TEMA

Pensionsreform med status quo

23. maj 2016 af Morten Jest

En kommende pensionsreform i Grønland har sat nogle af de danske sind i bevægelse. Danskerne udgør jo en væsentlig del af arbejdsstyrken på den store ø. Nogle er derfor bekymrede for, hvad der sker, når deres pensioner – hvis reformen gennemføres – så at sige overflyttes til Grønland. Udfordringen er beskatningen, fordi skattereglerne ikke er ens i Danmark og Grønland.

Det grønlandske landsstyre har kigget fremad og – måske med selvstændighedsdrømmene i baghovedet – erkendt, at tvungne pensionsopsparinger kan være en god idé set i et velfærdsperspektiv.

Dernæst er der også et generelt økonomisk perspektiv for Grønland, i og med at en del af pengene med en reform kommer Grønland til gode, fordi man betaler skatten inden pensionsudbetalingen. Som det er nu, beskattes danskerne først, når pengene udbetales – og det er jo oftest i Danmark, mens man i Danmark samtidig har fradrag på opsparingen – en incitamentstruktur, da man skulle have danskerne til at spare op i større grad.

Det er således beskatningen af værditilvæksten, der kan generere indtægter for Grønland.

”Set med grønlandske briller har jeg forståelse for intentionen,” siger medlems- og markedschef Kenneth Petersen i pensionsfællesskabet Unipension, der jo blandt andet dækker MP Pension.

Han har netop holdt møde med akademikerne i tre grønlandske byer. Reformen vil ifølge Unipensions beregninger betyde status quo, men der vil selvfølgelig være nogle praktiske og tekniske forskelle i forhold til i dag. Det har dog ikke været let at overbevise medlemmerne i Grønland, forklarer Kenneth Petersen.

”Danskerne bør huske, at Grønland ikke er en provins i Danmark. Det svarer til at tage et job i udlandet – det er så at sige et led i pakken. Så man kan ikke forvente, at forholdene er fuldstændig som i Danmark. Hvis du for eksempel flytter til USA, træder der andre regler i kraft. Det er det, man skal sammenligne med.”

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.