Nyheder

Nyhed
Ekspert til politikerne: Drop karakterkravet til gymnasiet
27. januar 2015 af Tina Rasmussen
Karakterkrav er ikke løsningen, når man skal vurdere, om unge er egnet til gymnasiet. I stedet bør man styrke vejledningen i grundskolen. Det mener Lars Ulriksen, professor ved Institut for... more
Nyhed
Sådan hjælper du eleverne bedst igennem AT
26. januar 2015 af Katrine Pinborg
I dag bliver årets emne til almen studieforberedelse (AT) offentliggjort. Uger med vejledning, metodetænkning og synopsis skydes i gang.Eleverne skal ud fra emnet finde en sag, de kan grave sig ned i... more
Interview
Dansklærere: Gymnasieudspil er alt for ensidigt
23. januar 2015 af Malene Romme-Mølby
Regeringens gymnasieudspil bærer for meget præg af nyttetænkning og studieforberedelse.Det mener Dansklærerforeningen for stx og hf, der savner dannelse i udspillet.”Udspillet giver svar på,... more
Nyhed
Lærere om karakterer i beskåret NV: "Uforsvarligt"
22. januar 2015 af Johan Rasmussen
Der bliver kortere tid til fordybelse, til gengæld skal elevernes karakterer tælle med på eksamensbeviset. Det bliver resultatet af regeringens forslag til ændringer af det naturvidenskabelige... more
Nyhed
Negative tal: 95-procent-målsætningen er langt væk
21. januar 2015 af Johan Rasmussen
Så gik den ikke længere. Efter syv års fremgang, viser Undervisningsministeriets tal en tilbagegang af, hvor mange unge der i fremtiden vil tage en ungdomsuddannelse.Om ti år vil 84 procent af en... more
Nyhed
Nyt blad om integration og professionel kapital
21. januar 2015 af Malene Romme-Mølby
Årets første nummer af Gymnasieskolen udkommer i dag.Flere kulturer i klasseværelserneDer er sket en fordobling af indvandrere og efterkommere i gymnasiet fra 2003 til 2013.Gymnasierne fokuserer... more
Kronik
Økonomididaktikkens indtog
21. januar 2015 af
Konstant sætter vi verden på begreb så at sige. Da verden jo ikke taler af sig selv, men er nødt til at blive forstået ved hjælp af de begreber, vi har til rådighed, benytter og konstruerer, ja, så... more
Nyhed
Studenter er ikke rustet godt nok til videre studier
21. januar 2015 af Tina Rasmussen
Højere faglighed, adgangskrav og mere matematik. Det er de ting, der fylder mest, når politikerne på Christiansborg taler om justeringer af gymnasiet. Men set fra Lars Ulriksens stol på Københavns... more

Sider