TEMA

Lærere slipper for kontrol

Det har været en fast og ofte forhadt pligt for lærerne at skulle råbe eleverne op i hver time. Men det slipper de for på Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, hvor elektronisk registrering har taget over.

30. maj 2011 af Malene Romme-Mølby

På Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium var de trætte af at bruge undervisningstid på kontrol. Derfor besluttede de for seks år siden at købe et elektronisk fraværssystem med stempelure, som eleverne selv skal stemple ind og ud ved.
"Når lærerne skulle råbe eleverne op, gik der let de første fem minutter eller mere af timen. Den tid, synes vi, er meget bedre brugt til undervisning. Og så slipper vi også for den uro, som opråbning ofte giver," fortæller Morten Kornerup-Bang, der er uddannelseschef på Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium.

Hver dag skal eleverne stemple ind med deres studiekort, når de kommer på skolen, og stemple ud, når de går igen. Hvis de forlader skolen midt på dagen, skal de også huske at stemple ud.
"Det elektroniske fraværssystem bygger meget på tillid. Derfor slår vi hårdt ned, hvis vi finder ud af, at elever snyder," siger Morten Kornerup-Bang.
Første gang en elev bliver afsløret i at stemple ind uden at være til stede i undervisningen, medfører det en advarsel. Hvis det gentager sig, bliver eleven meldt ud af skolen prompte. Det er kun sket én gang. De holder jævnligt razzia i klasserne, hvor de kommer på uanmeldt besøg midt i timerne for at sikre sig, at eleverne ikke snyder.

Fravær er en skønssag
Fraværssystemet bliver administreret af en medarbejder i administrationen i tæt samarbejde med fastholdelseskonsulent Jørgen Klærke. Hver uge får eleverne en mail med en oversigt over deres fravær. De lister sidder Jørgen Klærke også med og holder øje med afvigelser. Både for hele dage, men også hvis det er bestemte mellemtimer, som eleverne ofte går glip af.
"I princippet har vi nul tolerance i forhold til uretmæssigt fravær. Men det er generelt en skønssag. Det er jo en lille skole, og jeg kender hver eneste elev, så jeg kan let vurdere, hvornår jeg bør prikke lidt til dem," fortæller Jørgen Klærke.

Ofte tager han en uformel snak med eleverne, inden fraværet bliver for højt. Derfor har eleverne sjældent mere end to -tre procents fravær. Når eleverne har været fraværende, skal de skrive i en logbog om årsag til fraværet. Logbogen tager Jørgen Klærke ofte udgangspunkt i, når han skal vurdere en elevs fravær.
"Hvis jeg ved, at en elev har en svær periode med sociale eller personlige problemer som for eksempel forældrenes skilsmisse, så giver jeg vedkommende en længere snor. Samtidig sørger jeg for, at der er en psykolog eller studievejleder, der kan hjælpe eleven igennem det," siger Jørgen Klærke.

Det er også fastholdelseskonsulentens arbejde at holde øje med, at elever ikke kommer for langt bagefter med de skriftlige afleveringer. Derfor indhenter han hvert kvartal samlede lister fra alle lærere med oversigter over alle afleveringsopgaver, og hvad eleverne har afleveret.
"Jeg kalder ikke elever til samtale for en enkelt manglende opgave. Men hvis nogle elever mangler en del opgaver og måske også har lidt fravær, så er jeg nødt til at tage en snak med dem for at sikre mig, at de får hjælp til at komme på rette kurs igen," fortæller Jørgen Klærke.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.