, uselvisk og overbevisende, at man skal gøre sig umage for at huske at det er et firma, der som alle andre firmaer er ude på at tjene penge. Mange af os stoler måske lidt for meget på Google?

Læs mere
13. januar 2017 af Anne Boie Johannesson

Ind imellem dukker der forskningsrapporter, artikler og ph.d-afhandlinger op, som er interessante i forbindelse med undervisning i gymnasiet. De har den styrke, at der er blevet observeret sammenhænge, som vi måske ikke selv har lagt mærke til, eller som har været tavs viden, som vi ikke har haft sat ord på før.

Læs mere
22. december 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg er en stor fortaler for at lade elever arbejde sammen om skriftlige opgaver, både om selve opgaveskrivningen og om at give hinanden konstruktive input undervejs mens de skriver - det såkaldte peer feedback. Det er der mange grunde til, blandt andet at de alligevel arbejder sammen på mindre kvalificerede måder, hvis de skal lave afleveringsopgaver individuelt.

Læs mere
23. november 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg hørte Bill Rankin, et af de store navne inden for it i undervisningen, holde oplæg i sidste uge. Endnu en gang blev jeg bekræftet i, at nysgerrighed, lyst til at lære samt kreative og innovative kompetencer er vigtige i fremtiden.

Læs mere
31. oktober 2016 af Anne Boie Johannesson

På mit danskhold er stort set alle skriftlige produkter blevet skrevet i grupper. Det foregår i Google Docs, og eleverne lægger links til opgaverne, så de altid er synlige for alle, og så alle kan kommentere i alle opgaver.

Læs mere
26. september 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg indrømmer det: Jeg beundrer Knud Illeris. Hans bidrag som læringsforsker har haft stor betydning for min praksis som gymnasielærer, ikke mindst fordi han både beskæftiger sig med engagement og med modstand mod læring hos eleverne - som en af de eneste læringsforskere.

Læs mere
30. august 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg hørte et ret spændende oplæg forleden om fremtidens digitale ungdomsuddannelser. Det var Tim Frank Andersen fra In2Media, der fortalte om den digitale udvikling og om nuværende og kommende vilde gadgets.

Læs mere
8. august 2016 af Anne Boie Johannesson

Sommerferien er slut og et nyt skoleår er ved at starte. For mig er det en tid, hvor tanker og ideer om nye pædagogiske tiltag og diverse forbedringer af eksisterende praksis myldrer rundt, hvorefter de langsomt bundfælder sig og bliver konkrete.

Læs mere
23. maj 2016 af Anne Boie Johannesson

Selvom vores elever er digitalt indfødte, forstået på den måde at de er vokset op med internet, computere, smartphones og digitale medier, er der en del, som de ikke mestrer, når de starter i gymnasiet. Det er vi nødt til at hjælpe dem med. Det gælder for eksempel at kunne skrive noter i digitale tekster og at kunne organisere links.

Læs mere
27. april 2016 af Anne Boie Johannesson

Bølgerne går højt i øjeblikket i medierne, også her på gymnasieskolen.dk, når der diskuteres almendannelse. De fleste argumenterer for hvad almendannelse ikke er, mens kun få tør komme med bud på hvad det er. Nogle gange virker det som om folk taler forbi hinanden, fordi de ikke har defineret, hvad de taler om...

Læs mere
5. april 2016 af Anne Boie Johannesson

… hvis man skal tro Jens Dolin, professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
Og der er god grund til at tro på ham, for han forsker blandt andet i evaluering af og for læring.

Læs mere
4. marts 2016 af Anne Boie Johannesson

Min søn går i 7. klasse. På hans skole får eleverne i udskolingen både faglige karakterer og karakterer for deres arbejdsindsats. Jeg går ikke så meget op i hans faglige karakterer, men jeg forventer at hans arbejdsindsats er i orden. Den behøver ikke at ligge i top, men den må ikke ligge i bund. Og den er faldet i løbet af året.

