Nyhed

Evaluering af eux - baggrund

tor, 16/03/2017 - 15:27

Evalueringen af eux bygger på tre datakilder:

  • Spørgeskemaundersøgelser blandt eux-ledere, -koordinatorer, -lærere, -elever og praktikvirksomheder.
  • Casebesøg på 12 erhvervsskoler, der udbyder eux inden for en eller flere uddannelser.
  • Registerdata for eux-elever sammenlignet med eud-elever samt htx- og hhxelever.
tor, 16/03/2017 - 15:27Nyhed