Andreas Rasmussen

17. maj 2017 af Andreas Rasmussen

Roskilde Handelsskole lukker sit bibliotek på grund af besparelser, men lærerne er ikke blevet hørt i processen. 900 elever har skrevet under mod lukning.

Læs mere
31. marts 2017 af Andreas Rasmussen

På flere gymnasier kan klasser tvinges til lukning, hvis den nye regel om begrænset engelsksproget undervisning overlever høringsrunden.

Læs mere
15. februar 2017 af Andreas Rasmussen

Man kan godt have et tæt samarbejde med konkurrenten. Det viser et nyt succesprojekt i Slagelse, der har været med til at gøre byen til eliteidrætskommune.

Læs mere
21. december 2016 af Andreas Rasmussen

Når ledige stillinger skal besættes, er der tendens til at ældre ryger bagerst i køen. Men trenden er ved at vende, siger Ældre Sagen.

Læs mere
19. december 2016 af Andreas Rasmussen

Elevmangel kostede Hans-Arne Hausted jobbet. Nu vil han bare gerne have lov til at undervise igen. Men hans alder står i vejen.

Læs mere
11. november 2016 af Andreas Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen havde ikke held med at tiltrække gymnasieledere, da de i oktober afholdt møder om såkaldte low performers blandt offentligt ansatte, viser aktindsigt.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

På mange skoler har arbejdet med professionel kapital givet pote. Der meldes om gode oplevelser over en bred kam.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

Der var brug for starthjælp udefra, da gymnasiet på Selandia skulle videre efter OK 13-skuffelsen. Den kom fra Tage Søndergård Kristensen

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

Det åbner nye døre, når professionel kapital bruges som udgangspunkt for at snakke om arbejdsmiljø. Men en central fælde lurer, siger eksperter.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

I Nørresundby har professionel kapital ikke givet anledning til store forandringer. Til gengæld har det sat ord på ting, der før var usagte.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

Vi har spurgt en rektor og en tillidsrepræsentant, hvilke konkrete lærdomme de tager med fra arbejdet med professionel kapital.

Læs mere
28. oktober 2016 af Andreas Rasmussen

Der er igen debat om åbenheden i landets mest udbredte it-system for gymnasier. Denne gang som følge af storpolitiske hændelser.

Læs mere
24. oktober 2016 af Andreas Rasmussen

Det skal ikke kunne lade sig gøre at snyde uden at blive opdaget. Det er udgangspunktet for en lille gruppe it-ansatte på et nordsjællandsk gymnasium.

Læs mere
12. september 2016 af Andreas Rasmussen

Stort set alle skoler, der bruger Lectio, var med til at finansiere den revisorerklæring, der sikrede, at de ikke skulle skifte software.

Læs mere
10. august 2016 af Andreas Rasmussen

Efter lang tids tovtrækkeri mellem virksomheden bag Lectio og Styrelsen for IT og Læring kan gymnasierne ånde lettede op.

Læs mere
20. juni 2016 af Andreas Rasmussen

Landets største leverandør af administrationssoftware til ungdomsuddannelserne lever ikke op til ny bekendtgørelse. Det kan kaste skolerne ud i digitalt ragnarok.

Læs mere
11. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Når gymnasieelever rejser udenlands, kan det give et gok i nødden, når sprogbarriererne driller. Men turene er også vigtige for det almendannende element i gymnasiet.

Læs mere
11. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Selvom der på mange andre områder stadig er lokale skærmydsler om, hvordan OK 13 skal implementeres, så er et emne stort set gået fri. Alle parter siger nemlig, at der er styr på de lokale aftaler om tidsregistrering af studierejser.

Læs mere
6. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Små tre år efter tidsregistreringens indtog er der stadig uenigheder om, hvordan den skal udmøntes. Men på et område, nemlig studierejserne, hersker der faste lokale aftaler, siger både tillidsrepræsentanter, rektorer og GL.

