Interview

Fra idrættens verden til eksamenslokalet

Svømmelandsholdets fysioterapeut og stressrådgiver har i år trænet elever på Teknisk Gymnasium Århus Midtby i at gå til eksamen. Efter sommerferien er han hyret til et treårigt forløb, hvor han skal følge de nye 1.g'ere. Gymnasieskolen har mødt Thomas Pape til en snak om at sætte sig op til en stor præstation, finjustere detaljer og have et mål.

23. juni 2008 af Tina Rasmussen

»Det her er ikke noget eliteprojekt. Det drejer sig ikke om, at alle skal have 12-taller.«

Interviewet har kun været i gang i kort tid, før Thomas Pape tydeligt har fået understreget, hvad forløbet på Teknisk Gymnasium Århus Midtby i hvert fald ikke handler om.

Og lige så hurtigt får svømmelandsholdets 33-årige fysioterapeut og stressrådgiver præciseret, hvad målet til gengæld er.

Det handler om at give eleverne nogle redskaber, så de kan håndtere eksamenssituationen bedst muligt, forklarer han. Eleverne skal lære, hvordan de bliver parate til at kunne yde en stor præstation. Lære at fokusere på det, de har indflydelse på. Lære, at det er okay at sige højt, at man vil gøre det godt.

»Målet er, at hver elev får mulighed for at udnytte sine evner og yde sit allerbedste. Eksamen er ikke bare noget, man går til. Det er noget, man træner og sætter sig op til. Landets gymnasier lader deres elever i stikken, hvis de ikke klæder dem på til at klare eksamen bedst muligt,« siger Thomas Pape.

Med sine mange erfaringer fra idrættens verden - også som elitetræner i otte år - finder han det helt naturligt at betragte eksamen som en konkurrence, og han forstår ikke, hvorfor den tankegang nærmest virker forbudt på de danske gymnasier.

»Jeg er overrasket over, hvor lidt man taler om, at det faktisk er en præstation at gå til eksamen. Man fokuserer ikke på, hvordan man får eleverne til at gøre det rigtigt godt. Gennem tre år giver man dem masser af lektier for, og de læser og læser og opnår en stor faglig viden. Men man giver dem ikke redskaber, der kan fremme deres præstation, når de når frem til eksamensbordet, og man fortæller dem ikke, hvordan de finjusterer detaljerne.«

I eliteidrættens verden er det helt utænkeligt, at alle detaljer, i forhold til hvordan krop og hjerne fungerer optimalt, ikke er tænkt 100 procent igennem inden en stor konkurrence, understreger Thomas Pape. Og når al forskning viser, hvor stor betydning motion og sund kost har på hjernens evne til at fungere ordentligt, forstår han ikke gymnasiernes manglende fokus på området.

»Det virker, som om man kun fokuserer på de elever, der lider af eksamensangst, og hvor det er gået galt. Typisk laver en studievejleder eller psykolog et særligt kursus for den gruppe af elever. Men hvad med alle de andre, der måske kan få endnu bedre karakterer, hvis vi lærer dem, at en stor præstation ikke kun kræver, at de har forberedt sig rent fagligt, men at kost, motion og søvn også spiller en vigtig rolle?«

Minimere tilfældigheder
Eksamenstræningen på Teknisk Gymnasium Århus Midtby, der henvendte sig til eleverne i 2.g og 3.g, fandt sted i begyndelsen af maj, inden eksamensperioden gik i gang. Kurset var frivilligt, men alligevel deltog 120 ud af 140 elever.

I løbet af to gange halvanden time fortalte Thomas Pape eleverne om, hvor vigtigt det er at få motion, sund kost og en god nattesøvn, når man skal yde en god præstation. Om hvordan kroppen, når den er stærk og i balance, kan have en positiv effekt på hjernen. Om hvordan de får skabt en god hverdag, mens de læser til eksamen, og lavet en fornuftig læseplan. Om hvorfor de skal huske at holde pauser.

»Det er i hvileperioderne, man bliver god. Det nytter ikke, at man læser uafbrudt i to uger. Man kan kun belaste sin hjerne med en vis mængde information ad gangen, så har den brug for hvile. Det er det samme rent fysisk. Det er, når man tager en hviledag fra styrketræningen og lader op til næste omgang, at man bliver bedre,« siger Thomas Pape, der også forklarede eleverne, hvor vigtigt det er, at man står op, tre-fire timer før man skal til eksamen, og går eller løber en tur, så hjernen vågner.

