Nyhed

It-værktøjer motiverer elever

Podcast i sprogundervisningen får alle elever i spil, lyder erfaringerne fra Næstved Gymnasium og HF. Læringseffekten er dog mere uklar.

5. marts 2013 af Kristine Bertelsen
Shutterstock

Næstved Gymnasium og HF arbejder bevidst med at bruge it-værktøjer i undervisningen.
I sprogfagene har lærerne blandt andet arbejdet med podcast og vodcast, der er digitale optagelser af lyd eller video. Det giver motiverede og selvbevidste elever.

Elever hører egne fejl
Spansklærer Lis Kildsig lader jævnligt eleverne indtale tekster eller dialoger på podcast eller vodcast. Hun mener, at værktøjerne er en god måde at få alle elever i spil og træne elevernes mundtlige kompetencer.
”Eleverne får mulighed for at træne udtale og høre egne fejl,” siger Lis Kildsig.

Fagligt standpunkt bliver klart
It-værktøjerne kan også bruges til at vurdere elevernes faglige niveau. Engelsklærer Hanne Egebjerg Johansen har eksempelvis brugt podcast til eksamenstræning i engelsk.
Eleverne får udleveret en eksamenstekst, de skal analysere og fortolke. De arbejder med analysen på et talepapir og indtaler den på podcast.
”Ved at høre sig selv finder eleverne ud af, hvor deres faglige niveau ligger. Nogle opdager, at de har en dårlig udtale eller et begrænset ordforråd. Det gør det nemmere for mig at sige, at de skal komme i gang. Og samtidig understøtter det min argumentation i karaktergivningen,” forklarer Hanne Egebjerg Johansen.

Høj motivation – større ejerskab 
Næstved Gymnasium og HF deltager i Aarhus Universitets forskningsprojektet om it i gymnasiet. Derfor har gymnasiet haft særlig fokus på, om brugen af it-værktøjer giver mere nærværende og motiverede elever.
”Eleverne får helt klart større ejerskabsfølelse ved at arbejde med de forskellige it-værktøjer. Det er tilfredsstillende for eleverne, at deres arbejde munder ud i et konkret produkt som eksempelvis en film”, siger Hanne Egebjerg Johansen, der ikke er i tvivl om motivationseffekten.

Uklar læringseffekt 
Begge lærere har til gengæld sværere ved at se, om brugen af eksempelvis pod- og vodcast har en egentlig læringseffekt til gavn for de svage elever, hvilket er et andet fokuspunkt i undersøgelsen.
"Vi ville især gerne vide, om it-værktøjerne hjalp elever fra gymnasiefremmede hjem, men det er tvivlsomt. Det kræver jo stadig faglige færdigheder at bruge værktøjerne," siger Lis Kildsig.

 

 

 

Kom nemt i gang med podcast og vodcast

  1. Lad ikke teknikken begrænse dig, allier dig med dine elever
  2. Lad eleverne optage med egne mobiltelefoner, tablets osv.
  3. Få kun lydfiler, du kan åbne i programmer som Windows Media Player, VLC eller iTunes
  4. Stil simple opgaver, der ikke kræver redigering

 

Kommentarer

lør, 09/03/2013 - 20:41
Michael Klos

Det er meget vanskeligt at måle effekten! Først og fremmest fordi man ikke kan måle effekten på samme elev. Man skal ligeledes huske på, at de elever vi sidder med, har gået i folkeskole i 9 år! Her har de tilegnet sig rutiner og adfærd, som i grunden burde afkodes først. Desforuden må en indsats overfor de såkaldte gymnasiefremmede koordineres med hele lærerteamet. Mine erfaringer fra området viser, at en del af de ellers meget svage elever får en alternativ mulighed for at bidrage til undervisningen og læringssituationen og dermed formår de at få positiv anerkendelse. Alternativet i mange situationer ville være at de ikke afleverer opgaven eller ikke deltager overhovedet.

tir, 12/03/2013 - 09:08
Lars Bjarne Nielsen

I 70'erne var sproglaboratorier den store modedille, og alle skoler skulle have et. Jeg mener, argumenterne er de samme, og det var da også min erfaring som elev, at det var godt at høre egne fejl og blive rettet osv. Træning ER godt.

Men en ting, der ret systematisk glemmes i artikler om nye metoder, er, at ALLE nye metoder er bedre end de gamle. Forudsat, at lærerne er begejstrede. Jeg tror, det hedder "Rosenthal-effekten".

En anden ting, som lærerne i artiklen dog er opmærksom på, er, at de svage elever har brug for lærerkontakt. Læring starter og slutter med en god og tillidsfuld kontakt mellem lærer og elev, Den kan ikke erstattes af et surrogat.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.