Læs mere
6. maj 2016 af Andreas Rasmussen

I flere år har gymnasieeleverne beklaget sig over dyre elevbetalinger på studierejserne. Men det kan være fortid om få år.

Læs mere
6. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Studieturene bliver afkortet, der kommer færre lærere med – eller også bliver rej­serne helt aflyst. Det er et resultat af toprocentsbesparelserne.

Læs mere
3. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Nye tal fra GL viser, hvilke kommuner der bliver hårdest ramt af et karakterkrav.

Læs mere
30. marts 2016 af Andreas Rasmussen

De seneste år har diskussionen om klimavenlige investeringer stjålet spotlightet på MP Pensions generalforsamlinger. Nu vil formand søsætte grønt initiativ.

Læs mere
22. marts 2016 af Andreas Rasmussen

Lav søgning, besparelser og fraflytning rammer gymnasierne i de tyndtbefolkede områder hårdt. "En farlig cocktail," siger rektorformand.

Læs mere
21. marts 2016 af Andreas Rasmussen

Indbyggertallet falder med én procent om året på Mors. Hvis den kurve skal knækkes, så kræver det, at tilflyttere kan få gode job, og at deres børn kan få en uddannelse, siger morsingboerne. Gymnasieskolen har besøgt øen i Limfjorden.

Læs mere
22. februar 2016 af Andreas Rasmussen

Når besparelserne presser sig på, skal tillidsrepræsentanterne navigere i hajfyldt farvand. Derfor har de brug for at udveksle viden og erfaringer.

Læs mere
19. februar 2016 af Andreas Rasmussen

Selv om økonomien halter, skal der rigtigt meget til, før Undervisningsministeriet afsætter bestyrelsen på et gymnasium. Det viser ny statistik.

Læs mere
12. februar 2016 af Andreas Rasmussen

Der er stor forskel på, hvordan gymnasierne håndterer to procents-besparelserne, og hvordan stemningen er på skolerne. Gymnasieskolen tager en temperaturmåling hos TR'er fra nord til syd, øst til vest.

Læs mere
8. februar 2016 af Andreas Rasmussen

Når gymnasierne skal spare, skal tillidsrepræsentanten både hjælpe ledelsen og sine kolleger. Derfor havner de let som en lus mellem to negle, fortæller erhvervspsykolog.

Læs mere
18. januar 2016 af Andreas Rasmussen

En række gymnasier afskediger personale trods overskud eller store egenkapitaler. Det behøver de ikke, siger minister. Jo vi gør, siger rektorer.

Læs mere
6. januar 2016 af Andreas Rasmussen

En af fremtidens store opgaver bliver at øge respekten om de højtuddannede. Vi kunne ikke have et videnssamfund uden akademikerne, siger AC's nytiltrådte formand.

Læs mere
7. oktober 2015 af Andreas Rasmussen

Problemerne med dårlig luftkvalitet, træk og kulde på gymnasierne skal løses, lyder det fra rektorerne.

Læs mere
6. oktober 2015 af Andreas Rasmussen

På mange af landets gymnasier er der problemer med dårligt indeklima og kemikalier, der er opbevaret ulovligt. Overset problemstilling, mener GL.

Læs mere
16. september 2015 af Andreas Rasmussen

Karakterkrav dominerer debatten om ungdomsuddannelsernes fremtid. Men de risikerer at modarbejde arbejdsmarkedets behov, i hvert fald i den nære fremtid

Læs mere
21. august 2015 af Andreas Rasmussen

Der blev gået til makronerne, da gymnasieelever diskuterede ligestilling med politikere og fagbosser på Rysensteen.

Læs mere
19. august 2015 af Andreas Rasmussen

30 utilfredse hhx-elever fra Vestfyn har startet en ny elevorganisation. De mener ikke, at Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) arbejder godt nok for hhx'erne.

