Nyhed

Ny historieeksamen 'opfundet' i ministerens egen læreplansgruppe

24-timers eksamen i historie er væk i udkastet til den nye læreplan. Den nye korte historieeksamen kommer fra ministerens tværfaglige læreplansgruppe.

17. marts 2017 af Johan Rasmussen
Historelærerforeningen vil i deres høringssvar til læreplanerne argumentere for, at 24-timers eksamen bevares. I udkastet fra Undervisningsministeriet foreslås en eksamen med halvanden times forberedelse.

Historielærerforeningen kritiserer, at undervisningsministerens tværfaglige læreplansgruppe har sat sit fingeraftryk på fremtidens eksamen i historie.

24-timers eksamen er blevet droppet i udkastet til læreplanen for historie, som netop nu er i høring. I stedet er den i udkastet blevet erstattet af en eksamen med halvanden times forberedelse.

Denne eksamensform er identisk med et forslag, som kommer fra undervisningsminister Merete Riisagers (LA) tværfaglige læreplansgruppe.

Gruppen blev nedsat kort før jul og består af syv medlemmer, som undervisningsministeren har håndplukket.  

Læs: Minister håndplukker medlemmer til ekstra arbejdsgruppe

Læreplansgruppen for historie, som er udpeget af Undervisningsministeriet, anbefalede ellers, at 24-timers eksamen bevares. Men den anbefaling er ikke taget med i det endelige udkast fra Undervisningsministeriet.

“Det er mærkeligt, at en tværfaglig læreplansgruppe, som er håndplukket af ministeren, kan 'overrule' en læreplansgruppe med blandt andre fagkonsulenten for historie og repræsentanter fra den faglige forening og universitetet,” siger David Kyng, der er formand for Historielærerforeningen for gymnasiet og hf.  

Asger Wille, som er historielærer på Køge Gymnasium, har siddet i den tværfaglige læreplansgruppe. I gruppens arbejdsbeskrivelse indgik i første omgang ikke eksamen.

Han fortæller dog, at eksamensformer blev drøftet i løbet af de tre arbejdsmøder, hvor den tværfaglige læreplansgruppe gennemgik læreplanerne.

“Jeg og andre i gruppen mente, at vi også skulle forholde os til eksamen, da eksamensformen har stor betydning for undervisningen,” siger Asger Wille.

To forslag til eksamen
Da læreplansgruppen for historie havde afleveret dens udkast til en læreplan for historie, var der to forslag til eksamensformer: A: En 24-timers eksamen og B: En projektopgave, som eleverne skulle op og forsvare mundtligt.

Medlemmerne i den tværfaglige læreplansgruppe var modstandere af forslaget om en eksamen med en projektopgave, fortæller Asger Wille.

Han fortæller også, at han foreslog en historieeksamen med halvanden times forberedelse i stedet for en 24-timers eksamen. Asger Wille understreger dog, at han ikke bare har fundet på den eksamensform ud af det blå, men at flere historielærere over for ham har givet udtryk for, at de gerne ser den eksamen.

Ifølge Asger Wille har han også talt med historielærere, som fortæller, at de foreslog en eksamen med kort forberedelsestid på de såkaldte FIP-kurser i efteråret. Det var på de kurser, at læreplansgruppen fremlagde udkastet til læreplanerne og bad om feedback fra lærerne.   

“Den nye eksamensform med halvanden times forberedelse holder fast i det problemorienterede, men betyder samtidig, at eleverne skal stå til ansvar for hele pensum for alle tre år i gymnasiet,” siger Asger Wille.

Viden og kundskaber
Undervisningsministerens tværfaglige læreplansgruppe har i deres anbefalinger skrevet, at ordet kundskaber for sjældent optræder i læreplanerne, og gruppen anbefaler, at det sikres, at det i læreplanerne er tydeligt, at kompetencer bygger på viden og kundskaber. 

Asger Wille fortæller, at de formuleringer også er udtryk for et dannelsessyn, som igen hænger sammen med eksamensformerne.

“Jeg mener, at 24-timers eksamen i et vist omfang mere måler kompetencer som for eksempel kompetencen i at overskue store tekstmængder i løbet af 24 timer, end den måler viden og kundskaber,” siger Asger Wille.

Den tværfaglige læreplansgruppe har dog ikke i dens anbefalinger nævnt 24-timers eksamen i historie eller de andre fag, hvor den eksamensform er forsvundet.

Men den nye eksamen med halvanden times forberedelse i historie kommer fra den tværfaglige læreplansgruppe og er en del af de skriftlige anbefalinger fra gruppen.

“Det er mit klare indtryk, at der er blevet lyttet til os,” siger Asger Wille.

Problematisk rolle
Formanden for Historielærerforeningen for gymnasiet og hf, David Kyng, mener, at den tværfaglige læreplansgruppes rolle er problematisk.

“Jeg mener, der skal være et armslængdeprincip mellem ministeren og dem, som skriver læreplaner. I dette tilfælde er det på kant med armslængdeprincippet,” siger han.

