Nyhed

Ombudsmand kritiserer fyring af gymnasielærer

Det var ikke i orden, da Campus Bornholm afskedigede gymnasielærer Søren Wilhjelm, slår Folketingets Ombudsmand nu fast.

31. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Særdeles kritisabelt – sådan beskriver Folketingets Ombudsmand nu fyringen af gymnasielærer Søren Wilhjelm.

Tidligere i år afskedigede Campus Bornholm gymnasielæreren med den begrundelse, at han havde ”optrådt bevidst illoyalt”.
Inden da havde Søren Wilhjelm skrevet en mail til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg, hvor han kritiserede Campus Bornholms ledelse for dens økonomiske dispositioner i forbindelse med et byggeri.
Kritikken kom dagen inden, Finansudvalget skulle godkende en ekstraordinær bevilling til byggeriet. Derfor mente skolens ledelse, at det var et forsøg på at skade Campus Bornholm og valgte at afskedige ham.

Medarbejdere må udtrykke sig skarpt
Men den vurdering er Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, ikke enig i:

”En offentlig myndighed skal kunne tåle, at medarbejdere deltager i den offentlige debat om myndigheden. Og den skal kunne tåle, at medarbejdere til en vis grad udtrykker sig skarpt og polemisk. Også selv om udtalelserne falder på et ubelejligt tidspunkt for myndigheden," siger Ombudsmanden.

Han ser sagen fra Bornholm som endnu et eksempel på, at mange offentlige arbejdspladser tilsyneladende mangler tilstrækkelig viden om de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden har nu henstillet til Campus Bornholm, at skolen genoptager sagen om afskedigelsen af gymnasielæreren.

Misinformation af medarbejdere
Efter afskedigelsen sendte Campus Bornholm et orienteringsbrev til samtlige af skolens medarbejdere. Det brev beskriver Ombudsmanden også som "særdeles kritisabelt".

”Brevet gav ikke et retvisende billede af de ansattes adgang til at ytre sig – også kritisk – om forhold på skolen, herunder om deres eventuelle uenighed med ledelsen om dens økonomiske dispositioner,” skriver Ombudsmanden i kendelsen.

Han har derfor bedt skolen om at sikre sig, at medarbejderne ikke er i tvivl om deres ytringsfrihed, herunder at de har ret til at fremsætte kritik af skolen i den offentlige debat uden først at gå til ledelsen.

Rammerne er flyttet
Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen, er glad for afgørelsen. 

”Ombudsmandens afgørelse glæder mig overordentligt meget, og jeg vil gerne lykønske Søren Wilhjelm med afgørelsen. Jeg har politisk kæmpet imod den tavshedskultur, som er ved at brede sig. Derfor er det vigtigt, at ombudsmanden med sin afgørelse får flyttet rammerne i forhold til retspraksis om, hvordan offentligt ansatte kan ytre sig. Med afgørelsen har ombudsmanden slået fast, at man som offentligt ansat kan ytre sig rimeligt skarpt,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

GL har tidligere uden held forsøgt at få skolen til at ændre afskedigelsen til en advarsel.

Annette Nordstrøm Hansen hæfter sig ved, at ombudsmanden går i rette med Campus Bornholms interne retningslinjer.

”Ledelsen kan således ikke via interne regler indskrænke medarbejdernes ret til at ytre sig på egne vegne i den offentlige debat,” siger GL-formanden.

Genansættelse
GL’s mål er nu at få genansat Søren Wilhjelm.

”Vi har allerede aftalt et møde med Søren om, hvordan det skal gribes an. Endvidere vil Ombudsmandens afgørelse få betydning for, hvordan vi i GL i fremtiden vil vejlede medlemmer om ytringsfrihed,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Kommentarer

tor, 01/09/2016 - 20:37
Stig Wørmer
lektor
Storstr.VUC

Campus Bornholms fyring af Søren Wilhjelm er af ombudsmanden kendt ugyldig. Det er en krænkelse af ytringsfriheden - at han ikke kunne give udtryk for kritik af sin ledelse uden at skulle fyres for det.

Det er godt at GL har fulgt denne sag om ledelsesmæssig vilkårlighed til dørs.

Men hvordan får han så "satisfaction"?

Ifølge den "danske model" behøver der ikke at ske noget. Der er jo ikke noget virksomhedsråd, som i Tyskland og andre steder, hvor de ikke er så heldige at have en "dansk model", som kunne have hindret fyringen i første omgang.