Læs mere
17. juni 2015 af Andreas Rasmussen

Dansk Folkepartis forslag om forberedelsesskoler, der skal supplere de eksisterende gymnasiale uddannelser, møder modstand hos V og K.

Læs mere
10. juni 2015 af Andreas Rasmussen

Gymnasiet skal fremover have et karakterkrav på fire. Det skal styrke det faglige niveau og få flere unge over på erhvervsuddannelserne, siger de konservative.

Læs mere
8. juni 2015 af Andreas Rasmussen

Liberal Alliance vil sætte et højt karakterkrav på gymnasiet og i stedet give de unge andre ungdomsuddannelser.

Læs mere
18. maj 2015 af Andreas Rasmussen

Både uddannelsesvejledningen, klasseforskelle og den vestjyske fiskermentalitet spiller ind, når man skal forstå, hvorfor der er så store lokale udsving i gymnasietilmeldingen.

Læs mere
11. maj 2015 af Andreas Rasmussen

Selvom der på landsplan er sket en stigning i antallet af unge, der har søgt ind på gymnasiet, er der store forskelle fra kommune til kommune.

Læs mere
8. maj 2015 af Andreas Rasmussen

Der er længere mellem de unge, der søger ind på gymnasiet på Københavns vestegn. Det skyldes kampagne for erhvervsuddannelserne, mener vejledningschef.

Læs mere
28. april 2015 af Andreas Rasmussen

Selvom man kun har været gymnasielærer i halvandet år, kan man sagtens være en dygtig og kreativ underviser. Det beviser dagens uddeling af Politikens undervisningspris.

Læs mere
22. april 2015 af Andreas Rasmussen

Når gymnasiet er til debat, er det de samme emner, der diskuteres i dag som for 17 år siden. De brede forlig mangler retning, mener politikere.

Læs mere
16. april 2015 af Andreas Rasmussen

Konkurrencestatens negative indflydelse på dannelsen fik hårde ord med på vejen, da gymnasielærere onsdag blev belært af en række forskere ved konference i København.

Læs mere
21. januar 2015 af Andreas Rasmussen

Gymnasiet skal være et fagfagligt sted, men det må ikke være på bekostning af den almenmenneskelige dannelse. Det mener lærerne på Skanderborg Gymnasium, der har forsøgt at sætte den almene dannelse på formel.

Læs mere
27. november 2014 af Andreas Rasmussen

En ny tjeneste, der tilbyder online lektiehjælp til gymnasieelever, er ved at få fat i de unge. Det er genialt og kan afhjælpe travlheden, siger dansklærer.

Læs mere
20. november 2014 af Andreas Rasmussen

I et nyt høringssvar stiller Gymnasieskolernes Lærerforening spørgsmåltegn ved, hvor den nye merkantile eux passer ind i udbuddet af ungdomsuddannelser. Formanden frygter, at den kommer til at overlappe med den treårige hhx.

Læs mere
29. september 2014 af Andreas Rasmussen

Radikale forandringer står for døren på de svenske gymnasier, når den nye socialdemokratiskledet regering går i gang. Alle unge skal have en studentereksamen, og lærerne skal have mere i løn.

Læs mere
20. august 2014 af Andreas Rasmussen

Se på det svenske gymnasiesystem og lad det være en advarsel om, hvad I ikke skal gøre.
Sådan lyder budskabet fra en svensk forsker, der har undersøgt forskelle og ligheder mellem de to nabolandes gymnasier.

Læs mere
6. juni 2014 af Andreas Rasmussen

En struktureret dansklærer gav vicedirektør Barbara Bertelsen, Moderniseringsstyrelsen, interessen for stringent skriftlig kommunikation og analyse. Det betød, at medicinstudiet blev skrottet til fordel for jura.

Læs mere
26. maj 2014 af Andreas Rasmussen

Eksamensperioden er skudt i gang. For nogle elever betyder det stress og angst, men det kan du som lærer modvirke. Vi giver dig de bedste råd til, hvordan du støtter dine elever igennem den kommende tid.

