Nyhed

Moderniseringsstyrelsen "forventer" tidsregistrering

Moderniseringsstyrelsen "forventer", at gymnasielærerne registrerer deres arbejdstid - men svarer ikke klart på, om det er et direkte krav i overenskomsten.

7. oktober 2013 af Tina Rasmussen
Shutterstock

Rektorer på flere af landets gymnasier er ligeglade med, om lærerne registrerer deres arbejdstid.

Men i Moderniseringsstyrelsen forventer man, at lærerne gør det.

Som gymnasieskolen.dk skrev for nylig gider lærere på flere gymnasier ikke registrere, hvor mange timer de arbejder. Rektorerne på de pågældende skoler accepterer det. Og det samme gør rektorernes formand.

”Jeg anser det ikke som et problem, at lærerne ikke tidsregistrerer,” lød det fra Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

GL og rektorer uenige
Tidsregistrering er en del af lærernes nye overenskomst, der trådte i kraft 1. august. Men lærere og rektorer er uenige om, hvordan aftalens indhold skal tolkes. I Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) mener man, at tidsregistrering er et direkte krav. I rektorforeningen mener man derimod, at det kun er et krav, at skolerne stiller et tidsregistreringssystem til rådighed – ikke at lærerne bruger det.

Gymnasieskolen.dk har derfor spurgt vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Barbara Bertelsen om, hvordan aftalen skal forstås. Vi har bedt om svar på følgende spørgsmål: Er det et krav ifølge overenskomsten, at lærerne registrerer deres arbejdstid? Hvis man som rektor stiller et system til tidsregistrering til rådighed, men lærerne ikke bruger det, lever man så op til Moderniseringsstyrelsens fortolkning af overenskomsten?

Ikke ja eller nej
Men Barbara Bertelsen svarer ikke direkte på spørgsmålene. Hun mener ikke, at de kan "forsimples" og besvares med et ja eller nej. Hun vil ikke interviewes, men skriver – via Moderniseringsstyrelsens pressemand – i en mail:

”Finansministeriet, Akademikerne og GL aftalte ved OK 13, at alle gymnasier skal etablere et tidsregistreringssystem fra 1. august 2013. Implicit i aftalen er der en forventning fra parterne om, at lærerne bruger tidsregistrering. Men der er også et behov for, at både lærere, tillidsrepræsentanter og ledere nu får tid til at vænne sig til den store kulturforandring, som gymnasielærernes nye arbejdstidsregler indebærer."

Særlig forpligtelse
GL’s formand Gorm Leschly mener, at Moderniseringsstyrelsens svar giver ham medhold i, at tidsregistreringen skal tages i brug for, at man kan overholde overenskomsten. 

”Nu har vi aftalt et tidsregistreringssystem, og det skal vi have til at fungere. Selvom det er en voldsom kulturændring for både lærere og ledelse, fritager det ikke rektorerne for at tage deres ledelsespligt alvorligt, og som rektorformand har Jens Boe Nielsen en særlig forpligtelse,” siger Gorm Leschly og tilføjer:

”Tidsregistrering er og bliver det værktøj, vi har til at dokumentere, om der er sammenhæng mellem opgaver og arbejdstid.”

Han peger i øvrigt på, at tonen var klar i det brev, som Moderniseringsstyrelsen sendte ud til lederne på landets gymnasier i foråret. Her skrev Moderniseringsstyrelsen blandt andet:

”Med de nye arbejdstidsregler har ledelsen på uddannelsesinstitutionerne fået ledelsesret – og dermed også ledelsespligt – over tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. Tidsregistreringen er i den forbindelse et nødvendigt værktøj.”

Kommentarer

tir, 08/10/2013 - 08:40
Gregers Friisberg
TR
Nyk. Kat.dr.skole

Moderniseringsstyrelsen skriver i sin Vejledning om ny regler for Gymnasielærere fra juli 2013:

"... tidsregistrering (er) en nødvendig forudsætning for at kunne opgøre den samlede
arbejdstid ved årets afslutning og derved danne grundlag for at opgøre merarbejde".

Man må derfor undre sig noget over rektorformandens udmelding. Hvordan kan man vide sidst på året, hvor meget folk har arbejdet, hvis der ikke er registreret tid? Det bliver måske lettere at bosse folk på plads inden for de 1680 timer, men det giver ikke meget retssikkerhedsfølelse hos medarbejderne.

tor, 10/10/2013 - 13:08
Peter Hertz
Lektor
KVUC

Vi har faktisk pligt til at tidsregistrere. Moderniseringsstyrelsen skriver:
"Pligten til tidsregistrering for den enkelte lærer er aftalt mellem overenskomstens parter og kan ikke fraviges ved lokal aftale."

http://hr.modst.dk/Publications/2013/Vejledning%20om%20nye%20regler%20for%20gymnasielaerere/Tidsregistrering.aspx

fre, 11/10/2013 - 09:55
Søren Toft
Lektor

Det er da noget underligt noget, det med den tidsregistrering.
Så vidt jeg forstår debatten her, så lyder det nærmest som om det er GL der kræver at vi tidsregistrerer.
Den er jeg for gammel til at hoppe med på.

