Gymnasieskolen - 4 - 2017

Udgivelsesdato: 
18. april 2017
18. april 2017 af Johan Rasmussen

Under to procent af gymnasielærerne har en baggrund fra ikke-vestlige lande. Dermed er der stor forskel mellem lærernes og elevernes et­nicitet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Læs mere
18. april 2017 af Johan Rasmussen

GL’s nye direktør, Marianne Brinch-Fischer, har stor respekt for det arbejde, lærerne leverer ude på skolerne. Hun vil nu arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for medlemmerne.

Læs mere

En tredjedel af lærerne på eux mener, at det er svært at nå de faglige mål for de gymnasiale fag, viser en ny undersøgelse.

Læs mere
18. april 2017 af Tina Rasmussen

Enten skal eux-uddannelsen gøres længere, eller også skal man erkende, at niveauet er lavere end på de øvrige gymnasiale uddannelser, mener Gert Bekmann Beuse, eux-lærer på Roskilde Handelsskole.

Læs mere
18. april 2017 af Malene Romme-Mølby

Hvis eux skal lykkes, kræver det et godt samarbejde mellem lærere med forskellige fagligheder, mener de på Next EUX.

Læs mere
18. april 2017 af Johan Rasmussen

Vi har brug for at gøre op med den rolle, målstyring og tælleri spiller for vores arbejdspladser og arbejdsliv, mener stressekspert Malene Friis Andersen. Der kan være en tydelig sammenhæng mellem målstyring og dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger hun.

Læs mere
18. april 2017 af

En ny gymnasiereform har set dagens lys og skal for alvor implementeres med begyndelsen af det kommende skoleår. Men har vi lært af erfaringerne? Kronikøren kigger både tilbage og fremad og prøver at perspektivere i spændingsfeltet mellem to reformer. Kronikken er en forkortet udgave af Steen Becks foredrag om emnet på GL's uddannelseskonference i Kolding i marts.

Læs mere
7. april 2017 af Lis Ravnsted-Larsen

For nu er der skrevet en bog om, hvordan menneskets immunforsvar bekæmper infektion med jer.

Læs mere
7. april 2017 af Claus Levinsen

Replikken er forfatterne Jakob Faurholt og Finn Gravesens som billedkommentar til bombningen af Apollo Teatret midt i København under den tyske besættelse af Danmark. Revyprovokationen af besættelsesmagten var blevet for meget, og nu skulle den meget populære underholdningsbranche have en lærestreg.

Læs mere
7. april 2017 af Hans Jørgen B. Thomsen

Det er andenudgaven af forfatterens bog (2011) med teksterne: Om et kristenmenneskes frihed og Åbent brev til Pave Leo d. 10 af Martin Luther, der blev anmelderrost her i bladet.

Læs mere
7. april 2017 af Hans Jørgen B. Thomsen

Hvorfor tager etniske danske piger ned til jihad-krigerne i Mellemøsten? Hvad driver unge mennesker ud i en radikal livsholdning og derfra videre til terrorisme? Ud fra de nyeste teorier giver bogen forklaringer på dette og på de forskellige former for terrorisme.

Læs mere
7. april 2017 af Hans Jørgen B. Thomsen

Bogen behandler to gennemgående etiske temaer inden for verdensreligionerne: homoseksualitet og naturen (dyr, klima og miljøetik). Andre etiske emner omtales også. Ud over religionernes etiske normsæt præsenteres i det indledende kapitel modernitetens etikker.

Læs mere
7. april 2017 af Flemming Ravn

Denne lærebog er inddelt i fire kolonner, hvor hver kolonne tjener sit eget formål:

Kolonne nr. 3 indeholder Shakespeares egen tekst, kolonne nr. 2 gloser, kolonne nr. 1 forfatterens litterære kommentarer, for eksempel om puns, symbolism, themes og ikke mindst scenevirkemidler.

Kolonne nr. 4 indeholder kommentarer, der kan bibringe læseren en højere forståelse.

Læs mere
7. april 2017 af

Hvad betyder nedskæringer og forringelser i overenskomsten for den daglige undervisning?

Læs mere