Andrea Lisa Blicker

15. februar 2017 af Andrea Lisa Blicker

Som canadisk indvandrer i Danmark har jeg altid været optaget af spørgsmål vedrørende integration og identitet. En interesse som helt naturligt overføres til mit arbejde som gymnasielærer på Vestegnen. Identitet er en underlig størrelse.

Læs mere
30. januar 2017 af Andrea Lisa Blicker

Kære Merete Riisager

Læs mere
19. januar 2017 af Andrea Lisa Blicker

Jeg tror altid, jeg har været optaget af problemstillinger vedrørende de introverte elever og instinktivt fornemmede, at karakterer ikke bør/skal være afhængige af, hvorvidt man tør ”sige noget højt” foran andre.

Læs mere
4. januar 2017 af Andrea Lisa Blicker

I ungdomsuddannelserne er mistilliden til lærerne stor. OK 13 og ”normalisering” i gymnasiesektoren var et klart billede på, at ”man” (politikerne/embedsmændene) mente, at ”usynligt arbejde” dvs. forberedelse og opgaveretning ikke rigtigt var arbejde.

Læs mere
25. november 2016 af Andrea Lisa Blicker

Jeg ved ikke, om det er sådan i alle erhverv. Jeg ved faktisk ikke engang, om alle gymnasielærere har det som mig, men jeg tror, at der er mange, der har.

For nogle år siden begyndte vi at tidsregistrere—måske et besynderligt forsøg på at vise de mennesker, der vil ”normalisere” vores arbejdstid, hvordan og hvornår vi rent faktisk arbejder.

Læs mere