Jeg ved at nogle af mine yngre kolleger med børn er begyndt at tidsregistrere. Det giver vist anledning til en del overvejelser omkring hvordan man bruger sin tid fornuftigt. Og det er jo fint nok.
Spørgsmålet er vel, hvad det er for medarbejderstil man ønsker sig i gymnasieskolen.

fre, 11/10/2013 - 11:49
GormLeschly

Hej Søren . Ja Peter har ret og når der ikke foreligger en akkordaftale er tidsregistrering lærerens beskyttelse mod det grænseløse arbejde. Lærerne arbejder jo ikke uden højeste arbejdstid men med en årsnorm på 1924 timer. Du skal tænke på at hvis man ikke tidsregistrerer har man ingen mulighed for at modargumentere et ekstrahold eller mere arbejde i løbet af skoleåret i forhold til det budgetudspil/timefagfordeling ledelsen er kommet med. Ligeledes hvis du bliver syg, har omsorgsdage mv så risikerer du , hvis du ikke registrerer, at miste retten til løn i disse tilfælde for det kan jo ikke forudplanlægges af ledelsen,hvor mange dage der her kan blive tale om. Så ja , det er GLs klare og alvorlige anbefaling at man tidsregistrerer. Ellers risikerer man at komme i vanskeligheder. Derfor er det også mangel på eller dårlig ledelse at melde ud at tidsregistrering er frivillig eller undlade at give en ordentlig vejledning desangående. Se iøvrigt de gode eks på sober vejledning fra skoler, som ligger på GLs hjemmeside
Gorm

fre, 11/10/2013 - 17:32
Erling Iversen
Lektor

Især til Søren Toft.

Ifølge "sædvanligvis velunderrettet" kilde på ledelsessiden kom tidsregistrering ind i OK13 efter GLs ønske. Det er heller aldrig modsagt fra GLs side, og det er "vel" også en af de få muligheder for begrænse arbejdstiden. (En af de andre muligheder er fuld tilstedeværelse 7.4 timer om dagen.)

Jeg siger til mine kolleger, at de er på alene på Herrens mark, hvis de ikke tidsregistrerer og føler, de har travlt. Så findes der ikke nogen dokumentation for, hvor meget der bliver lavet, kun håbet om at ledelsen vil mildne luften for de rundbarberede. Jeg og GLs sagsbehandlere har jo ikke noget at argumentere med.

Og når vi er ved det, så er det i øvrigt er det også GL, der har ønsket OK13-skibet søsat 1.8.13 i stedet for at vente et år.

God uge 42, Med venlig hilsen.

lør, 12/10/2013 - 08:02
Gregers Friisberg
Kære Søren. Du har ret i, at det ikke umiddelbart er udtryk for nogen god arbejdskultur at hænge i en klokkestreng som den, tidsregistreringen lægger op til. Men det er jo Bjarne Coridon, der har lanceret begrebet "normalisering" - ikke noget, der umiddelbart klinger godt sammen med den kultur, vi har været vant til på gymnasierne. Det truer rent ud sagt med at ødelægge vore arbejdspladser. Vi kan jo ikke umiddelbart sammenlignes med arbejdspladser i den såkaldt "normale sektor" af arbejdslivet. Det er da også af nød, GL går ind i det. Det er for at sikre, at vi ikke bliver underlagt det grænseløse arbejde.
tor, 31/10/2013 - 12:35
Kasper Lauest
Lektor
Gammel Hellerup Gymnasium
Det er besynderligt at GL forsøger at tvinge egne medlemmer til en praksis der forringer arbejdsglæden og iøvrigt intet som helst reelt formål tjener. Tidsregistrering beskytter lige så lidt imod merarbejde som det beskytter elever imod dårlige karakterer at de registrerer hvor lang tid de bruger på lektielæsning. Får eleven dårlige karakterer trods det at de registrerer en masse timer, så er det fordi de enten er for dumme eller læser lektier forkert. Arbejder læreren "for meget" er det fordi de ikke arbejder "rigtigt". Men jeg er spændt på at se hvor langt GL vil gå i bestræbelserne på at modarbejde deres egne medlemmers interesser. Jeg opfordrer åbent alle gymnasielærere til at registrere nøjagtig 1924 timer fordelt på 7,4 x 260. På den måde bruger man mindst mulig tid og ærgelse på dette absurde system og samtidig er man solidarisk overfor sine kolleger. Det system GL lægger op til er at der skal være alles kamp imod alle på arbejdspladserne om at få del i skolens midler. Det vil jeg ikke være med til.
tor, 31/10/2013 - 19:21
GormLeschly
Jeg vil henvise dig til mit svar her i tråden 11/10 for nogle eks på, hvorfor en tidsregistrering er vigtig, såfremt din skole ikke har en lokal aftale. Så den tjener et formål. Jeg forstår ikke, hvorfor en tidsregistrering skulle være alles kamp mod alle, og I GL vil vi slås for, at der selvfølgelig ikke skal kunne pålægges (vilkårligt) merarbejde uden betaling. Jeg ved ikke, hvordan din ledelse agerer i denne sag, men Modstyrelsen og GL er ret enige i, hvordan håndteringen af tidsregistrering eksemplarisk skal foregå. Jeg vil foreslå rektorforeningen et fælles initiativ i forlængelse af denne enighed, snarest når vi mødes.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.