Bliver han genansat med en næse til ledelsen på Campus Bornholm? (her ved vi allerede nu at vi skal grine!), for det sker ikke.

Får han en klækkelig erstatning? Næppe! Men måske nogle måneders lønkompensation.

Men så må han absolut være berettiget til genanbringelse ved GL's hjælp!

Andet manglede bare.

Ombudsmandens afgøresle viser glædeligvis at der er visse grænser for krænkelser på det offentlige arbejdsmarked.

 

 

fre, 02/09/2016 - 08:24
jørgen cseh
underviser
Fredensborg kommuneJeg går ud fra, at de personer der har mishandlet denne sag, ikke længere arbejder for foreningen. At lægge sig betingelsesløst ned for modparten kan ALDRIG være vejen frem for en FAGforening. Når ytringsfriheden er under pres, er det ALTID fagforeningens ypperste rolle at værne om den. Hvor ofte er man ikke blevet revet i næsen med, at man skal gå kommandovejen, uden at det har haft nogen virkning. Men når man har at gøre med en fagforening, der lagde sig logrende ned for for Corydon, kan det sådan set ikke undre.

fre, 02/09/2016 - 12:33
Annette Nordstr...
Formand
GL

Det er fagforeningens rolle både at værne om ytringsfriheden og om medlemmernes ansættelse. I Søren Wilhjelms sag gik vi efter at fastholde Sørens ansættelse på Campus Bornholm. Det lykkedes som bekendt desværre ikke i første omgang, men på baggrund af ombudsmandens afgørelse, lærerkollegiets pres og GL’s indsats er det heldigvis lykkedes at få Søren genansat.

I bagklogskabens klare lys kan vi se, at vi skulle have haft en bedre dialog med Søren om, hvilken tilgang der skulle være til sagen. De fleste medlemmer har som udgangspunkt, at de gerne vil have reddet deres ansættelse med mindst mulig opmærksomhed, når der opstår problemer af den ene eller anden art. Konkret skulle vi have drøftet med Søren – og det er det, vi skal lære af denne sag – om vi skulle have gået efter at få afskedigelsen ændret til en advarsel (som GL gik efter), eller om sagen skulle have været løftet politisk/principielt. Nu er der ingen tvivl om, at Sørens sag skulle have været løftet som en politisk, principiel sag. Nu glæder vi os over, at ombudsmandens klare afgørelse både har hjulpet Søren og vil have stor betydning i fremtidige sager om ytringsfrihed.

fre, 02/09/2016 - 21:55
Stig Wørmer
lektor
Storstr.VUC

Kort: Det er umådeligt vigtigt at GL alligevel IKKE gik efter at Søren Wilhjelm skulle have en advarsel (en advarsel for at bruge sin grundlovssikrede ytringsfrihed, jamen, hvad tænker I dog på?).

Ombudsmandens klare afgørelse bør være en lærestreg (en af de gode af slagsen) og samtidig en løftestang i kampen for ytringsfrihed på det offentlige arbejdsmarked.

Basta!

lør, 03/09/2016 - 15:39
Niels Christiansen
Lektor
Vejlefjordskolen

"Nu er der ingen tvivl om, at Sørens sag skulle have været løftet som en politisk, principiel sag."

Kære Annette og/eller I, der måtte være enige i udsagnet.

Jeg kan godt forstå de mange mennesker, særligt Søren Wilhjelm, der måtte have savnet GL i denne sag.

Men der er vel ingen, der kan sige med vished, at sagen var faldet bedre eller blot lige så godt ud for Søren Wilhjelm ad anden vej end ombudsmanden. Hvem tør stille sig til dommer over GLs juristers eller advokats vurdering af, at man ikke ville vinde en "sag"? Den vurdering kan vel fortsat have været rigtig. En sådan sag ville det jo ikke have været ombudsmanden, der skulle have afgjort.

Som en Thora Hvidtfeldt Rasmussen skriver om en af de dømmende instanser i kommentartråden under folkeskolen.dks artikel "Arbejdsretten: Der skal ikke tid på lærernes forberedelse" af 3. juni 2016:

"Hvornår har arbejdsretten sidst afgivet en dom, der var til fordel for arbejdstagerne?"

Men et tillykke og et godt kæmpet til Søren Wilhjelm også herfra.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.