Blogindlæg

Manglende it i pædagogikum

Der er for lidt it i teoretisk pædagogikum.

21. februar 2013 af Anne Boie Johannesson

Jeg har en lærerkandidat på et af mine kemihold for tiden. Og jeg er dybt frustreret! Ikke over ham, men over den manglende sammenhæng mellem teoretisk og praktisk pædagogikum. Der kommer ingen information til mig om, hvad der sker på teopæd-kurserne, eller om hvad vi forventes at gøre for at få teori og praksis til at hænge sammen. For det er vel meningen, at kandidaterne i deres refleksioner over undervisningen skal kunne trække på relevant teori – eller hvad?

Nå, men efter at have efterlyst informationer blandt kollegerne uden at finde ud af noget, gik jeg ind på Ministeriet for Børn og Unges hjemmeside. Her er der linket til SDU’s hjemmeside, da det er dem, der står for teoretisk pædagogikum for tiden. Men linket var dødt! Så søgte jeg på SDU’s hjemmeside, hvorefter jeg fandt nogle litteraturlister. Så langt, så godt.

Nu ligger min interesse i høj grad indenfor it-didaktik, så jeg støvsugede litteraturlisterne med det fokus. Det eneste sted, der er litteratur om it, er i forbindelse med endags-workshoppen om ”It i undervisning og læring”.  Litteraturlisten er ganske kort: Der skal læses et kapitel om it i samfundsfagsundervisning, en artikel om lærer- og elevroller i projektorganiseret og netstøttet undervisning samt ”Magt og afmagt – om it i gymnasiet”. Der er forslag til yderligere tre artikler, der dog kun er supplerende litteratur.

Og hvorfor er det så et problem? Det er det, fordi de to første henvisninger på listen bygger på undersøgelser, teorier m.m. fra tiden før de sociale medier. Vores elevers mediekultur, tænkemåde og krav til undervisningen har ændret sig radikalt med Facebook, Twitter, Youtube, Instagram osv. Hvis man ikke tager det i betragtning, så risikerer man at skyde forbi, når man prøver at ramme målgruppen for undervisningen.
Den tredje henvisning problematiserer gennem fire cases brugen af it i gymnasiet. Der kommer ingen konkrete forslag til, hvordan it kan bruges konstruktivt, ud over at brugen af it bør varieres…

Så hvad er det, der forventes af vejledere i praktisk pædagogikum? Vi skal vel ikke lære vores kandidater, at den bedste måde at anvende it på er med den klassiske metode ”Prøv om det virker - hvis ikke, så prøv noget andet”. Der må være mere kvalificerede måder at gøre det på, og de bør komme fra teopæd. Vi forventer, at kandidaterne lærer nyttig didaktik og pædagogik, som vi sammen kan diskutere og reflektere over i forbindelse med undervisningen. Og i øvrigt bør it-didaktik og –pædagogik fylde væsentlig mere end én endags-workshop i teoretisk pædagogikum – og underviserne i teopæd bør have en vis grad af digital dannelse! 

Anne Boie Johannesson

  • Gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler UCC. Holder kurser og arbejder blandt andet med it-didaktik, flipped learning, skriftlighed og naturvidenskabsdidaktik
  • Lektor samt it-vejleder på Køge Gymnasium

  • Cand. scient i kemi med sidefag i dansk

  • Master i IKT og læring

  • Forfatter til God kemi C (2015), God kemi B (2016) og Veje til digital dannelse (2017)

  • Interesser: Elevers læring og motivation samt it som elevaktiverende værktøjskasse

Kommentarer

tor, 21/02/2013 - 15:27
Rune Valentin G...
Kære Anne Boie Johannesen Ret syret -jeg sad netop og oversprangshandlede (apropos it-adfærd) og fandt din artikel på en dag, hvor jeg er ved at skrive et kapitel om mediesociologi og digital dannelse i gymnasiet til grundbogen SociologiNU. Du har ret i, at der mangler en masse nye teorier og overvejelser om emnet og derfor har Systime lanceret to kurser om it og digital dannelse til gymnasielærere. Du kan læse mere om kurserne på lab.systime.dk og ja -jeg kan godt huske den noget overfladiske gennemgang af it i pædagogikum. Det er godt nok et par år siden jeg tog pædagogikum, men jeg har ladet mig fortælle, at det ikke er blevet bedre siden.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.