»Man står ikke op klokken syv, spiser en skål cornflakes og dalrer op på skolen, lige inden eksamen begynder. Holdningen med bare at ‘tage op på skolen og se, hvad der sker' har jeg mødt flere gange, men så overlader man altså ret meget til tilfældighederne. Det er netop tilfældighederne, det handler om at få minimeret.«

Ud over oplæggene lærte han eleverne en række afspændings- og vejrtrækningsøvelser, der både kan bruges i læseperioden og lige inden selve eksamenen, hvis nervøsiteten melder sig, og visualiseringsøvelser, hvor eleverne kan »træne« den gode præstation ved at have tænkt hele eksamenssituationen igennem på forhånd.

Desuden snakkede han med dem om, hvilke teknikker de kan bruge for at ramme den optimale spændingskurve, lige inden de går ind ad døren til eksamenslokalet, og hvad de helt konkret kan gøre, hvis klappen går ned.

»Det handler om at skabe en tryghed, så de kan koncentrere sig om at formidle det stof, de har læst.«

Motiverede elever
De århusianske gymnasieelever var begejstrede for de tre timers eksamens­træning. Lige efter mente 86 procent af eleverne, at det er meget relevant at tilbyde den slags eksamenskurser, og 66 procent mente, at det helt sikkert ville forbedre deres læseperiode.

Det er første gang, Thomas Pape har afholdt eksamenskurset, og for ham har det især været en positiv overraskelse, hvor åbne og modtagelige eleverne var over for afspændings-, vejrtræknings- og visualiseringsøvelserne.

»De var motiverede fra starten, og der var en skidegod stemning. Det viser, at de helt klart har lysten til at give den en ekstra skalle. De har bare ikke haft muligheden før.«

Efter sommerferien har gymnasiet hyret ham til et treårigt forløb, hvor han fra start skal følge alle de nye 1.g'ere. Han skal mødes med hver klasse to gange om året, og ligesom med det korte kursus i dette skoleår er formålet at lære eleverne, hvordan de sætter sig op til den præstation, som en eksamen er. Men det er mere end det. For det skal i lige så høj grad handle om at få skabt en sund dagligdag og et godt studieliv.

»Vi går i dybden med hverdagen. Vi skal beskæftige os meget mere med motion, kost og mental træning både teoretisk og praktisk,« fortæller Thomas Pape, der glæder sig til at følge elevernes udvikling gennem de tre år.

På gymnasiet i Århus kommer der også øvelser på programmet, der skal gøre klasserne velfungerende både fagligt og socialt.

»De skal lære at passe på hinanden, løfte i flok og så vide, at når det gælder til eksamen, er det kun én selv, man står til ansvar over for.«

Desuden vil han forsøge at gøre det naturligt for eleverne at snakke om målsætninger - ligesom i idrættens verden. Eleverne skal lære at sætte sig et mål, gøre sig klart, hvad arbejdskravene er, og tage stilling til, om de er villige til at yde den indsats.

»En svømmer ved, hvad arbejdskravene til 100 meter fri er, og en løber ved, hvad kravene er til et maratonløb. Når man ved det, kan man sammensætte træningen efter det,« siger Thomas Pape.

Han undrer sig over, at det ikke allerede er en selvfølgelig og fast integreret del i arbejdet med de unge.

»Jeg vil gerne have, at der bliver så god en stemning i klasserne, at eleverne tør sige, hvad de gerne vil opnå.«

Endelig skal eleverne blive bedre til at evaluere deres præstationer og lære af deres erfaringer. Fordi forløbet kører over tre år, bliver der mulighed for at finde ud af, hvad der har fungeret godt i en eksamenssituation, og så arbejde videre i det spor.

»Det er aldrig det hele, der er gået dårligt. Der er også noget, der har fungeret. Vil man have succes, skal man vide, hvornår man er god, og så gøre mere af det,« siger Thomas Pape, der allerede er i kontakt med flere gymnasier om lignende forløb.

 

 

Thomas Pape

  • Uddannet fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i Århus og elitesvømmetræner fra Ålborg Trænerskole.
  • Er privatpraktiserende fysioterapeut og stressrådgiver i Århus - og for det danske svømmelandshold. Har gennem otte år rådgivet og behandlet de bedste danske triatleter og maratonløbere.
  • Rådgiver og behandler stressramte og angste klienter. Holder foredrag omkring sundhed, motion og stresshåndtering for private og virksomheder.
  • Har deltaget i en række efteruddannelseskurser omkring stress og fysioterapi samt trænerkurser og idrætsseminarer.
  • Har selv spillet fodbold i tolv år, dyrket karate i to år og triatlon i otte år. Har desuden løbet to maratonløb.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.