Nyhed

Lederne: Disse lærere bør have mest i løn

Ekstra løn bør uddeles til de lærere, der er med til at løfte skolen som helhed. Den gode undervisning er kun et af parametrene, mener to lederforeninger.

7. februar 2017 af Johan Rasmussen

Nogle lærere er dygtigere end andre, og nogle yder mere for skolens samlede interesse.

Og det er de lærere, som har fortjent at få mere i løn.

Sådan lyder det fra de to lederforeninger Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier - Lederne. 

I sidste uge satte GL’s områdebestyrelse for erhvervsgymnasierne sig for at definere “den gode undervisning” og bruge det som oplæg til dialog, om hvordan lokallønnen skal uddeles på skolerne.

Læs: Lærere: God undervisning skal give mere i løn

De to lederforeninger er ikke uenige i, at god undervisning og kvalitet i klasselokalet også skal kobles til lønnen, men de mener alligevel, at lønnen skal ses i et endnu bredere perspektiv.

“Det vigtigste er, at den enkelte lærer er med til at fremme institutionens bedste,” siger René van Laer, som er formand for Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier - Ledernes Gymnasieudvalg.

“Det kan være god undervisning, nytænkning i forhold til undervisning, men det kan også være en lærer, som gør noget socialt godt for eleverne. Jeg synes, vi skal se institutionen som en helhed,” siger René van Laer.

Jakob Thulesen Dahl er næstformand i Danske Gymnasier - den tidligere Rektorforening. Han mener også, at diskussionen om løn skal ses i den store sammenhæng.

“Man skal arbejde i retning af skolens værdier og den strategi, som bestyrelsen lægger. Det handler også om din undervisning, og hvilken kollega du er,” siger Jakob Thulesen Dahl.

Størstedelen af lærernes løn er centralt aftalt, og trinlønnen er bestemt af anciennitet. Derudover er der også lokalløn, som uddeles individuelt til den enkelte lærer.

Mest til de dygtige
De to lederrepræsentanter er ikke i tvivl om, at hvis det står til dem, så er lokalløn en måde at honorere den enkelte frem for at uddele lønnen jævnt ud til alle lærere.

“De superdygtige og meget aktive lærere skal have mere i løn. Der er nogle, som yder mere, og det skal de også have noget mere for. Hvis det ikke er sådan, så kan det være, at de lærere, som yder en ekstra indsats, tænker, at så kan det også være lige meget,” siger René van Laer.

Jakob Thulesen Dahl er enig.

“Der er forskel på lærere, og nogle er dygtigere end andre, og det skal også afspejle sig i lønnen. Men alle lærere er i spil til at få ekstra løn,” siger han.

Han forklarer, at det i den sammenhæng også er ledernes ansvar at være med til at udvikle den enkelte lærer, så vedkommende bliver kvalificeret til at få ekstra løntillæg.

Ingen popularitetskonkurrence
Begge ledere afviser at bruge systematiske eller mekaniske målinger som karakterer eller elevevalueringer til at uddele løn.

“Tanken om at koble løn til lærernes popularitet blandt eleverne bryder jeg mig ikke om. Hvis eleverne ikke kan lide faget, så kan det være svært for den enkelte lærer at få en god evaluering,” siger René van Laer.

Jakob Thulesen Dahl ønsker heller ikke at bruge elevevalueringer systematisk til at uddele løn, men omvendt mener han, at de ikke kan undgå at indgå i en samlet vurdering af lærerne.

“Hvis en lærer gang på gang får gode elevevalueringer og leverer gode resultater, så betyder det noget,” siger Jakob Thulesen Dahl.

Indstil din kollega
Spørgsmålet er så, hvordan ledelsen overhovedet er i stand til at tegne et helhedsbillede af lærerne. Hvem skal i ledelsens øjne have mere i lokalløn?

René van Laer er direktør på uddannelsesinstitutionen København Nord, og han mener, de her har fundet et godt system til ikke at overse nogle lærere. Medarbejderne kan indstille sig selv til en lønstigning, lærerne kan indstille kolleger, og ledelsen kan indstille lærere.

“Ledelsen mødes så med TR, og så ser vi på, hvad der er indkommet, og bliver derefter enige om, hvem der skal have lokalløn. Jeg mener, vi på den måde også får de medarbejdere med, som ikke gør så meget opmærksomhed på sig selv,” siger René van Laer.

Flere kulturer
Jakob Thulesen Dahl mener, at ledere kan have forskellige kulturer og metoder til at følge med i lærernes arbejde på. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS), dialog i dagligdagen, møder, observationer i undervisningen kan være nogle af metoderne.

Det er dog ikke alene op til lederne at bestemme, hvem der skal eller ikke skal have lokalløn. GL og dermed tillidsrepræsentanterne har forhandlingsret til løn på skolerne.

“Jeg mener ikke, at alle skal have lige meget, men at den enkelte lærer skal honoreres. Tillidsrepræsentanten har ofte et bredere sigte end den enkelte lærer og skal også tænke på fællesskabets interesser. Det kan være et dilemma,” siger Jakob Thulesen Dahl.

Lokalløn

Lokalløn forhandles lokalt og gives individuelt til den enkelte lærer.

Derudover er der trinløn, som er anciennitetsbestemt, og de centralt aftalte tillæg.

Den lokale løn udgør cirka 10 procent af den samlede løn på stx og seks procent på erhvervsgymnasierne.
 

Kommentarer

fre, 10/02/2017 - 08:29
Jan Kirkegaard
Lektor
Mulernes Legatskole

Som lærere, skal vi helst hjælpe eleverne i retning af at være drevet af indre motivation, snarere end ydre motivation, så de bevæger sig væk fra instrumentel overfladelæring (=karakterræs), og hen mod dybdelæring. Det gavner både eleven, det faglige samvær og samfundet.

Jeg kunne ønske mig samme princip for vores (lærernes) aflønning:

Lad være med at give os "karakter" for, om vi bidrager særligt til skolens udvikling o.lign, som bagefter veksles til en højere løn. Fordel hellere lønsummen jævnt, og lad den enkeltes lærers interesse for undervisning, vejledning, skoleudvikling osv. være motivation nok. Så får vi arbejdsglade kolleger, som respekterer hinandens indsats, i stedet for stressede kaniner, på jagt efter løn-gulerodden med rundsave på albuern.

tor, 20/04/2017 - 14:42
Mette Nørby Jensen

Det kan ikke siges bedre!

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.