Nyhed

Skoler: Det nye grundforløb giver eleverne bedre faglige valg

Eleverne skal afprøve forskellige studieretninger, inden de endeligt skal vælge, hvilken klasse de vil sidde i efter grundforløbet. Det giver bedre faglige valg, mener skoler.

Tidligere valgte mange elever samme studieretning som deres venner, men det mønster vil skoler forsøge at bryde blandt andet ved hjælp af evalueringssamtaler med eleverne. Foto: Arkivfoto.

Når eleverne efter sommerferien starter på deres grundforløb, starter de ikke på en bestemt studieretning. Med det nye grundforløb får eleverne mulighed for at snuse til de forskellige fag.

Det er en fordel, mener de på Greve Gymnasium, Egå Gymnasium og Odder Gymnasium.

“Eleverne lærer mest om, hvilke fag de skal have på A-niveau ved at have dem. De kender godt fagene på forhånd, men det er på et andet niveau, end de er vant til fra folkeskolen,” siger Berit Brændsgård Madsen, der er uddannelseschef på Greve Gymnasium.

Susanne Thomsen Jensen, der vicerektor på Odder Gymnasium, er enig.

“Det kan give nogle bedre faglige valg, at eleverne nu skal ud og afprøve de forskellige fag og fagsamarbejder, inden de vælger deres endelige studieretning.”

Ved at prøve studieretningerne mærker elevernes fagenes samspil, og det er vigtigt for deres endelige valg, mener Eigil Laurits Dixen, der er rektor på Egå Gymnasium.

“Det er vigtigt, at eleverne mærker de forskellige studieretninger på egen krop og ikke bare vælger ud fra en kort præsentation, hvor alt er lysegrønt. På den måde møder de nogle af de udfordringer, der også kan være,” siger han.

Læs: Det nye grundforløb tager form

Alle er i samme båd
Skolerne har en fornemmelse af, at mange elever tidligere har valgt samme studieretning som deres bedste ven eller veninde og ikke på baggrund af egne ønsker. Det forsøger det nye grundforløb at gøre op med, fortæller Eigil Laurits Dixen.

“Vi forsøger at påvirke eleverne til, at de ikke vælger samme studieretning som dem, de er kommet på hold med ved at blande eleverne på tværs af holdene, når de for eksempel har deres sproglige og kunstneriske fag, eller når de afprøver studieretninger,” siger Eigil Laurits Dixen og tilføjer:

“Vi vil have dem til at tænke sig som en del af en årgang og ikke som en klasse endnu.”

Unge har et stort behov for tryghed, når de kommer et nyt sted, og det kan ofte resultere i, at nogle vælger samme studieretning, fortæller Susanne Thomsen Jensen. Derfor vil de på Odder Gymnasium bruge meget tid på at vænne eleverne til skolekulturen.

“Det er en udfordring. Derfor har vi prioriteret højt i planlægningen, at eleverne skal gøres trygge på en anden måde, når de kommer her,” siger hun.

Hvor de på Greve Gymnasium inddeler hold efter elevernes kunstneriske fag og på Odder Gymnasium efter både deres sproglige og kunstneriske fag, sammensætter de på Egå Gymnasium holdene tilfældigt.

“På den måde er alle i samme båd, når de starter - ingen af eleverne har valgt hinanden. Vi står for at sammensætte holdene,” siger Susanne Thomsen Jensen.

Samtaler er essentielle
Som en del af det nye grundforløb skal eleverne deltage i en evalueringssamtale, der skal afdække elevens faglige niveau og eventuelle ønsker om fremtidig karriere.  

“Vi synes, at samtalen med den enkelte elev er rigtig vigtig, fordi den hjælper eleverne til at finde den studieretning, der passer bedst til dem,” siger Susanne Thomsen Jensen.

På Egå Gymnasium får eleverne tildelt en mentor, som vil afholde samtalen.

“Idéen med en mentor er, at han skal lære eleverne at kende ved samtaler i løbet af grundforløbet, så han bedre kan vejlede om studieretning og afdække deres faglige behov,” siger Eigil Laurits Dixen.

Samtalerne bliver på Odder Gymnasium afholdt af studievejlederne, da de ifølge Susanne Thomsen Jensen er de bedst kvalificerede til opgaven.

“Studievejlederne er de bedste til at afstemme, om elevens studieretningsvalg passer til de ønsker, eleverne har om fortsatte studier. De har kompetencer, vi ikke kan forvente af almindelige lærere. Det er faktisk ret kompliceret at vide, hvad der er af forskellige muligheder,” siger Susanne Thomsen Jensen.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.