Læreplanerne er lige nu i høring, og antallet af 24-timers eksamener er beskåret kraftigt, viser udkastene.

Læs: Lærere: Forkert at afskaffe 24-timers eksamen

Partierne bag gymnasiereformen har været enige om at reducere antallet af 24-timers eksamenerne, men nu mener rød blok, at der er blevet skåret for kraftigt i eksamensformen.

Læs: Politikere uenige om 24-timers eksamen

Vil fremme refleksion
Historielærerforeningen anbefaler i deres høringssvar til politikerne at bevare 24-timers eksamen. David Kyng håber, at politikerne i sidste ende vil lytte til foreningens argumenter i stedet for at vælge den nye eksamensform fra den tværfaglige læreplansgruppe.

“Vi mener, at eleverne skal kunne vise sammenhæng og refleksion i historiefaget. En eksamen med kort forberedelse peger mere i retning af at afprøve paratviden og udenadslære. Al historiedidaktisk forskning viser, at det ingen effekt har at øve årstal og paratviden,” siger David Kyng.

I foreningens høringssvar foreslår historielærerne dog, at eleverne til 24-timers eksamen fremover skal perspektivere til andre undervisningsforløb i pensum.

“Det betyder, at eleverne i højere grad bliver testet i flere historiske perioder til eksamen,” siger han.

Asger Wille er medlem af hovedbestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). I den tværfaglige læreplansgruppe repræsenterer han dog ikke GL.

Kommentarer

fre, 17/03/2017 - 21:29
fgbf@frsgym.dk

Må jeg som medlem af den tværfaglige lærerplansgruppe have lov til at citere fra vores anbefalinger, dvs kilden:

Vi anbefalede ordret:

·      den foreslåede prøveform B i historie A stx ændres til en prøveform med relativt lang forberedelsestid og efterfølgende mundtlig eksamination, fx 1½ times forberedelse med et mindre sæt kilder og en efterfølgende eksamination på 30 minutter.

 

Det var, som det kan ses af ovenstående ikke et spørgsmål om prøveform A eller B, der blev diskuteret. Når vi lavede ovenstående anbefaling var det bl.a. på baggrund af de tilbagemeldinger, der var på FIP-kurserne, hvor utilfredsheden med den af lærerplansudvalget foreslåede prøveform B var markan.  Dvs. tilbagemeldinger også fra historielærerforeningens medlemmer. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad David Kyng begrunder sin påstand om "overruling" med. 

Mvh. Bodil Fogh

søn, 19/03/2017 - 11:00
David Kyng

Jeg har tolket det på den måde, at den alternative prøveform B I opstiller også er den I anbefaler. Resultatet er også blevet, at den prøveform er skrevet ind i de læreplaner, som nu er i høring. Asger Wille siger i artiklen: "Det er mit klare indtryk, at der er blevet lyttet til os”, (og her taler han om valg af prøveform).

Hvis det ikke var hensigten med jeres anbefalinger, at jeres prøveform B skulle være den gældende, så glæder det mig. Lars Høyer Holmquist har andetsteds givet udtryk for, at der i den tværfaglige læreplansgruppe var stemning for at beholde 24-timers prøven i historie. Det vil være en stor hjælp, hvis I vil give udtryk for dette over for ministeren og forligskredsen på en måde som ikke kan misforstås.

søn, 19/03/2017 - 20:42
fgbf@frsgym.dk

Kære David Kyng. Vi anbefalede en ny prøveform B. Det står sort på hvidt. Jeg mente, at det var berettiget ud fra mandatet om fokus på kundskaber og viden  - og selvfølgelig også ansporet af den massive kritik af projekteksamen blandt deltagerne på FIP-møderne - at gå ud over gruppens egentlig arbejdsbeskrivelse og bakke op om en alternativ B-form.

Jeg vil af grunde, som jeg har anført andetsteds, selv foretrække prøveform B. Men det sådan set sagen uvedkommende i denne sammenhæng. Vi har hverken anbefalet prøveform A eller B og kommer heller ikke til at gøre det. Du har draget konklusioner på baggrund af gisninger, som du intet belæg har for.

Hilsen Bodil Fogh

ons, 22/03/2017 - 12:23
asgerwille

Kære David

Når jeg udtaler, at det er mit indtryk, at der er blevet lyttet til os, taler jeg om de skriftlige anbefalinger generelt. Jeg medgiver, at det er formuleret uklart i artiklen, men det er ikke desto mindre sådan, det hænger sammen. 

Bodil har klart gjort opmærksom på, at vi intet sted udtaler os om 24-timers eksamen. Det står sort på hvidt i de anbefalinger, vi har givet. 

At jeg selv, og Bodil kan jeg læse, er tilhænger af den nye eksamensform er en anden sag. Det er vel legitimt, at jeg som historielærer mener, at det er en bedre eksamensform? Det er i sammenhæng med anbefalingerne fra gruppen irrelevant, hvad jeg personligt foretrækker. Det fremgår intetsteds af anbefalingerne, og jeg taler ikke på vegne af gruppen. Det gør kun vores skriftlige anbefalinger.

Asger Wille

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.