Nyhed

Lærere vil have faglig inspiration

Efteruddannelseskurser og faglig opdatering. Det er de tilbud i de faglige foreninger, gymnasielærerne benytter sig mest af.

13. november 2013 af Tina Rasmussen
Jacob Nielsen

Landets gymnasielærere bruger især de faglige foreninger til at følge med i, hvad der sker indenfor deres fag og få ny inspiration til undervisningen.

Det viser en undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har lavet, og som godt 500 lærere har deltaget i.

Hele 90 procent af de deltagere i undersøgelsen, der er medlem af en faglig forening, læser foreningens medlemsblad. 54 procent benytter foreningens side på emu.dk, og 52 procent har inden for de sidste to år deltaget i et eller flere af de efteruddannelseskurser og andre arrangementer, som de faglige foreninger står bag.

”Det viser, hvor stor og vigtig en spiller de faglige foreninger er i forhold til lærernes efteruddannelse," siger Therese Holter, konsulent i GL.

Brug for vidensdeling
Generelt er der en pæn tilfredshed med de faglige foreninger, viser undersøgelsen. Næsten 7 ud af 10 gymnasielærere er tilfredse eller meget tilfredse med deres faglige forening.

”For medlemmerne er det vigtigt at få relevant efteruddannelse og viden om deres fag, og det er netop det, de faglige foreninger giver dem. Det ser jeg som baggrunden for den høje tilfredshed,” siger Therese Holter.

Skal tilfredsheden endnu et hak op, skal de faglige foreninger blandt andet arbejde med at skabe en større videndeling mellem lærerne, mener hun.

”Medlemmerne efterspørger, at man deler konkrete undervisningsforløb og tips til undervisningen i højere grad end i dag, og her er der et udviklingspotentiale for mange af de faglige foreninger,” siger Therese Holter.

Flere foreninger er så småt gået i gang med opgaven og diskuterer blandt andet, om videndelingen primært skal foregå på foreningens hjemmeside, Facebook eller i et elektronisk nyhedsbrev, fortæller hun.  

Mere reklame
I undersøgelsen svarer hele 83 procent af deltagerne, at de er medlem af en eller flere faglige foreninger. Tallet skal dog tages med et vist forbehold, påpeger Therese Holter.

”Medlemmer af en faglig forening finder det nok mere relevant at deltage i undersøgelsen end ikke-medlemmer. Derfor kan der være en overrepræsentation af medlemmer, og derfor kan man ikke konkludere, at næsten alle gymnasielærere er medlem af en faglig forening. Men undersøgelsen peger på, at flertallet er det,” siger hun.  

Ud af de 17 procent i undersøgelsen, der ikke er medlem, svarer næsten hver femte lærer, at vedkommende ikke ved, om der findes en faglig forening i deres fag, og mere end hver fjerde lærer ved ikke, hvad de faglige foreninger tilbyder.

”Det viser, at de faglige foreninger kan blive bedre til at gøre reklame for sig selv og deres tilbud, og at det kan være vejen til at fange flere medlemmer,” siger Therese Holter.

Tal fra undersøgelsen

Er du medlem af en faglig forening i et eller flere af dine fag?
Ja: 83 procent
Nej: 17 procent

Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af din faglige forening?
Tilfreds/meget tilfreds: 69 procent
Hverken tilfreds eller utilfreds: 23 procent
Utilfreds/meget utilfreds: 7 procent

Se hele GL’s undersøgelse af de faglige foreninger her

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.