Læs mere
5. februar 2016 af Anne Boie Johannesson

Det var med en vis tøven, jeg sendte mine ti linjer til Ellen Trane Nørby. Linjerne var svar på fem udfordringer, som var opstillet som fokus for debatten i det praktikerpanel, som skulle give input til Ellen Trane Nørby om ønsker til ny gymnasiereform/justering af nuværende reform.

Læs mere
26. januar 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige haft fornøjelsen af at være på den kæmpestore messe og konference BETT (British Educational Training and Technology Show) i London. På BETT er alverdens it-teknologi til uddannelser udstillet, det ene mere dyrt og avanceret end det andet. Det er efter min mening ikke så interessant i forhold til de danske ungdomsuddannelser, der har begrænsede økonomiske midler at gøre godt med.

Læs mere
20. januar 2016 af Anne Boie Johannesson

Min søn går i 7. klasse, og vi er så småt ved at begyndt at prøve på at få ham til at overveje hvad han vil efter grundskolen. Han har som de fleste andre pubertetsramte drenge ikke rigtig noget billede af, hvad han vil senere i livet. Faktisk foregår der vist ikke så meget studie- og fremtidsrelevant i hovedet på ham nu, hvor han er “under ombygning”. Men han kan lide at læse.

Læs mere
9. december 2015 af Anne Boie Johannesson

På et af mine hold snakkede vi noget tid siden om karakterer og karakterpres. Nogle af eleverne på holdet har været lidt for fokuserede på karakterer, og da de også er ret synlige på holdet, lagde de en usund tone.

Læs mere
22. november 2015 af Anne Boie Johannesson

Så er årets SRP-vejledning i gang igen. Der er travlhed og stress blandt mange lærere, blandet med frustrationer over nogle af eleverne. Frustrationerne skyldes nok primært elever, der udebliver eller ikke forbereder sig til vejledningen, samt elever, der lægger ansvaret for processen med at finde emne og materiale over til læreren.

Læs mere
22. oktober 2015 af Anne Boie Johannesson

Fristelsen til at undervise med henblik på tests og eksamener er stor. Som lærer fristes man til at nedprioritere de blødere overfaglige kompetencer til fordel for faktaviden, der kan reproduceres til eksamen.

Læs mere
28. september 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på Gymnasiedage.dk på Syddansk Universitet. Det var som altid inspirerende at møde kolleger fra nær og fjern til erfaringsudvekslinger og debatter. Det er faktisk det bedste ved Gymnasiedage.dk efter min mening.

Læs mere
11. september 2015 af Anne Boie Johannesson

Sidste skoleår var jeg med til at opstille mål for vores elevers digitale dannelse med tilhørende plan for hvordan vi skulle arbejde med det i praksis i 1.g. It-gruppen besluttede at det var følgende kompetencer, der skulle arbejdes med:

  • at kunne regulere privat brug af it i undervisningen

Læs mere
17. august 2015 af Anne Boie Johannesson

Synlig læring er blevet et modeord i gymnasieverdenen efter John Hattie i sin bog af samme navn rangordnede forskellige tiltags effekt på undervisningen, og dermed skabte en del debat.

Læs mere
25. juni 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige haft det privilegium at være censor på nogle af årets teopædopgaver. Det har været spændende, inspirerende og lærerigt. Jeg synes at de nye lærere formåede at anvende deres almen- og fagdidaktiske viden på en god måde til at reflektere ud fra.

Læs mere
17. juni 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har nogle tilbagevendende overvejelser i eksamensperioderne, specielt vedrørende mundtlige eksamener i kemi. Kemifagets traditioner gør nemlig, at eleverne ofte blot reproducerer lærere og lærebøger. De lærer udenad uden at kunne betydninger og sammenhænge. Desværre ser de sjældent forbindelsen mellem det stof, som de har lært, og verden omkring dem.

Læs mere
20. maj 2015 af Anne Boie Johannesson

Så er det ved at være den tid på året igen, hvor der kun er et par timer tilbage med holdene og hvor eksamenerne nærmer sig. Lidt løssluppen, forventningsfuld og nervøs stemning på gangene og nogle fortravlede kolleger på lærerværelset.

