Nyhed

Lærere: Regeringen lægger spændetrøje over historie, religion og old

Konsekvensen er faglig svækkelse, lyder vurderingen fra de faglige foreninger, efter at regeringen i går som en del af gymnasiereformen foreslog at sammenlægge historie, religion og oldtidskundskab i en historisk-humanistisk faggruppe.

7. april 2016 af Malene Romme-Mølby
En sammenlægning vil udvande alle tre fag og skabe forvirring blandt elever og lærere, advarer Klassikerforeningen

"Rigtig træls!"
Sådan er reaktionen fra Historielærerforeningens formand David Kyng på regeringens udspil til en ny gymnasiereform.

Regeringen foreslår nemlig, at historie, religion og oldtidskundskab samles i en faggruppe, der har fælles faglige mål.

“Det tvungne samarbejde vil formentligt svække fagligheden betydeligt i alle tre fag, fordi der vil være sider af fagene, som ikke bliver udfoldet,” siger David Kyng.

Oldtidskundskabslærerne deler bekymringen.

“Det er en meget dårlig idé, fordi det vil udvande alle tre fag og skabe forvirring blandt elever og lærere,” siger Rasmus Gottschalck, der er formand for Klassikerforeningen.

Én eksamen er et problem
Det samlede timetal for de tre fag ændres ikke, men fagene skal afsluttes med én mundtlig prøve.

“Det er et kraftig signal at sende, for eksamen og de faglige mål betyder meget for fagenes indhold,” siger Signe Elise Bro, der er formand for Religionslærerforeningen.

Det kan være problematisk at sætte fag sammen, der har forskellige niveauer, påpeger Signe Elise Bro.
Historie skal fortsat være et A-niveaufag, og religion og oldtidskundskab fortsætter på C-niveau.

“I kultur og samfundsfagsgruppen på hf har vi set problemer med, hvor meget fagene skal vægtes ved karaktergivning. Skal historie tælle dobbelt, fordi det er på A-niveau?” spørger Signe Elise Bro.

Emner vil blive udelukket
Regeringen begrunder fagpakken med et ønske om at mindske antallet af de små C-niveaufag i stx og at styrke den humanistiske almendannelse.

”Ved at skabe et nyt, stærkt kulturelt og humanistisk fag ønsker vi at nytænke og styrke almendannelsen. Eleverne vil få lettere ved at se koblingen og synergien mellem de tre fag,” lød det fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) i går til pressemødet.  

Læs: Regeringen: Ud med AT - ind med nyt fag

Religionslærerforeningen frygter dog, at konsekvensen af samarbejdet vil være, at man i religion er nødt til at udelukke fokus på sociologi og samfundsreligion.

“Jeg er også bekymret for, at religion ikke længere kan dække etik, som ellers er enormt vigtig for de unges almendannelse. Men det ligger ikke rigtigt i de to andre fag,” siger Signe Elise Bro.

I en tid hvor der er problemer med radikalisering er der især behov for undervisning af samtidsreligion, påpeger hun.

“Vi har meget fokus på det moderne, men hvis et emne som radikalisering skal trækkes bagud for at tilgodese faget historie, mister vi en brik i kampen mod terror,” siger Signe Elise Bro og henviser til, at ministerier og andre institutioner ofte trækker på religionslærerne, når man skal nå ud til de unge med emner som radikalisering.

Svært samarbejde
Samarbejdet med oldtidskundskab vil i nogen grad give mening, men der er også områder, hvor det vil være svært, fortæller David Kyng.

“Oldtidskundskab er jo baseret på en forestilling om, at det græske og romerske danner grundlag for hele det moderne samfund.  Men som historiker kan man ikke tillade sig at have et så eurocentrisk perspektiv, for vi ved, at der globalt er mange andre kulturer, der har givet vigtige bidrag til udviklingen af det moderne samfund,” siger David Kyng.

Spændetrøje for fagene
Formændene for de tre faglige foreninger understreger, at de går ind for samarbejde mellem fagene, når det giver mening - og når det ikke er et tvunget samarbejde.

“Der vil ikke være nogen synergieffekt af et sådant tvunget samarbejde. Det vil derimod være en spændetrøje på fagene, der vil begrænse deres muligheder, forhindre elevernes faglige fordybelse og deres forståelse af fagene og hæmme samarbejdet med andre fag,” siger Rasmus Gottschalck.

De tre faglige foreninger har sammen skrevet til undervisningsministeren og forligspartierne, hvor de tager kraftigt afstand fra den del af regeringens udspil.

Se deres henvendelse her.

