Du er her
Nyhed
|
12. jun 2015

GL-formand: Hhx skal ikke stjæle fra stx

Foto: 
Tonerne gik højt, da forskellen i taxametersystemet var til debat på Folkemødet.
Af: Malene Romme-Mølby

Det er ikke i orden, at handelsgymnasierne får mindre i taxametertilskud end de almene gymnasier, mener Carsten Hogrefe, der er vicedirektør på Handelsgymnasiet Vestfyn.
Derfor havde han indbudt til en åben debat på Folkemødets anden dag.

”Jeg vil gerne opfordre til, at man får rettet den detalje, at stx ubegrundet har fået 900.000.000 kroner for meget siden august 2013,” indledte Carsten Hogrefe debatten.

Han henviste til, at undervisningsminister Christine Antorini (S) i efteråret sidste år konkluderede, at der var en ubegrundet forskel på taxametertilskudet mellem hhx og stx.
Stx fik 4.400 kroner mere per elev end hhx.
De 900.000.000 kroner er Carsten Hogrefe kommet frem til ved at gange de 4.400 kroner med antallet af stx-elever.

Samme overenskomst
”Vi kan simpelthen ikke leve med den forskel, fordi det giver os dårligere betingelser. Det ser vi for eksempel, når vi skal rekruttere nye lærere, hvor vi ikke har økonomi til at matche forholdene på det almene gymnasium,” sagde Carsten Hogrefe.

Forskellen i taxametret har været begrundet med, at der tidligere var forskellige overenskomster på de to uddannelser. Men efter OK 13 gælder den samme overenskomst på uddannelserne.

Tag penge fra stx
Carsten Hogrefe foreslog, at der bliver rådet bod på fejlen ved, at hhx-uddannelserne får 3.400 kroner ekstra per elev. Det skal ifølge Carsten Hogrefe finansieres ved, at stx-uddannelserne får 1.000 kroner mindre per år, indtil en ny taxameterordning bliver fundet.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening var også mødt op og kunne bestemt ikke tilslutte sig forslaget.

”Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du foreslår, at hhx skal stjæle fra stx,” sagde Annette Nordstrøm Hansen og tilføjede:

”Vi skal i stedet stå sammen og kræve, at uddannelserne selvfølgelig skal have de penge, som det koster at drive undervisningen.”

Det er en forkert strategi at bekrige hinanden uddannelserne imellem, påpegede GL-formanden.

”Vi opnår intet ved at slås mod hinanden. Men hvis vi står sammen som sektor, at det mere realistisk, at vi kan presse de politiske beslutningstagere,” sagde Annette Nordstrøm Hansen.

Frækhed fra GL
GL’s formand opfordrede i stedet til, at man er tålmodig, indtil at det planlagte eftersyn af taxametersystemet er gennemført.

”Det er lidt en frækhed, at man samtidig fra GL opfordrer erhvervsgymnasierne til at tage fat i lokallønsdannelse,” bemærkede Carsten Hogrefe.

”Men vi har jo desværre erfaring for, at nogle erhvervsgymnasier bruger penge, der var tiltænkt undervisning, til andet end undervisning,” sagde Annette Nordstrøm Hansen, der understregede , at hun ikke gik ind for, at taxametret skal være ens, men at det skal være omkostningsdækkende.

Formanden for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever deltog også kritisk i debatten.

”Jeg forstår simpelthen ikke, at man vil være så usolidarisk at tage penge fra en anden uddannelse i stedet for at presse politikerne til at udligne forskellen,” sagde Steffen Andersen.

 


 

Kommentarer

4
You must have Javascript enabled to use this form.
R. Axelsens billede

Det var dog en ualmindelig arrogant og naiv indstilling fra min formand.

Vi er sat 20 år tilbage i tiden, hvor erhvervsgymnasierne er underordnede og kun stx betyder noget.

Det er hermed slut for mig i GL.

R. Axelsen

NG Houmanns billede

”Men vi har jo desværre erfaring for, at nogle erhvervsgymnasier bruger penge, der var tiltænkt undervisning, til andet end undervisning,” sagde Annette Nordstrøm Hansen [...]" 

Kunne dette evt. uddybes? 

NG Houmann

 

Annette Nordstrøm Hansens billede

Kære R. Axelsen, Artiklen - og især overskriften - er desværre ikke så nuanceret, som debatten på folkemødet var. Det er min og hovedbestyrelsens klare holdning, at alle fire gymnasieuddannelser skal behandles lige som de ligeværdige uddannelser, de er. GL støtter derfor også op bag kravet om flere penge til HHX. Vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at taxameteret giver skolerne så uens arbejdsvilkår. Det var også det budskab, jeg leverede på folkemødet. Det skal vi sammen kæmpe for i sektoren. Vi skal ikke kæmpe mod hinanden, men sammen mod et skævt taxametersystem. Det har vi med stort held gjort tidligere - og det skal vi igen. Det er både elevorganisationerne, lederforeningen og vi helt enige om. 

I øvrigt har jeg opfordret Gymnasieskolen til at sætte fokus på de åbenlyse uretfærdigheder, der er i det nuværende taxametersystem. 

 

Annette Nordstrøm Hansen

Formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Annette Nordstrøm Hansens billede

Kære NG Houman, Når jeg har sagt, at nogle skoler bruger penge, der var tiltænkt undervisning, til andre formål, betyder det, at undervisningstaxameteret for hhx ikke anvendes fuldt ud til undervisningen på alle skoler. De seneste tal viser, at erhvervsskolerne gennemsnitligt anvender knap 94 pct. af de gymnasiale undervisningstaxametre på undervisningen. De resterende 6 pct. anvendes til bygninger, administration og ledelse, overskud eller undervisning på de øvrige uddannelser (og kursusudbud). Det er tilsyneladende kun i mindre omfang mellem EUD og de gymnasiale uddannelser, pengene flyder. Et ministersvar viser, at undervisningstaxameteret for EUD gennemsnitligt ikke anvendes på undervisning.

I 2007 blev undervisningsindtægterne for hhx anvendt med 4 pct. mere på hhx-undervisningen, end skolerne fik ind. Den stigning på hhx-taxameteret, som GL gik i spidsen for, og som betød, at hhx-taxameteret blev hævet i 2008 og 2009, bruges ikke fuldt ud til undervisning.

Nu bruger skolerne over 4 pct. mindre – hvilket svarer til, at størstedelen af løftet gennemsnitligt er gået til andet end undervisningen på hhx.

Der er forskel på, hvordan de enkelte skoler agerer. Nogle steder bruger man over 100 pct., mens man andre steder bruger under 80 pct. En af grundene til de store forskelle er, at omvalg og frafald på den enkelte skole har store økonomiske konsekvenser. Det er begrundelsen for, at GL i udover at ville fjerne uforklarlige økonomiske forskelle, også ønsker at indføre et taxameter, der udløses pr. klasse – da det er her skolens primære omkostninger til undervisningen findes.   

Undervisningstaxameteret for hhx skal løftes, så der ikke er uforklarlige forskelle på taxametre på de gymnasiale uddannelser. GL mener, at skolerne skal forpligtes på, at ressourcer givet til undervisning skal bruges på undervisningen. 

Annette Nordstrøm Hansen
Formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

 

Annoncer