Læs mere
23. april 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg oplevede noget, der gav stof til eftertanke for nyligt. Det var på GL’s jubilæumskonference, hvor Jens Arentzen holdt oplæg.
Han talte om forvandlere, dvs. om lærere, der gør en forskel i andre menneskers liv, for eksempel ved at få dem til at tro på sig selv.

Læs mere
31. marts 2015 af Anne Boie Johannesson

For lidt tid siden var jeg til et arrangement i Udenrigsministeriet, som Invest in Denmark havde inviteret til. Vi skulle diskutere “Teknologi i klasseværelset” i anledning af, at der var besøg fra McGraw-Hill Education fra USA.

Læs mere
23. marts 2015 af Anne Boie Johannesson

Så er årets Big Bang-konference netop overstået. Mere end 900 naturfagslærere fra grundskole til universitet var samlet i Roskilde til to dage spækket med spændende oplæg - både om naturvidenskabsdidaktik og af den nørdede naturvidenskabelige type.

Læs mere
6. marts 2015 af Anne Boie Johannesson

Man kan påvirke menneskers handlinger uden at fratage dem valg og uden at opstille love og regler. For eksempel kan man skære kage ud i mindre stykker og stille frugten foran kagen til konferencer. Så får man folk til at vælge sundere. Eller man kan lave grønne fodspor mod skraldespande - så havner mere affald det rigtige sted.

Læs mere
16. februar 2015 af Anne Boie Johannesson

Ind i mellem blusser debatten om skriftlighed op, senest i forbindelse med regeringens oplæg om at 50 % af elevtiden skal omlægges.

Læs mere
21. januar 2015 af Anne Boie Johannesson

I sidste blogindlæg skrev jeg om, hvilke principper jeg inddeler elever i grupper. Men at få længerevarende gruppearbejde til at fungere er ikke gjort med det. På mine hold starter vi altid forløb i nye grupper med udarbejdelse af gruppearbejdskontrakt.

Læs mere
6. januar 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige brugt to timer på at inddele min klasse i grupper. Det tager tid, hvis grupperne skal fungere fornuftigt, og i mine timer, hvor eleverne arbejder i faste grupper i et par måneder ad gangen, er det rigtig vigtigt, at grupperne kommer til at fungere.

Læs mere
5. december 2014 af Anne Boie Johannesson

Min 1.g-klasse bruger digitale værktøjer og læremidler hele tiden. Men det roder for dem. De har svært ved at finde ud af, hvor det, de skal bruge i dansk, ligger, eller hvor linket til ibogen i fysik er henne. Og ligger øvelsesvejledningen til kemi i Lectio, Classroom eller på kemi-sitet?

Læs mere
11. november 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har igen i år haft glæden af at undervise noget af tiden på de fagdidaktiske pædagogikumkurser i kemi. Og det er simpelthen en stor fornøjelse! Der er så mange ideer, så meget inspiration, nytænkning, gå-på-mod og lyst til videndeling, at jeg er kommet hjem med en hel masse, som jeg gerne vil afprøve eller arbejde videre med.

Læs mere
29. oktober 2014 af Anne Boie Johannesson

De gymnasiale uddannelser skal ifølge bekendtgørelserne ”forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene”.

Læs mere
10. oktober 2014 af Anne Boie Johannesson

I min klasse har vi lige haft en klassens time om anvendelse af nettet til litteratursøgning og i den forbindelse om, hvad plagiat er, og hvor grænsen for, hvornår noget er plagiat, går. I evalueringen af grundforløbet (der hos os slutter ved efterårsferien) fremhævede eleverne netop denne klassens time.

Læs mere
25. september 2014 af Anne Boie Johannesson

Nej, det er ikke det, der er spørgsmålet. Det er derimod, hvad eleverne skal kunne med it, når de får studenterhuen på.
I hvilken grad skal it-kompetencer være en del af den almendannelse, vi skal hjælpe dem med at tilegne sig? Og hvilke it-kompetencer er vigtige?

