Nyhed

Mere hjælp til ensomme unge

I hver gymnasieklasse sidder en eller to elever, der føler sig ensomme og udenfor. ?Et pilotprojekt, der har givet københavnske lærere redskaber til at danne et godt klassefællesskab, bliver nu et landsdækkende tilbud.

18. november 2011 af Tina Rasmussen

Siden begyndelsen af året har gymnasielærere i hovedstadsområdet fået redskaber til at skabe et godt klassemiljø og hjælp til at spotte ensomme elever. Og med gode resultater.

En tom pengekasse har imidlertid truet med at sætte en stopper for pilotprojektet, som den frivillige organisation Ventilen står bag. Men nu kommer der økonomisk støtte fra Mary Fonden. Dermed kan initiativet fortsætte og oven i købet blive udvidet til hele landet.

"Alle de tilbagemeldinger, vi har fået, har været positive. Men der er mange ideer, vi har måttet lade ligge, så vi føler jo slet ikke, at vi er færdige med arbejdet. Derfor er vi rigtig glade for, at projektet nu kan fortsætte og videreudvikles," siger Rillo Snerup Rud, sekretariatsleder i Ventilen.

Formålet med projektet, der bærer titlen Netværk ud i livet, er todelt: Dels skal lærerne blive bedre til at opdage de ensomme elever og hjælpe dem videre, dels skal de forebygge, at problemet i det hele taget opstår. Det kan man blandt andet gøre ved at styrke fællesskabet i klasserne.

Hidtil har initiativet kun været møntet på gymnasier i Region Hovedstaden. Startskuddet gik i januar med et seminar, hvor 30 lærere blev introduceret til en række redskaber og metoder. Efterfølgende har de selv planlagt og sat forløb i gang på deres skole.

"Mange har lavet klasseregler og brugt de såkaldte makkerskabsgrupper i deres 1.g-klasser," fortæller Rillo Snerup Rud.

Fordi der også var stor interesse for projektet uden for København, gennemførte Ventilen i april - mod deltagerbetaling - et lignende seminar i Vejle.

Reelt problem
Pengene til Netværk ud i livet kom i første omgang fra en udviklingspulje under Folketingets satspulje. At projektet nu kan fortsætte i de næste tre år, skyldes, at Mary Fonden har valgt at gå ind i det. Tidligere har fonden sat gang i projekter om vold og mobning. I år er ensomhed føjet til listen over indsatsområder.

"Fra eksperter ved vi, at ensomhed blandt unge er et stort og reelt problem. Ved at gå sammen med Ventilen kan vi være med til at udbrede og videreudvikle et projekt, som lærerne har udvist stor interesse for, og som kan gøre en forskel for de stille og ensomme elever," siger Helle Østergaard, projektchef i Mary Fonden.

Ventilen og Mary Fonden arbejder nu sammen om at videreudvikle de metoder og redskaber, som lærerne, der var med på seminaret i januar, har afprøvet. Desuden skal helt nye værktøjer udformes. I august 2012 er det tanken, at 17 gymnasier og 3 erhvervsskoler fordelt over hele landet skal afprøve metoderne. Forløbet vil blive fulgt tæt og evalueret. Herefter skal projektet bredes ud til alle interesserede gymnasier.

"Mange lærere synes, at de mangler redskaber til at håndtere de elever, der har det svært. De vil gerne hjælpe, men er bange for at gøre noget forkert," siger Rillo Snerup Rud.

Tryghed i starten
Nina Holst, der underviser i dansk og historie på Ordrup Gymnasium, har arbejdet med makkerskabsgrupper i to 1.g-klasser. Eleverne er på forhånd blevet sat sammen to og to. De første tre uger skal de sidde ved siden af hinanden i timerne, lave gruppearbejde sammen og give deres noter videre, hvis makkeren er syg.

"Det har været en stor succes. Eleverne synes, det har været rigtig rart, at de fra starten vidste, hvem de skulle være sammen med. De følte sig trygge, selvom meget jo er forvirrende i den første tid," siger Nina Holst.

På gymnasiet nord for København er man så begejstret for metoden, at den er blevet en fast del af introforløbet, og Nina Holst glæder sig over, at projektet bliver landsdækkende.

"Jeg synes, at alle skoler burde bruge makkerskabsgrupper i 1.g. Det skaber et fællesskab i klassen og er på den måde med til at forhindre ensomhed - og dermed også frafald," siger hun.

Cand.psych., ph.d. Mathias Lasgaard fra Syddansk Universitet vil følge og evaluere projektet. Han stod i 2009 bag en landsdækkende undersøgelse, der viser, at der i hver eneste gymnasieklasse er mindst en eller to elever, der er ensomme eller mistrives. Undersøgelsen viser desuden, at der er en tydelig sammenhæng mellem ensomhed og overvejelser om at droppe ud af gymnasiet.

Har man lyst til at deltage i projektet som en af de 20 skoler i udviklingsfasen, kan man kontakte Ventilen på telefon 70 20 83 08.

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.