Nyhed

GL vil støtte lockoutvarslede lærere

Hvis lærerne bliver lockoutede vil GL yde økonomisk støtte. Det har GL's repræsentantskab besluttet.

6. marts 2013 af Johan Rasmussen
Der var stor opbakning i repæsentantskabet til at støtte de lockoutvarslede lærere.
Hung Tien Vu

Hvis lærerne bliver lockoutede, kan de regne med økonomisk støtte fra GL. Det blev vedtaget på dagens repræsentantskabsmøde i GL.

Lærerne er som bekendt blevet lockoutvarslet af KL, og parterne sidder nu i forligsinstitutionen. Der var massivt flertal på dagens repræsentantskabsmøde for at yde de eventuelt lockoutede lærere økonomisk støtte.

VUC
Det er nu op til hovedbestyrelsen at drøfte hvor mange penge lærerne eventuelt skal have. Hovedbestyrelsen skal også drøfte, hvorvidt der skal ydes støtte til alle lockoutede lærere eller om det skal afgrænses til for eksempel lockoutede undervisere på VUC-området.

GL har tidligere ydet støtte til forbundet af IT-professionelle, PROSA i deres konflikt med CSC.

Hvor meget GL vil give i støtte er uvist. Formand for GL Gorm Leschly vurderer, at det næppe er nok at give penge via GL's driftsmidler, men at man istedet skal bruge af reservefonden.

Én stemte imod
Det var formandskabet i GL, som stillede forslaget. Det kræver en enig hovedbestyrelse for at give støtten.

Kun én ud af repræsentanskabets 239 deltagere stemte imod forslaget.

Kommentarer

tor, 07/03/2013 - 14:49
Troels Gaihede

Skræmmende læsning, at man som betalende medlem af GL skal tages som politisk gidsel i en sag langt fra alle er enige om.

fre, 08/03/2013 - 07:30
henrik kirkegaard

HJÆLP GL

Har GL tilsvarende nogen strategi for, hvorledes man vil støtte de marginalt ansatte GL betalende medlemmer (årsvikarer mv) der som et resultat af det forhandlede tillæg (uden medfølgende bevillinger) bliver de reelle tabere i denne overenskomst. Fint med tillæg men det skal findes inden for det eksisterende budget. Signalerne er allerede klare...

fre, 08/03/2013 - 08:02
Charlotte Chris...

Jeg er enig med Troels Gaihede.

fre, 08/03/2013 - 08:24
Mikkel Kaagaard

En meget positiv nyhed, og jeg håber der bliver tale om en meget stor økonomisk støtte. Vi burde have kæmpet side om side med folkeskolelærerne.
Først følte jeg vrede og frustration over overenskomsten. Og nu også skam i forhold til folkeskolelærerne.
Deres kamp er den samme som vores, og hvad skal vi bruge vores strejkekasse til nu?
De skal have maksimal støtte. Forventer et 3-cifret millionbeløb. Godt gået af repræsentantskabet. Så giver det stadig lidt mening at være medlem af en fagforening.

fre, 08/03/2013 - 17:51
Kirsten Oldmark...

At læse, at Repræsentantskabets afstemning var så klar, og at GL støtter lærerne er opløftende læsning - endelig. Tak for det.

Også selvom det intet nytter i sidste ende.

lør, 09/03/2013 - 11:06
Lars Bjarne Nielsen

En god nyhed.
Jeg håber, repræsentantskabsflertallet kan samles om at lægge en strategi for de næste overenskomstforhandlinger med genindførelse af en arbejdstidsaftale som hovedpunkt!

Det kræver selvfølgelig, at GL til den tid har en ledelse, der helhjertet støtter en sådan aftale.

tir, 12/03/2013 - 20:18
pallebo

Ang. GL's støtte til folkeskolelærerne under arbejdsgivernes lockout.

Da forhandlingerne i Forligsinstitutionen mellem KL og DLF ikke ser ud til at føre nogle vegne, er det på sin plads, at GL og andre fagforeningerne støtter folkeskolelærerne i deres kamp for gode og tålelige arbejdsvilkår.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har været og fortsat er skeptisk overfor den linje, som GL's forhandlere valgte at følge op til og under forhandlingerne med Finansministeriet om OK 2013.

Efter min opfattelse byggede GL's forhandlingsstrategi på en fejlbedømmelse af hele overenskomstsituationen og af regeringens hensigter.

GL troede fejlagtigt, at man ved at overlade de endelige forhandlinger til AC ville få et mere fordelagtigt resultat end hvis GL stod alene.

Resultatet blev som bekendt, at GL mistede aftaleretten (ud i al fremtid?) og måtte nøjes med generelle løntillæg.

Dette indebærer især, at GL ikke længere kan påberåbe sig centralt fastsatte akkorder for løntomer og retteopgaver, men må forhandle sig til rette lokalt.

Støtten til folkeskolelærerne kan opfattes som en forsinket anerkendelse af, at DLF (Danmarks Lærerforening) har valgt den rigtige strategi, som altså kan indebære en kortere eller længere lockout fra arbejdsgiverside.

DLF fortjener al mulig støtte i denne kamp for ordentlige og acceptable løn -og arbejdsvilkår, som GL ikke formåede at kæmpe igennem.

GL bør mobilisere al mulig økonomisk og moralsk støtte til de folkeskolelærerne, som forsyner de 16-19-årige uddannelser med deres kommende elever.

Palle Bo Nielsen.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.