Læs mere
3. september 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lavet læseforsøg med mine 1.g-elever. Formålet var at undersøge, hvordan mine elever læser på skærm og på papir samt at undersøge, hvordan deres hukommelse og forståelse ved de forskellige typer af læsning var.

Læs mere
14. august 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg sad som sædvanligt i stuen og forberedte undervisning, mens min datter så sin yndlingsserie på Netflix. Samtidig chattede jeg med en kollega på Facebook og fulgte med på Twitter.
Så spurgte min søn om noget. Ja, svarede jeg. Og så blev han sur! Men jeg havde da givet ham lov…

Læs mere
30. juni 2014 af Anne Boie Johannesson

For mig er tiden op til sommerferien altid en særlig tid på året. Stemningen sitrer af forventninger, nervøsitet, spænding og glæde.

Læs mere
12. juni 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har i de sidste par år praktiseret flipped classroom – også før jeg blev klar over, at det var det, jeg gjorde. Min motivation var, at jeg ikke syntes, at mine tavlegennemgange af nyt stof fungerede optimalt. Nogle elever forstod hurtigt stoffet, andre skulle have en del eksempler på anvendelse af stoffet, og andre igen opgav eller stod af.

Læs mere
28. maj 2014 af Anne Boie Johannesson

Flere fag anvender efterhånden digitale eksamener med internetadgang. Det virker ret fornuftigt og tidssvarende, og jeg mener absolut, at det er et fremskridt. Men det kan også være problematisk.

Læs mere
14. maj 2014 af Anne Boie Johannesson

Omkring 8000 lærere og andre uddannelsesfolk var samlet til årets SETT-konference i Stockholm. SETT står for ”Scandinavian Educational Technology Transformation”, og det er den svenske udgave af den britiske BETT-konference. Der var enormt mange mennesker, lange køer og visse logistiske problemer med blandt andet frokost, men frem for alt var der inspiration at hente.

Læs mere
28. april 2014 af Anne Boie Johannesson

John Hattie er over det hele for tiden. Der refereres til ham rigtig mange steder i den aktuelle debat - se bare kronikken i sidste udgave af Gymnasieskolen. Men hvorfor er vi så begejstrede for ham?

Læs mere
9. april 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på EdCamp.dk i Aarhus. EdCamp-konceptet går ud på at undervisere mødes og tager aktuelle emner op i workshoprunder. Det eneste, der ligger fast på forhånd, er tid og sted.

Læs mere
25. marts 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på Big Bang 2014. Det var et ret stort brag, for det er temmelig sjældent, at så mange mennesker med matchende interesser er samlet på samme sted.

Læs mere
12. marts 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige læst rapporterne fra udviklingsprojektet ”Undervisningsorganisering, -former og –medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser” (3. runde, 2012-13).

Læs mere
26. februar 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har mange roller i løbet af en skoletime.

Læs mere
13. februar 2014 af Anne Boie Johannesson

Hvor skal vi hen med it-anvendelsen i gymnasiet? Vi diskuterer sociale medier i undervisningen, digital dannelse eller mangel på samme, men hvilken vej skal vi egentlig gå?

Læs mere
30. januar 2014 af Anne Boie Johannesson

… men derimod stor ros til Jesper Tække og Michael Paulsen for deres gymnasieforskning med håb om meget mere fremadrettet og løsningsorienteret forskning i gymnasieverdenen i fremtiden.

Læs mere
15. januar 2014 af Anne Boie Johannesson

I den sidste uge har der været en del debat som følge af, at et gymnasium har besluttet at forbyde mobiler og computere i timerne. Der har været alt fra jubel over ophedede diskussioner til voldsomme protester i de sociale medier. Men efterhånden er det dog blevet klart, at forbuddet mod it ikke er altomfattende. Der er kun forbud, når it ikke anvendes fagligt og lærerstyret i timerne.

