Debatindlæg

Internet som hjælpemiddel til eksamen

fre, 10/03/2017 - 10:23

I reformens udkast til de gymnasiale læreplaner foreslås internet til eksamen tilladt over en bred kam. Det er der gode grunde til, men der er problematiske aspekter ved dette, som samlet set må betyde, at vi i det mindste ikke byder dette tiltag velkommen som en selvfølgelighed.

Det overordnede spørgsmål, der skal stilles, drejer sig om det overordnede sigte med vores undervisning i gymnasieskolerne: Vil vi, groft sagt, give eleverne viden eller kompetencer? Spørgsmålet er på en måde absurd, for det er et spændingsfelt snarere end to afgrænsede størrelser, men der har været og er endnu i vores eksamensformer tilsyneladende en tanke om, at begge dele skal være til stede. I matematik har man for eksempel haft både færdighedsregning (uden hjælpemidler) og problemregning (med hjælpemidler), og i engelsk i dag skal eleverne besvare en delprøve om grammatik og sprog ligeledes uden hjælpemidler.

Men det synes også tydeligt, at kampen for kompetencerne vinder frem (på papiret): Eleverne skal i mindre grad selv vide og kunne det faglige og i højere grad kunne finde frem til og anvende ressourcer, der gør væsentlige dele af arbejdet for dem. Hvis man for eksempel til den skriftlige eksamen i engelsk har adgang til et program, der kan identificere og rette både sproglige og grammatiske svagheder og fejl, eller til den mundtlige eksamen har adgang til analysemodeller til Shakespeares tekster (de kan analysere dem sætning for sætning), synes det åbenlyst for mig, at dette vil betyde en skævhed i forholdet mellem den kernefaglige viden (og dermed kompetence) og en mere løs og omskiftelig it-kompetence, der ikke drejer sig om sagen, teksten eller regnestykket, men om evnen til at finde ressourcer om denne kernefaglighed.

Der er vel ingen tvivl om det rigtige i, at vores eksamensformer skal afspejle den verden og de arbejdsmetoder, eleverne forventeligvis vil bruge i deres arbejdsliv, og her er it-kompetencer en selvfølgelighed, men der bør være rigeligt med tvivl om, hvad eleverne kan undvære af faglig ballast.

Svaret på det lidt firkantede spørgsmål om viden over for kompetencer er for mit vedkommende dette: Vi skal begge dele, men det er essentielt at huske den basale viden og faglighed, som vores produktivitet, kreativitet, innovation og vel også dannelse (for nu at bruge tidens termer) bygger på og er afhængige af. Og hvis vi inviterer internettet med til de fleste af vores eksamener, risikerer vi at glemme dette forhold.

David Groth Vingaard
Egedal Gymnasium & HF

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.