Læs mere
21. maj 2014 af Andreas Rasmussen

Antallet af gymnasielærere, der søger psykologhjælp på grund af stress, er eksploderet, efter at OK 13 trådte i kraft. Det er en overgangsperiode, siger Undervisningsministeriet.

Læs mere
7. maj 2014 af Andreas Rasmussen

Der er et behov for, at gymnasierne bliver bedre til at klæde eleverne på til voksenlivet og mødet med en globaliseret verden. Det mener både DGS og Rektorforeningen.

Læs mere
7. maj 2014 af Andreas Rasmussen

Vi har rigtig stærke gymnasieuddannelser, men det halter med at sikre, at alle får den rette ungdomsuddannelse, mener GL's formand. Hun siger, at gymnasiet både skal give studieforberedende og almentdannende kompetencer.

Læs mere
16. april 2014 af Andreas Rasmussen

Efter OK 13 har forholdet mellem medarbejdere og ledelse været anspændt på en række af landets gymnasier. Men på Næstved Gymnasium og HF fungerer det. Både tillidsrepræsentant og rektor peger på dialog som den eneste vej frem.

Læs mere
26. februar 2014 af Andreas Rasmussen

Selv de drenge, der hellere ville se fodbold, holdt kæft, da Yahya Hassan på Odder Gymnasium læste digte om sin tid som pusher.

Læs mere
10. februar 2014 af Andreas Rasmussen

Gymnasielærerne har ikke bare et stort ansvar, men også mulighederne for at forhindre, at eleverne får stress. Det siger stressekspert Thomas Pape.

Læs mere
4. februar 2014 af Andreas Rasmussen

For at få lærernes input til GL’s fremadrettede arbejde drager GL’s hovedbestyrelse i denne uge på rundtur i landet.

Læs mere
31. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Der blev ikke lagt fingre imellem, da den prisvindende forfatter Knud Romer og professor i ledelse Steen Hildebrandt i går skulle rådgive gymnasium om, hvordan de forbedrer læringen.

Læs mere
29. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Kvaliteten af undervisningen er faldet, og det skyldes blandt andet, at der er mindre tid til forberedelse og sparring. Det siger en række lærere i en ny undersøgelse.

Læs mere
28. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Selvom lærerne er mere på skolen og bruger mere tid med eleverne, er kvaliteten af undervisningen og elevernes læring faldet. Blandt andet derfor er fire ud af fem gymnasielærere mindre glade for deres arbejde efter OK 13. En af dem er Rikke Ellerbæk.

Læs mere
28. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Gymnasielærerne er stressede. På et år har 50 procent flere fået henvisning til en psykolog på grund af arbejdspres. Det skyldes den nye overenskomst, mener GL’s formand.

Læs mere
28. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Den er helt gal med arbejdsglæden hos gymnasielærerne. Efter den nye overenskomst trådte i kraft i august, siger fire ud af fem, at de har mindre arbejdsglæde. Bekymrende udvikling, mener GL.

Læs mere
22. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Der er stor ros fra GL til nyt initiativ fra Undervisningsministeriet, der skal sikre kvaliteten i undervisningen efter OK 13.

Læs mere
17. december 2013 af Andreas Rasmussen

Gymnasiereformen kan have svækket ungdomsuddannelserne - ikke styrket dem. Det vurderer Produktivitetskommissionen i ny rapport, der påpeger omfattende problemer på ungdomsuddannelserne.

Læs mere
16. december 2013 af Andreas Rasmussen

Manglende dialog, ingen klare retningslinier, svækket tillid og et ”faretruende dårligt arbejdsmiljø”. Det er status på KVUC i København, hvis man spørger de ansatte, fire måneder efter OK 13 trådte i kraft.