Læs mere
20. december 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er lavet undersøgelser, der viser, at e- og i-bøger læses som hjemmesider, dvs. ikke lineært og systematisk, men springende og overfladisk (se det tidligere blogindlæg ”Digitale eller analoge bøger?”).

Læs mere
2. december 2013 af Anne Boie Johannesson

Virkeligheden er mere kompliceret, end man får indtryk af, når man læser om forskning indenfor undervisning og læring.

Læs mere
15. november 2013 af Anne Boie Johannesson

Efterhånden tilbyder forlagene rigtig mange spændende ibøger og portaler med masser af filmklip, quizzer, link hvor man kan læse mere osv. Udvalget er stort, men hvad skal vi vælge – og er det smart at vælge digitale læremidler fremfor papirbøger?

Læs mere
1. november 2013 af Anne Boie Johannesson

Jeg mener selvfølgelig ikke, at skolekom skal nedlægges, eller at al kommunikation skal foregå på Facebook. Men vi – og de faglige foreninger - bør være opmærksomme på, at Skolekom og Facebook fungerer forskelligt og henvender sig til forskellige målgrupper.

Læs mere
15. oktober 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er store potentialer i de nye læreres friske syn på undervisningen, og det ville være ærgerligt, hvis vi ”gamle” ikke lader os forny.

Læs mere
30. september 2013 af Anne Boie Johannesson

Gymnasiedage.dk var nogle virkelig inspirerende dage, der som sædvanligt gav masser af inspiration og gode muligheder for at netværke med kolleger fra andre skoler og gymnasieformer.

Læs mere
9. september 2013 af Anne Boie Johannesson

For mig virker tavleundervisning ikke. I begge mine fag arbejder eleverne i grupper hele tiden.

Læs mere
26. august 2013 af Anne Boie Johannesson

Omlagt skriftlighed - hvordan gør vi det, uden at det ender med, at vi arbejder mere, når vi både er til stede, mens de skriver, og vi også skal rette bagefter?

Læs mere
24. juni 2013 af Anne Boie Johannesson

Efteruddannelsen har været horisontudvidende og berigende, hvor jeg har været sammen med andre end gymnasielærere. Det har været en fornøjelse at møde engagerede forskere og undervisere indenfor IKT og læring.

Læs mere
31. maj 2013 af Anne Boie Johannesson

Så er vi igen nået til eksamensperioden. Eleverne sidder og sveder over deres skriftlige eksamener, mens vi lærere har travlt med at forberede mundtlige eksamener, når vi da ikke lige er ude som censorer. Meget af det kører på rutinen for os, og vi gør, som vi altid har gjort uden at reflektere så meget over det.

Læs mere
8. maj 2013 af Anne Boie Johannesson

Okay, jeg har været naiv. Skal jeg gå tilbage til prøver på papir uden hjælpemidler? Øv! Det får mig til at tænke på, hvad man egentlig forestiller sig med netadgang til eksamen?

Læs mere
30. april 2013 af Anne Boie Johannesson

Let’s face it – Facebook bringer sindene i kog! Skal vi forbyde det i timerne? Skal eleverne have lov til at smutte på Facebook ind i mellem, så længe det ikke forstyrrer de andre?

Læs mere
14. april 2013 af Anne Boie Johannesson

Hvorfor skal eleverne skrive rapporter i de naturvidenskabelige fag på C-niveau? Husker vi at fortælle dem om genrens relevans? Og er genren egentlig relevant på C-niveau?

Læs mere
22. marts 2013 af Anne Boie Johannesson

Hvor kan vi stx’ere lære meget af htx’erne!

Læs mere
11. marts 2013 af Anne Boie Johannesson

Gymnasieskolen vil komme ud af trit med resten af verden, hvis vi ikke kommer i gang med at følge med.

Læs mere
1. marts 2013 af Anne Boie Johannesson

Vi kan lære af eleverne – om digital dannelse

Læs mere
21. februar 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er for lidt it i teoretisk pædagogikum.

Læs mere
11. februar 2013 af Anne Boie Johannesson

Hvorfor tænke tanker, der bliver indenfor tænketanken?

Læs mere