Blogindlæg

Fra et stoppested på OK13-bussens rute

Kunne det tænkes, at udviklingsmulighederne findes i uddannelsessektoren selv?

27. oktober 2012 af Jeppe Kragelund

Den hyggelig stemning med sandwich, frugt, kaffe, kage og gode kollegaer står i skærende kontrast til velkomstteksten på lærredet: "OK 13 - en afgørende forhandling i en svær tid". 

En svær tid
"En svær tid" refererer til, at uddannelsessektoren er under et ydre pres i forhold til krav om ændring af arbejdstidsaftaler, effektiviseringer, besparelser samt øget optag af uddannelsesfremmede elever. Den nuværende overenskomst (som for nylig er trådt i kraft) og arbejdstidsaftaler får skyld for at være en hæmsko for udvikling og et levn fra fortiden.
Kunne det tænkes, at udviklingsmulighederne findes i sektoren selv? Kort tilstedeværelse på et af de 50 afholdte skolemøderne giver klart svaret: JA.

Skolemøderne
På skolemøderne blev der arbejdet med spørgsmål omkring ressourceanvendelse, undervisningsformer, elev- og lærerarbejdsmiljø og arbejdstid. Problemstillingerne blev flittigt diskuteret og sammenholdt med, hvordan kvalitet i undervisningen kan fastholdes.  

Møderne har bekræftet, at sektoren er meget bevidst om kvalitet i undervisningen. Der er ingen tvivl om, at lærernes engagement og faglige passion ligger bag de gymnasiale uddannelsers store succes. Men det ses omvendt også, hvor skrøbelig denne succes er!

Gymnasiesektoren er veldrevet pga. en høj grad af konstruktiv selvledelse, engagerede og fagligt kompetente undervisere. Lad os værdsætte dette og bruge denne ressource med respekt og omtanke i vores videre arbejde med udvikling af gymnasieskolen.

Manglende forståelse for lærernes daglige arbejde fører ikke til kvalitet og udvikling.

 

Skoleforsøg om organisering og tilrettelæggelse af arbejdstid
Det kan undre, at modparten fremstiller vores arbejdstidsaftaler og overenskomst som hæmmende for udvikling og skyld i ineffektiv brug af ressourcer. Overenskomsten rummer mange forskellige muligheder for tilrettelæggelse af gymnasielærernes arbejdstid og undervisning under hensyntagende til lokale forhold og udfordringer! 

I "den svære tid" er det værd at glæde sig over, at vi i GL sammen med Rektorforeningen har udarbejdet et debatoplæg til skoleforsøg vedr. organisering og tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Præmissen for forsøgsarbejdet er, at gymnasielærerne i samarbejde med ledelserne er de bedste til at sikre kvalitet i uddannelserne og gode arbejdsvilkår.

Debatoplæg kan læses her

 

Tak for input - godt afsæt til OK 13-forhandlingerne
Tak for de mange gode input.

Møderne har givet et godt indblik i, hvad der bærer kvaliteten i vores uddannelser, og de danner derfor også et bredt, godt og sagligt fundament at stå på ved den kommende overenskomstforhandling, hvor kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø ser ud til at blive sat under pres.

 

Jeppe Kragelund

  • Jeppe Kragelund sidder i GL´s hovedbestyrelse
  • Han er også med i GL's forhandlingsudvalg for OK
  • Underviser i astronomi, fysik og kemi på Rosborg Gymnasium
  • Master i offentlig ledelse 41 år

 

Kommentarer

lør, 03/11/2012 - 09:02
Birthe Skov Jensen

Der skal være respekt for tid til forberedelse. Læreren får ikke noget ud af at bruge sin tid med eleverne på skolen. Eleverne får noget ud af det - ja. Men hvor skal vores tid til forberedelse komme fra da? Man kan ikke blive fortrolig med et nyt emne, gennemtænke undervisningen og inddrage diverse materialer (klip: film, dr/dk, taler etc artikler) uden at bruge betragtelig tid. Koordinering med andre fag tager tid f.eks. dansk historieopgaven optakt og retning. Som idrætslærer bruger du f.eks. konstant tid og penge på at vedligeholde den fysiske konstitution, inddrage musik, finde klip og samle data til/fra undervisningen. Weekendarbejde og aftenarbejde vil blive øget. Der bør indlægges min et omfang af en skemafri dag om ugen.
Hvor lang kan en arbejdsdag være? For elevernes vedkommende: hvor lang tid til undervisning og hvor lang tid til skriftlige opgaver og forberedelse til undervisning set over den enkelte dag og ugen.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.