Læs mere
12. december 2013 af Andreas Rasmussen

Det er svært at få livet som småbørnsforælder og gymnasielærer til at hænge sammen med en post som hovedbestyrelsesmedlem i GL. En hovedbestyrelse, der måske ikke er så god til at inkludere de yngste medlemmer i arbejdet, siger en af dem.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Jeg fortryder ikke, at jeg skrev under på OK 13. Alternativet var værre, lød det fra GL’s formand, Gorm Leschly, da han aflagde sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Hovedbestyrelsesvalget, der var i fuld gang under repræsentantskabsmødet, lagde sin utvetydige skygge over debatten om OK 13-forløbet. Støttede man formandens beslutning den 8. februar, eller støttede man ”oppositionen”?

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Debatten om OK 13-forløbet var lang og havde mange talere på podiet. Da det ikke er muligt at referere alle synspunkter – og da en del af diskussionen indeholdt mange detaljer om tidspunkter, steder og hvem sagde hvad hvornår – har vi valgt at gengive en del af den som citatuddrag.

Læs mere
6. december 2013 af Andreas Rasmussen

En ud af 40 gymnasielærere hedder Anne, og de ti mest populære navne bæres af hele femten procent af GL’s medlemmer.

Læs mere
4. december 2013 af Andreas Rasmussen

Mindre end en time efter at valgresultatet blev publiceret, offentliggjorde Liste 1 og Liste 2 en konstitueringsaftale, der gør Annette Nordstrøm Hansen til ny formand i GL. Du kan her se det første videointerview med den nye formand.

Læs mere
4. december 2013 af Andreas Rasmussen

Hovedbestyrelsesvalget er afgjort. Liste 1 forøgede sit mandattal med 50 procent, mens både Liste 2 og 3 gik tilbage.

Læs mere
29. november 2013 af Andreas Rasmussen

Der er mange gymnasielærere, der danner par. Faktisk er det hver ottende medlem af GL, der deler adresse med en kollega.

Læs mere
25. november 2013 af Andreas Rasmussen

Det var en rørt Gorm Leschly, der for få minutter siden aflagde sin sidste beretning som formand for GL. Ikke overraskende handlede den meget om OK 13, men der blev også plads til at sige tak for samarbejdet til dem, han har mødt igennem sine 14 år som formand.

Læs mere
25. november 2013 af Andreas Rasmussen

GL's repræsentantskabsmøde er i gang. Du kan følge det live her.

Læs mere
22. november 2013 af Andreas Rasmussen

Mandag starter GL's repræsentantskabsmøde, hvor OK 13 skal evalueres og diskuteres. Det bliver samtidig den afgående formand Gorm Leschlys sidste repræsentantskabsmøde. Fagbladet Gymnasieskolen dækker mødet her på siden.

Læs mere
18. november 2013 af Andreas Rasmussen

Klokken 12 blev der åbnet op for de digitale stemmebokse i GL. Medlemmerne har nu to uger til at stemme på, hvem der skal udgøre den nye hovedbestyrelse.

Læs mere
13. november 2013 af Andreas Rasmussen

Det vigtigste valg i 14 år. Sådan beskrives det forestående hovedbestyrelsesvalg i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), som med sikkerhed vil betyde, at gymnasielærerne får en ny formand. Det er både et bagudskuende opgør om OK 13 og et fremadrettet valg om, hvilken organisation GL skal være. Det er et valg, der handler om strategien for de næste forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen, lærernes arbejdsforhold og fremtidens uddannelsespolitik. Kort sagt et valg om fremtidens fagforening, og hvem der skal stå i spidsen for den.

Læs mere
13. november 2013 af Andreas Rasmussen

Ledelsen begrænser vores ytringsfrihed, og hvis vi alligevel ytrer os, så får det konsekvenser. Det siger tillidsrepræsentanterne på landets gymnasier, ligesom de også peger på, at de er blevet mindre tilbøjelige til at kritisere ledelsen de seneste år.

Læs mere
6. november 2013 af Andreas Rasmussen

Der er stor forskel på, hvordan gymnasielærere oplever deres nye arbejdsdag, efter OK 13 trådte i kraft. Det viser de første indberetninger til Gymnasieskolens projekt Vores nye hverdag.

