Nyhed

Ja til OK 15: Her er gymnasielærernes nye overenskomst

Et flertal af gymnasielærerne har stemt ja til OK 15. Afstemningen bar dog præg af en lavere stemmeprocent og flere blanke stemmer.

24. marts 2015 af Malene Romme-Mølby
55 procent af gymnasielærerne, der har stemt, siger ja til OK 15.

Ved midnatstid lukkede Gymnasieskolernes Lærerforening for den digitale stemmeurne, og stemmerne for OK 15 er nu gjort op.

55 procent stemte ja. 
29 procent stemte nej, og 15 procent stemte blankt. 

I alt var der 13.365 stemmeberettigede medlemmer. 7.289 valgte at deltage i afstemningen. Det svarer til en stemmeprocent på 55 procent.
Derved adskiller overenskomstafstemningen sig fra tidligere års afstemninger ved en lavere stemmeprocent.
I 2013 stemte 82 procent af de stemmeberettigede GL-medlemmer, og i 2011 var stemmeprocenten på 61 procent. 
Et større antal medlemmer end tidligere valgte denne gang at stemme blankt. 15 procent afleverede en blank stemme i år, hvor det ved de sidste to OK-afstemninger kun har været fem procent af stemmerne, der var blanke.

Få det bedst mulige ud af OK 15
GL's formand, Annette Nordstøm Hansen, hæfter sig også ved den lave stemmeprocent og de blanke stemmer. 

”Med OK 15 forventer vi, at reallønnen er sikret, og en uges ekstra barsel til fædre kom også i hus. Til gengæld stod arbejdsgiverne stejlt på arbejdstid, og her fik vi ikke flyttet meget. Det, tror jeg, er det, der afspejler sig i den lavere stemmeprocent og flere blanke stemmer, end vi er vant til i GL," siger Annette Nordstrøm Hansen og tilføjer: 

"Men jeg er glad for, at det alligevel blev et ja. Det ser jeg som en opbakning til, at vi nu skal få det bedst mulige ud af forhandlingsresultatet. Hovedbestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi følger op på OK 15. Planen fremlagde vi for repræsentantskabet, og medlemmerne har allerede set det første tiltag, nemlig pjecen Styr på tiden.”

Fokus på tidsregistrering
OK 15 træder i kraft den 1.april 2015 og gælder de næste tre år.
Som en del af aftalen er parterne blevet enige om, at tidsregistreringen nu skal fungere på alle skoler.
Moderniseringsstyrelsen skal udsende en ny vejledning, der blandt andet beskriver intentionen med tidsregistrering, hvordan man som leder kan gå i dialog med læreren om arbejdsopgaver og tidsregistrering, og hvordan der kan være sammenhæng mellem tidsregistrering og merarbejde.
Derudover vil der komme dialogmøder med ledere, tillidsrepræsentanter og lærere om implementering af arbejdstidsreglerne med særligt fokus på tidsregistrering.
Parterne vil også samarbejde om et projekt, der skal styrke det centrale og lokale samarbejde på skolerne.

Læs: GL: Nu skal der styr på tiden

Lønstigninger
Der er aftalt generelle lønstigninger på cirka 3,5 procent over de næste tre år.

OK 15 indeholder også en særlig indsats for at få gang i lokallønnen på erhvervsgymnasierne. Lokallønnen på erhvervsgymnasierne udgør nemlig kun seks procent af den samlede løn, mens det tilsvarende tal på stx er 10 procent.
Indsatsen består blandt andet af et partsprojekt om lokalløn, hvor der skal afholdes workshopper for tillidsrepræsentanter og ledere på erhvervsgymnasierne. Formålet er at understøtte erhvervsgymnasierne i at arbejde med, hvordan man kan bruge den lokale løndannelse til at motivere, anerkende og belønne den gode undervisning.

Læs: OK 15: Lavlønsskoler skal have gang i lokallønnen

Øremærket barsel til fædre
Hvis man får barn fra den 1. april 2015 eller senere, udløses der en uges ekstra barsel til faderen med fuld løn.
Udvidelsen ændrer ikke på moderens ret til lønnet forældreorlov. Moderen har ret til seks uger med løn, og faderen har ret til syv uger med løn. Seks uger er til deling mellem forældrene efter eget valg.

Læs: Fædre får en uges ekstra forældreorlov

Forhøjet ATP
OK 15 betyder også, at den årlige indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) stiger fra 2.851 kroner til 3.240 kroner. Arbejdsgiver betaler 2/3 og lønmodtager 1/3.
Ændringerne sker fra den 1. januar 2016.

Partsprojekt om psykisk arbejdsmiljø
Desuden indeholder OK 15 planer om, at der skal laves et partsprojekt for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. Først skal en afklaringsfase dog fastlægge, hvilke indsatser der skal fremmes for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om OK 15 på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside.

OK 15 afstemningen

 • 13.365 stemmeberettigede medlemmer
 • 7.289 stemte - hvilket svarer til en stemmeprocent på 55 procent
 • Ja stemte 4.025 = 55 procent
 • Nej stemte 2.140 = 29 procent
 • Blankt stemte 1.124 = 15 procent 

 

 

OK-afstemninger gennem tiden

2015 
55 procent af de stemmeberettigede medlemmer stemte. 
15 procent stemte blankt.

2013 
82 procent af de stemmeberettigede medlemmer stemte.
5 procent stemte blankt.

2011
61 procent af de stemmeberettigede medlemmer stemte.
5 procent stemte blankt.

OK 15 - Resultater

 • Lønstigninger, så reallønnen forventes sikret
 • Signal om at tidsregistreringen skal fungere
 • Partsprojekt på erhvervsgymnasierne om lokal løn
 • Øremærket barsel til fædre
 • Forhøjet ATP
 • Partsprojekt om styrkelse af det centrale og lokale samarbejde
 • Partsprojekt om psykisk arbejdsmiljø

Kilde: Gymnasieskolernes Lærerforening

Kommentarer

ons, 25/03/2015 - 08:57
Lars Scheuer
lektor
Gefion

Jeg vil gerne vide, hvad pjecen har kostet medlemmerne.

Jeg har siden OK13 haft en fin dialog med min pædagogiske leder og undrer mig over besværet med at skrive her (GL vil måske ikke lytte?) og en pjece om noget, som allerede er i gang.

ons, 25/03/2015 - 09:56
Annette Nordstr...
Formand for GL

Når GL sætter fokus på arbejdstiden og udgiver pjecen 'Styr på tiden', skyldes det, at det desværre ikke er på alle skoler, at implementeringen af det nye arbejdstidssystem fungerer lige godt. Det har været vores vurdering, at der har været behov for en pjece a la den, vi har udsendt, og vi har da også fået en del positive tilbagemeldinger på pjecen. Den har kostet 1,85 kr. pr. styk at trykke.

Med venlig hilsen

Anette Nordstrøm Hansen

 

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.