Kommentarer

tor, 07/04/2016 - 16:16
Peter Sand
Gymnasielærer
Esbjerg Gymnasium og HF

Jeg forstår frustrationerne fuldt ud. Men ... kan vi ikke lade være med at kaste om os med fordomme om andre fags indhold og formåen i jagten på et argument imod forandring: - "Etik ligger ikke til historie og old"?!, "Historie har ikke fokus på det moderne - men er udelukkende bagudrettet"?!, "Oldtidskundskab mener, at det moderne samfund danner eneste grundlag for det moderne samfund"?!.

Venlig hilsen 

Peter Sand (Hi, Da, Ol)

tor, 07/04/2016 - 16:22
Stig Wørmer
lektor
StorstrømsVUC

Helt skørt at lægge historie, oldtidskundskab og religion over i én faggruppe!

Vi så konsekvenserne, da en masse fag i folkeskolen blev samlet til Orientering.

Mine egne undersøgelser blandt 1.g'ere viste at hver femte ved indgangen til gymnasiet IKKE stiftede bekendtskab med historiefaget. 20 pct. af nye 1.g'ere havde ikke haft faget, fordi folkeskolelærerne havde brugt timerne til noget andet. Det havde man åbenbart lov til. For de resterende vedkommende var der enten ingen sammenhæng i det læste eller også udtrykte det blot lærernes personlige præferencer såsom: Store slag i 2. Verdenskrig, Prærieindianerne i USA, Sydafrika og apartheid, Vikingerne eller Slaveriet.

I HF er kulturfaget også en ekklektisk blanding af alt muligt, som i sig selv kan være en spændende kombi, men sammenhæng og dybere forståelse af historien får man ikke. For kulturfaget indeholder også religion og samfundsfag. Sådan!

Hvorfor tør denne regering ikke melde klart ud: Ja, vi synes at disse fag er så væsentlige for en sammenhængende kulturforståelse, at de simpelthen repræsenterer en værdi eo ipso og ikke behøver legitimering igennem påtvungen kombinationer af flere fag.

Det må blive en ommer!

søn, 10/04/2016 - 15:07
Michael Pedersen
Lektor
Vejen Gymnasium og hf

Historie, old., religion ("tre i én-løsning")...

Skal faget så hedde "HOR"?

Man må i sandhed håbe, at der ikke bliver tale om anvendelsesorienteret undervisning, selvom det givetvis ville ramme tidsånden...

Venstre er o nok ude på at udvande historiefaget så meget, at der om tyve år ikke findes sådanne til netop at skrive Venstres historie anno 2016.

tor, 14/04/2016 - 15:34
Stig Wørmer
lektor
StorstrømsVUC

Er I parate til at være rigtig moderne??

(Det skal I være for ellers er I ikke popsmarte nok!)

Regering/undervisningsministeren har lært nyspogets (newspeak) velsignelser. Den har haft en videnscoach til at formulere følgende formuleringer, mens en repræsentant for Moderniseringsstyrelsen har holdt nøje øje med graden af smartness.

Hold nu fast, især I yngre kolleger, for nu ved at hvad der venter og I kan hurtigt lugte hvilken mening, det er fornuftigt at have og hvilken, man ikke skal lufte offentligt, for det er dette managementvås I om kort tid, hvis I ikke allerede har annammet det, SKAL tro på og dette sprog I SKAL bruge her i den Danske Demokratiske Republik (DDR):

Der skal skal i fremtiden være "styrket fokus på elevernes globale kompetencer" og ikke mindst "styrket fokus på elevernes karrierekompetencer". Der skal være "tydelige mål for elevernes digitale kompetencer" og lignende sproglige skruptudser. Hvor er det mageløst! Man konstaterer ligeledes at "den traditionelle dannelsestænkning er udfordret (har vi hørt det udtryk før?, s.w.) af samfundsudviklingen og den enorme strøm af viden og information" !!!

Ovenpå disse manifeste bekendelser af de lysende fremtidsmåls realisering må der være behov for en tidobling af undervisningsledernes, innovationsledernes, visionsledernes og kejserens-nye-klæder-ledernes antal i det digitale og innovative gymnasium.

Jeg erklærer ovenpå disse citater fra Det Innovative Manifest (popsmarternes alternativ til Det kommunistiske Manifest, hvor formodentlig Marx og Engels ville have roteret i lysårshastighed i deres grave!) AT: fag som historie, oldtidskundskab og religion er absolut unødvendige at slå sammen. Disse fag vil klare deres egen nedlæggelse selv.

I min satiriske roman: "Den elskede Leder - og de særligt egnede"  - forudgribes denne virkelighed. Jeg er selv dybt chokeret over at det gik så hurtigt.

Helt ærligt: Hvilket rædselsfuldt sprog og hvilken gyselig virkelighed varslet det  ikke, boys and girls! I glæder jeg vel?

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.