Nyhed

Gymnasiereform på plads

Elever, der vil i gymnasiet, skal have 5 i karaktergennemsnit, når de får uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse, men kan i teorien alligevel komme på gymnasiet med 2 i gennemsnit.

3. juni 2016 af Johan Rasmussen

Politikerne fra forligspartierne har i aften skrevet under på en ny gymnasiereform.

Det var dog meget forskellige tolkninger af aftalen, de to fløje kom med, da de endelig mødte pressen i Undervisningsministeriets port.

Regeringen og de borgerlige partier lagde vægt på, at eleverne skal have 5 i uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse.

SF, S og Radikale Venstre sagde omvendt, at uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering, og at elever med dårligere karakterer også kan komme i gymnasiet.

Regeringen har ønsket et karakterkrav på 4 i dansk og matematik. Men nu bliver karakterkravet et gennemsnit af alle standpunktskarakterer.

Elever, der søger ind på toårigt hf, skal i fremtiden som minimum have 4 ved deres uddannelsesparathedsvurdering.
Regeringen havde i sit gymnasieudspil foreslået, at hf ikke skulle give direkte adgang til universitetet, men først og fremmest til professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Med den nye gymnasiereform er det dog stadig muligt at komme på universitetet fra hf. Det lagde socialdemokratiet vægt på.

Undervisningsministeriet har lavet en beregning, som viser, at ni procent af de nuværende elever ikke ville komme i gymnasiet med de nye krav.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) mener dog, at de tal ikke kan sammenlignes, da flere lever vil løfte sig fagligt i folkeskolen som følge af folkeskolereformen.

Gymnasieskolen følger naturligvis op på forliget. 

Læs aftaleteksten her.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.