Du er her
Nyhed
|
17. sep 2013

Gymnasier foretrækker simpel tidsregistrering

Foto: 
På flertallet af landets gymnasier skal lærerne blot registrere deres samlede arbejdstid. De skal ikke skrive ned, hvad de præcist har brugt tiden på, viser ny undersøgelse.
Af: Tina Rasmussen

Langt størstedelen af landets gymnasier har valgt den mest enkle metode til registrering af lærernes arbejdstid. På to ud af tre skoler skal lærerne blot registrere deres samlede arbejdstid. De skal ikke notere, hvad de har lavet og hvornår.  

Det viser en ny undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget blandt mere end 200 tillidsrepræsentanter.

På 15 procent af gymnasierne skal lærerne dog skrive ned, hvor mange arbejdstimer de henholdsvis har brugt på skolen og derhjemme. 12 procent af skolerne kræver, at lærerne registrerer enkelte opgaver, mens kun 6 procent forlanger, at lærerne pinder arbejdsindsatsen helt ud og registrerer både funktioner, forberedelse, rettetid og andre opgaver.

Så enkelt som muligt
Kravet om tidsregistrering er en del af lærernes nye overenskomst, der trådte i kraft 1. august.

Gymnasierne er forpligtet til at etablere et system til registrering af den enkelte lærers arbejdstid, men det er op til den enkelte skole at indrette det efter lokale ønsker og behov.

Ifølge Moderniseringsstyrelsen er det dog ikke meningen, at lærerne skal gå i detaljer. I et brev til ledere og rektorer tidligere på året slog Moderniseringsstyrelsen fast, at det ikke er intentionen, at der etableres en så detaljeret tidsregistrering fordelt på de forskellige arbejdsopgaver, at det får karakter af timetælleri.

GL’s formand Gorm Leschly er glad for, at man langt de fleste steder har valgt en simpel model.

”Tidsregistreringen er lærerens værn mod det grænseløse arbejde. Derfor er det nødvendigt at registrere det samlede tidsforbrug. Men det skal jo ikke være en bureaukratisk belastning. Tværtimod er det vigtigt, at systemet er så enkelt som muligt,” siger Gorm Leschly.  

Det bliver også påpeget i det informationsmateriale om tidsregistrering, som GL har sendt ud til tillidsrepræsentanterne på skolerne, tilføjer han.   

”Proceduren, når man skal rette fejl, må heller ikke være for besværlig,” siger Gorm Leschly.

Ingen fælles guidelines
Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, glæder sig også over det billede, undersøgelsen tegner.

”Jo mindre besværligt, jo bedre. Det er helt klart mit synspunkt,” siger han.

At rektorer på enkelte skoler kræver, at lærerne registrerer deres opgaver i detaljer, vil han ikke blande sig i.

”Det er den enkelte rektor eller skolens bestyrelse, der ligger rammerne for det. I rektorforeningen vil vi ikke lave fælles guidelines til rektorerne,” siger Jens Boe Nielsen og tilføjer:

”Men når vi har kæmpet for en ny overenskomst, var det jo netop for at komme væk fra timetælleriet.”

Læs tema om tidsregistrering i det nye nummer af Gymnasieskolen, der udkommer i morgen.

Kommentarer

1
You must have Javascript enabled to use this form.
Michael Jørgensens billede

På vores skole er det frivilligt, om man vil registrere detaljeret eller ej, dog med opfordring fra ledelsen om, at der er ca. lige mange i hver gruppe.Personligt har jeg valgt at registrere detaljeret, og det fungerer nemt for mig. På en given dag registrerer jeg antal timer til undervisning (fra skemaet i lectio), og antal timer til rette-arbejde. Resten er så forberedelse. Specielle opgaver registreres særskilt, f.eks. forberedelse af studietur.Vi benytter vort eget internt udviklet system (web-baseret). Der er fuld åbenhed, dvs. alle lærere kan se, hvad hinanden registrerer af tid. Det er et kollektivt valg, og jeg ser det som en stor fordel, at lærerne kan se de samme oplysninger som ledelsen. Så er der ikke noget, som er hemmeligt.Der er selvfølgelig delte meninger om tidsregistrering, og mange lærere forbander det langt væk. Det er meget forståeligt.Jeg foretrækker personligt en mere detaljeret registrering, fordi så kan tidsregistreringen også bruges aktivt af lærerne som et værktøj: Bl.a. som dokumentation overfor ledelsen af, hvor lang tid der reelt bruges på konkrete funktioner, f.eks. forberedelse af studietur. Fordelene ved tidsregistrering skal ikke negligeres, når nu vi ikke kan slippe for det :-)

Annoncer