Nyhed

"I hvilken grad vurderer du, at eux-eleverne har de nødvendige kompetencer med sig fra grundfagene på C-niveau?"

tor, 16/03/2017 - 20:58

I meget høj grad:
Alle 3 %
Handelsskole 3 %
Teknisk skole 5 %
Landbrugsskole 0 

I høj grad:
Alle 19 %
Handelsskole 18 %
Teknisk skole 19 %
Landbrugsskole 31 %

Hverken i høj eller lav grad
Alle 32 %
Handelsskole 36 %
Teknisk skole 21 %
Landbrugsskole 38 %

I lav grad
Alle 26 %
Handelsskole 25 %
Teknisk skole 31 %
Landbrugsskole 19 %

I meget lav grad
Alle 15 %
Handelsskole 16 %
Teknisk skole 17 %
Landbrugsskole 6 %

Det kan jeg ikke vurdere
Alle 4 %
Handelsskole 2 %
Teknisk skole 7 %
Landbrugsskole 6 %

Svar angivet først med alle eux-lærere, derefter opdelt efter uddannelsessted.

Kilde: Evaluering af eux

tor, 16/03/2017 - 20:58Nyhed