Nyhed

Frustrede lærere: Vi blev ikke spurgt om bibliotekslukning

Roskilde Handelsskole lukker sit bibliotek på grund af besparelser, men lærerne er ikke blevet hørt i processen. 900 elever har skrevet under mod lukning.

17. maj 2017 af Andreas Rasmussen

Ved skoleårets udgang lukker biblioteket på Roskilde Handelsskole, og bibliotekaren stopper. Det sker som led i besparelser, der udover bibliotekaren har kostet en kantinemedarbejder og en pedel jobbet.

Blandt lærerne er der frustrationer over beslutningen. Både fordi biblioteket spiller en vigtig rolle på skolen, men også fordi de ikke er blevet inddraget i processen. De blev orienteret via en fællesmail ti dage efter opsigelserne.

“Vi ville gerne have været med til at finde besparelserne et andet sted. Vi forstår godt, at det er nødvendigt at spare, men vi ville gerne have hjulpet til. Mange af kollegerne er ærgelige og frustrerede over, at vi ikke blev involveret,” siger Mathias Reumert Madsen, der underviser i dansk, samtidshistorie og erhvervsret på hhx på Roskilde Handelsskole.

“Der er ikke blevet lagt op til debat om, hvordan vi skulle spare pengene. Det er formentlig under en million kroner, at man sparer på denne måde, og det burde vi kunne finde på anden vis.”

Han bakkes op af tillidsrepræsentant Knud Skovgaard Larsen:

“Det kom som en overraskelse for os. Vi blev ikke inddraget i overvejelser om andre besparelsesmuligheder.  Vi mener, vi kunne have fundet bedre løsninger, der ikke ramte kerneopgaven. Biblioteket har en væsentlig funktion i undervisningen, og vi ville gerne have haft mulighed for at se, om vi kunne finde pengene et andet sted."

Det er ikke sket før, at lærerne på den måde bliver holdt udenfor beslutningen, fortæller tillidsrepræsentanten.

“Det er første gang, at der er sket afskedigelser og større besparelser, uden at der har været en indledende drøftelse eller i det mindste en varsling i hovedsamarbejdsudvalget," siger han.

Vejledning forsvinder
For lærerne handler det dog ikke kun om processen, men også om det konkrete tab af biblioteket.

“Mange af vores elever er ikke trænet i informationssøgning. De bruger biblioteket og bibliotekaren, når de laver større skriftlige projekter. Selvfølgelig er der folkebiblioteker og RUC’s bibliotek i nærheden, men de er slet ikke gearede til at vejlede på gymnasialt niveau. Desuden er bibliotekets materiale jo specifikt indkøbt til den her målgruppe,” siger Mathias Reumert Madsen.

Derfor har 900 elever på tværs af uddannelserne på institutionen og omkring 60 lærere, hovedsagligt fra hhx, sat deres navn på en underskriftsindsamling, der protesterer mod lukningen.

“Man kan selvfølgelig spørge, om det er livsvigtigt for et uddannelsessted med et bibliotek, men så er der jo mange ting, man kan sige dét om. Det er en ret lille besparelse sat overfor, at vi mister en unik viden, når bibliotekaren stopper," mener Mathias Reumert Madsen.

Finansloven er skurken
Jørgen Sloth, der er direktør på skolen, ærgrer sig også over besparelsen.

“Det er da klart, at de er frustrerede, det er jeg i den grad også. Men det er nu ikke mig, der har besluttet, at vi skal spare mindst tre procent i år. De besparelser, der akkumuleres henover årene, betyder, at vi må reducere ambitionsniveauet. Det er trist, men det er parterne bag finansloven, der har bestemt det og dermed bestemt et lavere ambitionsniveau og en lavere kvalitet.”

Han mener dog ikke, at det er et problem, at lærerne ikke har haft indflydelse på beslutningen.

“Det er skolens ledelse, der har ansvaret for skolens drift, men jeg erkender, at vi ikke har informeret godt nok internt. Jeg mener, at sagen reelt handler om, at lærerne vil undgå, at biblioteket bliver ramt, fordi det vedrører dem direkte. Det er jo forståeligt nok. Og jeg kan da også konstatere, at der selvfølgelig ikke har været den samme interesse for de øvrige besparelser,” siger han og tilføjer:

“Det er dér, vi synes, det gør mindst ondt. Vi skal spare mellem trekvart og en hel million. Ud over biblioteket har vi måttet afskedige en kantinemedarbejder og en pedel, ligesom der er besparelser på en lang række andre områder. Besparelserne rammer jo stort set alle erhvervsskoler."

I Jørgen Sloths øjne er biblioteket ikke helt så vigtigt, som lærerne gør det til:

“Det er væsentligt at holde sig for øje, at en elev i gennemsnit låner en til to bøger om året, så det er ikke, fordi der er en overvældende efterspørgsel. Det handler hovedsagligt om vejledningen ved de skriftlige opgaver i 3.g, hvor der er en meget koncentreret efterspørgsel i månederne omkring opgaveskrivning.”

Han lover, at eleverne ikke vil blive ramt af lukningen.

“Vi skal nok sikre, at der til næste skoleår stadig er en biblioteksfunktion til rådighed for eleverne med anden samarbejdspartner. Eleverne bliver selvfølgelig ikke ladt i stikken.”

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.