Nyhed

Lærere: Forkert at afskaffe 24-timers eksamen

Udkastet til de nye læreplaner viser, at antallet af 24-timers eksamener bliver kraftigt beskåret. Flere faglige foreninger vil arbejde for eksamensformen til det sidste.

7. marts 2017 af Johan Rasmussen
Meget tyder på, at elever i den nye reform skal op til 24-timers eksamen.

Hvis 24-timers eksamen var en dyreart, vil den sandsynligvis blive beskrevet som sjælden eller måske ligefrem truet i den nye gymnasiereform.

Flere faglige foreninger sidder nu og skriver høringssvar til Undervisningsministeriet for at argumentere for, at den lange forberedelsestid på 24 timer til eksamen skal bevares i deres fag.

Antallet af 24-timers eksamener er skåret kraftigt ned i læreplanerne, som Undervisningsministeriet har sendt i høring. Hvor den lange forberedelsestid før var en mulighed til over 40 eksamener, er det nu kun muligt til syv eksamener for eksempel innovation B og idræt B. Derimod er der ingen a-niveau fag på listen.

“Vi har gode erfaringer med 24-timers eksamen. Den er god til at afspejle, om eleven lever op til de faglige mål, og giver bedre mulighed for fordybelse. En ny eksamensform med mindre forberedelse vil påvirke faget mere i retning af paratviden, og det er ærgerligt,” siger Jørgen Lassen, der er formand for Foreningen af Lærere i Samfundsfag.

Forslag ikke fulgt
Da forligskredsen lavede aftalen om gymnasiereformen, var politikerne enige om, at antallet af 24-timers eksamener skulle nedsættes, men ikke afskaffes. I forligsteksten står der, at prøverne skal bevares i de fag, hvor det er fagligt velbegrundet.  

Flere af de såkaldte læreplansgrupper, som er nedsat af Undervisningsministeriet, har netop argumenteret for og foreslået, at 24-timers eksamen bevares, men i udkastet til læreplanerne fra Undervisningsministeriet er de forslag ikke blevet fulgt.

Undervisningsministeriet opfordrer dog til, at høringsparterne særligt overvejer 24-timers eksamen.

Fastholder det høje niveau
I udkastet til læreplanerne for biologi forsvinder 24-timers eksamen, og det ærgrer Christian Rix, som er formand for Foreningen af Danske Biologer.

“24-timers eksamen giver mulighed for at fastholde det høje faglige niveau, hvor eleven også har mulighed for at dykke ned i ukendt materiale. Med en kort forberedelsestid bliver eksamen mere papegøjesnak, og undervisningen kan blive mere “ teaching to the test,” siger Christian Rix.

David Kyng, som er formand for Historielærerforeningen for gymnasiet og hf, forventer, at der er tale om en reel høringsfase om læreplanerne. Han håber derfor, at foreningen kan argumentere for, at 24-timers eksamen i historie kan reddes på målstregen, inden de endelige læreplaner vedtages i foråret.

“Det er ekstremt vigtigt i et fag som historie, at eleverne har tid til selvstændigt at reflektere over, bearbejde og analysere et emne. Ellers bliver faget mere reproducerende og mere udenadslære,” siger David Kyng.

Han mener, at historie blandt andet handler om, at eleverne skal kunne reflektere over, hvem vi er, hvorfor samfundet ser ud, som det gør, og hvor det bevæger sig hen. Ifølge ham vil en eksamen med kort forberedelse ikke fremme den refleksion hos eleverne.

Fransklærerne tilfredse
Fransklærerne ærgrer sig dog ikke over, at 24-timers eksamen forsvinder.

“Det giver nogle uheldige situationer, når eleverne har forberedt et oplæg på fransk, som de læser op, og de så ikke kan leve op til det niveau uden deres papir. Derfor er det fornuftigt at fjerne 24-timers eksamen,” siger formand for fransklærerforeningen Ann Christine Madeleine Leturgie.

Hun mener dog, at 24 timers forberedelse til eksamen i fortsætterfransk i 3. g giver mening, da der her er et større krav til eleverne om fordybelse og analyse.

Høringsfristen for bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og læreplanerne er 27. marts.

Læs mere på GL's hjemmeside.

Kommentarer

tor, 09/03/2017 - 21:14
Finn Fuglsang
Lektor
Falkonergårdens Gymnasium & HF

En eksamensform med SÅ stor social slagside skal afskaffes totalt - og det kan ikke gå stærkt nok....

 

Vi gymnasielærere kan på 24 timer nok nå at klæde vore poder på til at sige det rigtige på den rigtige facon på det rigtige tidspunkt - og de rigtigt velhavende i samfundet kan jo hyre en ekspert på området, som de kan betale i dyre domme for at fortælle, hvordan den ged skal barberes.

 

Men den enlige mor uden nogen uddannelse ud over folkeskolen og på kontanthjælp . . hun må bare lade sit afkom sejle sin egen sø, hvilket bare ikke KAN være meningen med at holde eksamen ????

Fordybelse kan nås på mange måder - at afholde forældre-eksamen er IKKE een af dem . . .

 

lør, 11/03/2017 - 08:34
Morten Blaabjerg
Lektor
Aabenraa Statsskole

Kære Finn, nu er forældrene jo ikke tilstede til eksamen, og jeg skulle mene at den gode censor altid vil være i stand til at stille de rigtige spørgsmål til eksamenssættet og den enkelte elev.

Bortset fra det har uddannelse vel altid haft social slagside? - de der kommer fra boglige og ressourcestærke hjem har ofte et langt stærkere afsæt for at få en god studentereksamen end de der ikke gør. Men det gælder jo alle fag og også alle eksamensformer.

tir, 14/03/2017 - 16:45
Finn Fuglsang
Lektor
Falkonergårdens Gymnasium & HF

Kære Morten ! I MIN verden er det altså eksaminator, der stiller spørgsmål til eleverne og ikke censor - jeg har som eksaminator engang været nødt til at lade en elev bestå med et 02 på tysk A-niveau, selv om vedkommende INTET havde lavet hele skoleåret.

 

Censors kommentar: Tjaeh, han har vist ikke lavet ret meget i faget . .men vi SKAL jo ifølge bekendtgørelsen lade det præsterede passere med et 02. Det præsterde var i realiteten 8 minutters papegøje-tysk på et pænt niveau; der var blevet trænet STENHÅRDT derhjemme med en god coach !! De øvrige 16 minutter var sølle . .men censor mente, at vi måtte lade ham bestå...

 

Og sandt nok uddannelser har  altid haft social slagside . .men den behøver vi da ikke at gøre endnu større ved at benytte denne håbløse eksamensform . . .

 

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.