Du er her
Overenskomst |
30. aug 2011

Skole nægter lærer pædagogikum

GL på sagen
Af: Malene Romme-Mølby

Visse steder kan det få konsekvenser, hvis man beder om pædagogikum. Det måtte Lars Asp Christensen sande. Konsekvensen var, at han blev opsagt. Senere blev han tilbudt jobbet igen, men nægtet pædagogikum.

En deltidsansættelse var ikke gymnasielærer Lars Asp Christensens højeste ønske. Men han skrev glad under på ansættelseskontrakten med 764 timer på N. Zahles Gymnasieskole i København, fordi han så det som starten på sin undervisningskarriere og med udsigt til også at få pædagogikum på sigt. Det sagde rektoren allerede ved jobsamtalen.

"Hun sagde også, at jeg skulle være en fast del af lærerkollegiet. Og de glædede sig til at se, hvad jeg kunne bidrage med i fremtiden," fortæller han.
Lars Asp Christensen startede som lærer på N. Zahles Gymnasieskole i august 2010. Ansættelseskontrakten lød på 764 timer i musik, historie og samfundsfag, men han blev hurtigt knyttet til skolens musicalopsætning og en del andre aktiviteter. Derved kom han op på omkring de 1.100 timer på skolen.

"Det gik godt, og jeg gav den en skalle. Musicalen blev endda en succes, og rektoren fortalte mig, at de var tilfredse med min indsats," fortæller han.
Desværre gik det knap så godt i hans privatliv, og han blev skilt i december. Det gav anledning til en del overvejelser om fremtiden, så han gik til rektor for at få en afklaring på, hvordan fremtiden ville se ud på Zahles. Men det kunne hun ikke svare på før marts.

"Det var lidt frustrerende at blive holdt hen, når man gerne vil have en afklaring. Men jeg slog koldt vand i blodet og ventede i to måneder. Det tegnede jo umiddelbart godt," siger Lars Asp Christensen.

Job, men ikke pædagogikum
Pludselig bar ansættelsen ikke præg af fremtid. Han fik en såkaldt sindetskrivelse, hvor han blev varslet opsagt. Skolen regnede ikke med, at der ville være timer nok til ham det kommende skoleår. Derfor begyndte han stille og roligt at kigge efter job andre steder. Rektor havde dog fortalt ham, at hvis der alligevel ville blive timer, så ville hun først tænke på ham. Det var ikke helt sandt. En måned senere blev han opsagt. Skolen begrundede det med manglende beskæftigelse i hans fag. Lars Asp Christensen undrede sig, fordi skolen havde fået rekordmange ansøgere til det kommende skoleår. Det resulterede i, at ledelsen valgte at udvide fra tre til fire spor. En anden kollega på deltid var også blevet opsagt. En tredje, som havde samme fag som Lars Asp Christensen, havde selv sagt op blandt andet på grund af utilfredshed med ledelsen, fortæller Lars Asp Christensen. Forundringen blev vendt til forbavselse, da han kort tid efter opdagede, at skolen søgte en underviser til såkaldte timerester i hans fag. Lars Asp Christensen kontaktede Gymnasieskolernes Lærerforening for at høre, om skolen måtte handle sådan.

"Det virker jo, som om de opsiger mig for at spare pædagogikum," siger Lars Asp Christensen. Det virkede også påfaldende på GL's juridiske konsulent Tina Barming.

"Det er jo klart, at man ikke kan afskedige folk med henvisning til arbejdsmangel, samtidig med at man slår timer op i vedkommendes fag," siger Tina Barming.
Hun kontaktede skolen, der blot gav udtryk for, at de ikke havde brug for ham. Efter forhandling tilbød skolen alligevel, at han kunne komme tilbage, men de ville stadig ikke give ham pædagogikum. Det var Lars Asp Christensen og GL ikke tilfredse med.

"Reglerne siger jo netop, at hvis man bliver fastansat uden at have pædagogikum, så skal man have pædagogikum inden for det første år. Det gælder, uanset om man er deltids- eller fuldtidsansat," forklarer Tina Barming.

Kompensation og nyt job
Det er ikke første gang, at GL oplever, at et gymnasium prøver at undgå pædagogikum. Men det er et brud med reglerne i pædagogikumbekendtgørelsen, hvor der står, at man skal i pædagogikum i ansættelsens første år. Derudover er det en overtrædelse af Deltidsloven, som forbyder forskelsbehandling af deltidsansatte.
Da GL og gymnasiets ledelse ikke kunne bliver enige, var GL nødt til at bringe uoverensstemmelsen videre til Personalestyrelsen. Tilsyneladende mente Personalestyrelsen også, at afskedigelsen var uberettiget, for de indvilligede i at give to måneders løn i kompensation. For Lars Asp Christensen betyder kompensationen ikke så meget, for den usikkerhed og frustration, som skolens ledelse har bragt ham i, ærgrer ham. Og at han blev snydt for pædagogikum.

"Jeg synes, at ledelsen handlede uanstændigt ved at holde mig hen især set i lyset af den svære situation, som jeg stod i," siger han.
Heldigvis fandt han hurtigt et nyt job og startede allerede i august i år i en fuldtidsstilling. Og hans pædagogikum er planlagt.

"Det er rart at være et sted, hvor man kan mærke, at det kører efter bogen, og hvor der er en grundlæggende tillid mellem lærerkollegiet og ledelsen. Lærerne er jo en vigtig del af skolen. "

Redaktionen har kontaktet Zahles Gymnasieskole, der ikke har ønsket at udtale sig.

 

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.

Annoncer