TEMA

Pædagogikum er en succes

Pædagogikum er endelig blevet et samspil mellem teori og praksis. Det kan måske være svært at overskue for nogle kandidater, men det lykkes til sidst, fortæller det teoretiske pædagogikums uddannelseschef.

26. september 2011 af Malene Romme-Mølby

Pædagogikum er bedre end det tidligere, som var bedre end det tidligere, som var bedre end det tidligere, som...
Kort sagt så er den nuværende pædagogikumordning historisk set den bedste nogensinde, mener Erik Damberg, uddannelseschef på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet og med ansvar for det teoretiske pædagogikum. Han begrunder de positive ord med flere ændringer, men fremhæver især kursuslederfunktionen som en væsentlig styrkelse af pædagogikum.
"Kursuslederne tager hånd om kvaliteten af det praktiske pædagogikum. Og den form for styring har vi nok savnet tidligere," siger Erik Damberg. Det er især en fordel, fordi kandidaterne i dag kommer med fagkombinationer, som man ikke så tidligere. Kursuslederen er også en styrkelse af uddannelsen, fordi den kan binde det teoretiske op på den enkelte skoles strategi, uddyber han. 
"Men det praktiske pædagogikum er også afhængigt af, at kursuslederen tør tage lederrollen på sig og tage ansvar for pædagogikumkandidatens uddannelse," understreger han. 
Derfor er det også noget værre rod, hvis der er nogle kursusledere, der ikke sørger for at udfylde uddannelsesplaner for pædagogikumkandidaterne. For er de ikke udfyldt, så kommer kandidaterne måske til at mangle det faste overblik, som var hensigten med planerne, fortæller Erik Damberg. 

Det teoretiske pædagogikum har også ændret struktur, idet det nu består af de klassiske kurser, som man kender fra tidligere pædagogikumordninger. En nyskabelse i det teoretiske pædagogikum er workshopperne. Her behandles hver gang en pædagogisk problemstilling. Inden hver workshop afleverer kandidaterne en mindre opgave, hvor de forholder sig til temaet. Til workshopperne tager kandidaternes drøftelser udgangspunkt i opgaverne. 
"Workshopperne er derved meget deltagerstyrede. De bliver en mulighed for at binde kandidaternes erfaringer og problemstillinger fra skolerne sammen med teorien," fortæller Erik Damberg.

Plads til alle skoleformer
Erik Damberg har haft lejlighed til at læse GLs undersøgelse af pædagogikum, og selvom der er nogle interessante pointer, så er der ifølge ham også grund til at spise brød til. For undersøgelsen rummer en række metodiske svagheder blandt andet på grund af de få deltagere i undersøgelsen. 

"Fagenes samspil" i det teoretiske pædagogikum får den dårligste vurdering af kandidaterne i undersøgelsen. Erik Damberg er lidt i tvivl om, hvad der kan være årsagen til det, men gætter på, at det måske kan skyldes, at nogle kandidater fra andre skoleformer end stx har følt, at stx har fyldt for meget i faget. Det er i hvert fald en kritik, som han har hørt før. Derfor har de på det teoretiske pædagogikum besluttet, at de vil planlægge særskilte forløb af "fagenes samspil" til henholdsvis hhx, hf, htx og stx. Erik Damberg har tidligere også hørt fra nogle kandidater, at de har svært ved at forholde sig til "fagenes samspil", fordi de ikke har nået at beskæftige sig med det på skolen endnu. 
"De er ikke rigtig blevet indrulleret i samspillet mellem fagene på skolen. Derfor har de ikke fået det ind under huden endnu, og så kan noget af indholdet måske opleves som normativt og teoretisk," siger Erik Damberg. 
Han oplever ofte, at der er kandidater, der skal hjem på skolen og bede om at blive en del af det tværfaglige.

Pædagogikum er en succes
Der har også været kritik af, at der ikke er god nok sammenhæng imellem det teoretiske og det praktiske pædagogikum. Nogle har kritiseret pædagogikum for at være for tungt teoretisk.
"Men bekendtgørelsen siger jo, at kandidaterne skal reflektere over praksis. Og som det teoretiske pædagogikum er det vores ansvar at give dem noget at reflektere ud fra. Så refleksionen ikke bare sker ud fra en mavefornemmelse," forklarer Erik Damberg. 

I pædagogikums bekendtgørelse placeres ansvaret for forbindelsen mellem det teoretiske og det praktiske også hos skolerne, fortæller han.
Erik Damberg kan godt forstå, at nogle pædagogikumkandidater kan miste overblikket indimellem, fordi uddannelsen er utrolig presset. 
"Når langt de fleste kandidater afslutter pædagogikum med ret høje karakterer i opgaverne, så må man da sige, at uddannelsen er en succes," påpeger Erik Damberg. 
"De høje karakterer er tegn på, at selvom det måske har været svært at se sammenhængen undervejs i den hektiske hverdag, så lykkes det alligevel rigtig godt til sidst for de fleste at finde koblingen imellem det teoretiske og praktiske, så det smelter sammen," siger Erik Damberg.

 

Kommentarer

lør, 25/08/2012 - 20:20
Henry Vest

Det er da glædeligt at pædagogikum er blevet bedre. Da jeg var i pæd. fra 2003-2005 var det mildest talt til dumpekarakter, i hvert fald kurserne i alm. pædagogik. Det var stort set tidsspilde.

man, 03/09/2012 - 21:45
Lene Vestergaard

Spørgsmålet er, om uddannelseschef Erik Damberg ikke også opfattede pædagogikum som en succes i 2003 :-)

I hvert fald er det lidt morsomt, at han påpeger andres metodiske svagheder, mens hans egen bevisførelse er de høje karakterer.

Jeg tror, jeg vil give begge mine hf-klasser 12, så alle kan se hvor dygtig en lærer jeg er :-)

tir, 04/09/2012 - 21:25
Henry Vest

Selvrefleksion er i det hele taget ikke IFPR'ernes stærke side. Tænk, hvis en lærer fik kritik for sin undervisning år efter år, men alligevel var 100 % sikker på sin egen fortræffelighed. Det beskriver meget godt Erik Damberg & Co.

Det med karaktererne morede jeg mig også meget over.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.