Nyhed

Gruppeeksamen på vej tilbage

Den nye børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S), vil gøre det muligt at gå til gruppeeksamen i gymnasiet fra næste skoleår. Både rektorer og elever er positive.

24. oktober 2011 af Tina Rasmussen

Gruppeeksamen vender tilbage til det danske uddannelsessystem.

Det siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) i et interview med Gymnasieskolen.

Eksamensformen bliver genindført hele vejen fra folkeskolen over gymnasiet og til universiteterne. Det har Antorini aftalt med uddannelsesminister Morten Østergaard (R), der har ansvaret for de videregående uddannelser.

"Det kan gennemføres ved at ændre i bekendtgørelserne, så dem kigger vi nu igennem, og så kommer vi med et udspil inden årets udgang. Ændringen skal gælde fra næste skoleår," siger Christine Antorini.

Ifølge børne- og undervisningsministeren vil gruppeeksamen på nogle punkter vende tilbage i den udgave, der blev anvendt, før den borgerlige regering afskaffede prøveformen i 2006. Men der vil også komme forandringer.

"Vi vil sætte et udviklingsarbejde i gang for at se, om vi kan udvikle gruppeeksamensformen. Vi er generelt meget optaget af, hvordan vi kan modernisere hele vores prøvesystem."

Ministeren understreger, at det naturligvis ikke er alle prøver og eksamener, der nu skal konverteres til gruppeeksamener.

"Forskellige prøveformer afspejler forskellige kompetencer, så der skal være tale om en vekselvirkning. I gymnasiet vil gruppeeksamensformen for eksempel passe fint til almen studieforberedelse," siger Christine Antorini.

Lige til højrebenet
Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, glæder sig over, at gymnasierne nu får mulighed for at lade eleverne gå til eksamen gruppevis.

"Det er en god idé. Jeg tror, at mange rektorer vil se frem til det," lyder det fra rektorformanden.

Han er enig i, at gruppeeksamen er oplagt til almen studieforberedelse.

"Det ligger lige til højrebenet. Her handler det netop om at arbejde sammen om et emne, og så er det naturligt, at man også fremlægger tingene sammen. Gymnasiet skal desuden kvalificere eleverne til et erhvervsliv, hvor mange forskellige kompetencer bliver sat i spil, for at man kan løse forskellige opgaver. Derfor er det fornuftigt, at eleverne får afprøvet det," siger Jens Boe Nielsen, der også kan se muligheder med gruppeeksamen i forhold til studieretningerne.

"Men det vil kræve noget udviklingsarbejde," fastslår han.

Begejstrede elever
Gruppeeksamen har tidligere kun været en del af gymnasiet på forsøgsstadiet. Flere gymnasier gennemførte forsøg med eksamensformen op til gymnasiereformens start i 2005. Det var også tilfældet på rektorformandens egen skole, Nørre Gymnasium.

"Det havde vi vældig gode erfaringer med," siger Jens Boe Nielsen.

Men det er afgørende, at eleverne har erhvervet forskellige kompetencer, så de til en gruppeeksamen supplerer og ikke gentager hinanden, understreger han.

"Det er vigtigt, at det individuelle aspekt også kommer frem."

Også blandt eleverne er der begejstring. Martin Schäfer, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), ser frem til at få en eksamensform, der "afspejler den måde, man arbejder på i undervisningen til daglig og i forbindelse med projekter". Det er også den arbejdsform, der præger arbejdsmarkedet i dag, understreger han.

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.