Læs mere
31. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

OK 13 har vendt op og ned på mange gymnasielæreres hverdag. Arbejdstiden skal registreres detaljeret, og mange oplever en øget arbejdsbyrde. Nu vil fagbladet Gymnasieskolen skabe overblik over forandringerne.

Læs mere
29. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

Om få uger starter hovedbestyrelsesvalget i GL. Tre etablerede valglister stiller op, men får konkurrence fra sidelinien af veteranen Allan Tarp, der stiller op på sin egen liste. Der bliver åbnet for den elektroniske afstemning den 18. november.

Læs mere
17. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen forstår ikke de langsigtede konsekvenser af opgøret med lærerne og gymnasielærernes arbejdstidsaftaler. Det siger socialdemokratiske politikere, der har udgivet ny debatbog.

Læs mere
14. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

Flere ansatte og tillidsrepræsentanter oplever, at ledelsen ikke vil have, at de udtaler sig kritisk om forhold på arbejdspladsen. Den går ikke, siger lektor i forvaltningsret.

Læs mere
4. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

Den svenske rigmandskostskole Lundsberg, som blev lukket på grund af mishandling af elever i forbindelse med indvigelsesritual, er åbnet igen.

Læs mere
18. september 2013 af Andreas Rasmussen

I et gigantisk byggerod forsøger 110 lærere på Nørre Gymnasium i København at komme i gang med at registrere deres arbejdstid. Usikkerhed og manglende rutiner betyder, at hver fjerde underviser endnu ikke er begyndt på tælleriet.

Læs mere
16. september 2013 af Andreas Rasmussen

Der er stor forskel på, om lærerne skal udføre deres arbejde på arbejdspladsen, hvis man sammenligner vuc med det almene gymnasium. Lederne er bange for Moderniseringsstyrelsen, siger tillidsrepræsentant.

Læs mere
5. september 2013 af Andreas Rasmussen

Samfundsfag og engelsk mødtes i en højere enhed, da 80 elever fra USA og Danmark diskuterede Muhammedkrisen, integration og ytringsfrihed på Marie Kruse Skole i Farum.

Læs mere
30. august 2013 af Andreas Rasmussen

Efter en voldsom mishandling af to teenagedrenge med et varmt strygejern har de svenske myndigheder i denne uge lukket rigmandsskolen Lundsberg i Värmland. Alle elever er sendt hjem.

Læs mere
28. august 2013 af Andreas Rasmussen

Elever, der skifter uddannelse, skal starte forfra på deres psykologforløb. Det går ikke, siger gymnasierektorer, der vil have opgaven lagt over til kommunerne.

Læs mere
23. august 2013 af Andreas Rasmussen

Der er langt mellem kvinderne på gymnasiernes chefgange. 7 ud af 10 rektorer er mænd. Det gør ikke noget, siger Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Læs mere
22. august 2013 af Andreas Rasmussen

Kønsfordelingen blandt de gymnasieelever, der opsøger en psykolog på skolen, er helt skæv. Det skyldes, at pigerne har lettere ved at tale om følelser, siger psykolog.

Læs mere
21. august 2013 af Andreas Rasmussen

Det giver ikke mening, at nogle videregående uddannelser har adgangskrav på langt over 10 i karaktergennemsnit. Det mener professor Lars Qvortrup fra Aalborg Universitet.

Læs mere
21. august 2013 af Andreas Rasmussen

Mange flere elever taler med en psykolog, når de har problemer i skolen eller privatlivet. Gymnasierne oplever markant stigning i brugen af skolernes egne psykologer.

Læs mere
8. august 2013 af Andreas Rasmussen

De stigende adgangskrav til de videregående uddannelser får mange gymnasieelever til at knokle endnu mere med lektielæsningen, vurderer rektorer.

Læs mere